освітленість дорівнює висота лампа визначити світло

освітленість дорівнює висота лампа визначити світло


задача 10409

Визначити енергетичну освітленість (опромінення) Е, дзеркальної поверхні, якщо тиск р, продукований випромінюванням, дорівнює 40 мкПа. Випромінювання падає нормально до поверхні.

задача 10411

Визначити коефіцієнт відбиття ρ поверхні, якщо при енергетичній освітленості Ee = 120 Вт/м2 тиск р світла на неї виявився рівним 0,5 мкПа.

задача 10881

Визначити щільність потоку випромінювання Е0 (енергетичну освітленість), падаючого на дзеркальну поверхню перпендикулярно до неї, якщо тиск, продукований випромінюванням, р = 10 мкПа.

задача 10886

Визначити коефіцієнт ρ відбиття поверхні, якщо при енергетичній освітленості Е0 = 50 Вт/м2 тиск р світла на неї виявився рівним 0,2 мкПа.

задача 11847

Над центром круглой площадки висит лампа. Освещенность E1 в центре площадки равна 40 лк, Е2 на краю площадки равна 5 лк. Под каким углом в падают лучи на край площадки?

задача 12305

У центрі квадратної кімнати площею S = 25 м2 висить лампа. На якій висоті h від підлоги повинна знаходитися лампа, щоб освітленість в кутках кімнати була найбільшою?

задача 15661

У центрі круглого столу діаметром D = l, 2 м стоїть настільна лампа з однієї електричної лампочки, розташованої на висоті h1 = 40 см від поверхні столу. Над центром столу на висоті h2 = 2 м від його поверхні висить люстра з чотирьох таких же лампочок. У якому випадку вийде більша освітленість на краю стола (і у скільки разів): коли горить настільна лампа або коли горить люстра?

задача 18307

Визначити тиск сонячних променів, нормально падаючих на дзеркальну поверхню. Інтенсивність Е сонячного випромінювання (енергетичну освітленість) прийняти рівною 1,37 кВт/м2.

задача 19340

Висота радіомаяка над рівнем моря H = 200 м, відстань до корабля d = 5,5 км. Визначити оптимальну висоту щогли корабля для прийому сигналів з довжиною хвилі рівної 1,5 м.

задача 20306

Лампа силою світла в 200 кд знаходиться на відстані 2 м від лежачої на столі книги. Освітленість книги дорівнює 25 лк. Визначити під яким кутом падає світло на книгу і на якій висоті підвішена лампа над столом?

задача 20351

Місяць в повний місяць створює освітленість майданчика земної поверхні при нормальному падінні світла, рівну 0,25 лк. На якій відстані електрична лампа, що має силу світла в даному напрямку 25 кд, створить таку ж освітленість?

задача 20638

Над серединою креслярської дошки, що утворює з горизонтальною площиною кут у 30°, на висоті 2 м висить лампа з силою світла 200 кд. Визначити освітленість, яскравість і світність аркуша паперу на дошці, якщо коефіцієнт відбиття паперу 60%. Лампи вважати точковими джерелами світла.

задача 21262

Над горизонтальною поверхнею поміщені на висоті 2 м і на відстані 1 м один від одного два джерела світла, що дають світлові потоки по 300 лм кожен. Визначити освітленість на поверхні: а) в точках під джерелами, б) на середині відстані між ними.

задача 22750

Лампа висить над точкою А поверхні столу на висоті Н. Побудувати лінію, при переміщенні по якій лампа в точці А створює колишню освітленість.

задача 22752

У скільки разів змінюється створювана небесним тілом освітленість, якщо зоряна величина його збільшується на одиницю?

задача 80103

На якій висоті слід повісити вертикально над столом лампу, сила світла якої 51 кд, щоб отримати освітленість в 50 лк? Вважайте лампу точковим джерелом світла.

задача 80258

Норма мінімальної освітленості для утримання птахів 60 лк. Визначити силу світла лампи, яку необхідно повісити на висоті 2 м, щоб створити під нею таку освітленість.

задача 80463

Визначити енергетичну освітленість поверхні абсолютно чорного тіла променями, що падають на нього перпендикулярно, якщо тиск, продукований випромінюванням, дорівнює 10 мкПа.

задача 80478

Визначити силу світла лампи вуличного освітлення, необхідну для створення освітленості на землі посередині між ліхтарями в 0,2 лк, якщо лампи висять на висоті 10 м, відстань між стовпами 40 м. Враховувати тільки освітленість, дану двома сусідніми ліхтарями.

задача 80489

На одному стовпі на висоті 3 м від землі висить лампа в 250 кд, а на іншому, що знаходиться на відстані 2,5 м від першого на висоті 4 м висить лампа в 150 кд. У скільки разів освітленість на землі під одною (і якою) лампою більше, ніж під іншою.

Другие предметы