залізний сердечник соленоїда виток довжина ток мати визначити одно магнітне поле

залізний сердечник соленоїда виток довжина ток мати визначити одно магнітне поле


задача 10332

Соленоїд перетином S = 10 см2 містить N = 103 витків. При силі струму I = 5 А магнітна індукція B поля всередині соленоїда дорівнює 0,05 Тл. Визначити індуктивність L соленоїда.

задача 10803

На залізний повністю розмагнічений сердечник діаметром D = 3 см і довжиною l = 60 см намотано в один шар N = 1200 витків дроту. Обчислити індуктивність отриманого соленоїда при силі струму I = 0,5 А.

задача 10804

Обмотка соленоїда із залізним сердечником містить N = 500 витків. Довжина сердечника l = 50 см. Як і у скільки разів зміниться індуктивність L соленоїда, якщо сила струму, що протікає по обмотці, зросте від I1 = 0,l А до I2 = 1 A?

задача 10805

Соленоїд має сталевий повністю розмагнічений сердечник об'ємом V = 200 см3. Напруженість H магнітного поля соленоїда при силі струму I = 0,5 A дорівнює 700 A/м. Визначити індуктивність L соленоїда.

задача 10807

Соленоїд перетином S = 6 см2 містить N = 1500 витків. Індукція B магнітного поля всередині соленоїда при силі струму I = 4 А дорівнює 0,08 Тл. Визначити індуктивність L соленоїда.

задача 10820

B соленоїді перетином S = 10 см2 створений магнітний потік Ф = 10 мкВб. Визначити об'ємну щільність w енергії магнітного поля соленоїда. Осердя відсутнє. Магнітне поле у всьому об'ємі соленоїда вважати однорідним.

задача 11753

По соленоїду без сердечника довжиною 1 м, що має 1000 витків, тече струм 20 А. Визначити величину потокозчеплення, якщо діаметр соленоїда 2 см.

задача 11835

При деякій силі струму І щільність енергії ω магнітного поля соленоїда (без сердечника) дорівнює 0,2 Дж/м3. У скільки разів збільшиться щільність енергії поля при тій же силі струму, якщо соленоїд матиме залізний сердечник?

задача 11840

Катушка (без сердечника) длиной l = 50 см и площадью S, сечения, равной 3 см2, имеет N = 1000 витков и соединена параллельно с конденсатором. Конденсатор состоит из двух пластин площадью S2 = 75 см2 каждая. Расстояние d между пластинами равно 5 мм. Диэлектрик — воздух. Определить период Т колебании контура.

задача 12092

Визначити індуктивність соленоїда із залізним сердечником і енергію магнітного поля в ньому при струмі 0,6 А, якщо перетин соленоїда 10 см2, число витків 1000, а довжина його 20 см. (Скористатися графіком B = f(H) на малюнку).

задача 12165

Соленоїд містить N = 1000 витків. Площа S перерізу осердя дорівнює 10 см2. По обмотці тече струм, що створює поле з індукцією В = 1,5 Тл. Знайти середню ЕРС індукції <εi>, виникає в соленоїді, якщо струм зменшується до нуля за час t = 500 мкс.

задача 12522

На кільце, що має квадратний перетин площею 16 см2 і внутрішнім діаметром 80 мм, намотано 600 витків. Визначити індуктивність і енергію, накопичену в магнітному полі котушки, при струмі 12 А. Сердечник сталевий, μ = 4000.

задача 13426

Залізний сердечник кільцевого соленоїда діаметром 20 см має зазор в 1 см. При напруженості поля Н в соленоїді в 9200 (А/м) індукція В в зазорі дорівнює 0,95 Тл. Чому буде дорівнювати індукція в осерді, якщо залізне кільце зробити суцільним.

задача 13522

На залізне осердя, що має форму тора квадратного перетину (сторона квадрата а = 4 см), намотаний рівномірно в один шар дріт. Середній діаметр тора D = 40 см. Число витків дроту N = 500. Знайдіть магнітний потік через переріз сердечника, якщо сила струму в дроті дорівнює I = 1 А. Магнітна проникність заліза в даних умовах μ = 400.

задача 13557

Визначте магнітний потік крізь площу поперечного перерізу котушки (без сердечника), що має на кожному сантиметрі довжини n = 8 витків. Радіус соленоїда r = 2 см, сила струму в ньому I = 2 А.

задача 13558

Усередині соленоїда з числом витків N = 200 з нікелевим сердечником (μ = 200) напруженість однорідного магнітного поля H = 10 кА / м. Площа поперечного перерізу осердя S = 10 см2. Визначте: 1) магнітну індукцію поля всередині соленоїда; 2) потокозчеплення.

задача 13560

Потік магнітної індукції чepeз площу поперечного перерізу соленоїда (без осердя) дорівнює Ф = 1 мкВб. Довжина соленоїда l = 12,5 см. Визначте магнітний момент рm цього соленоїда.

задача 13617

Залізний сердечник довжиною l = 0,5 м малого перетину (d << l) містить 400 витків. Визначте магнітну проникність заліза при силі струму I = 1 А. Використовуйте графік намагніченості.

задача 15440

На соленоїд довжиною l = 20 см і площею поперечного перерізу S = 30 см2 надітий дротяний виток. Обмотка соленоїда має N = 320 витків, і по ньому йде струм I = 3 А. Яка середня е.р.с. εср індукується у витку, якщо соленоїд має залізний сердечник?

задача 15443

Котушка довжиною l = 20 см має N = 400 витків. Площа поперечного перерізу котушки S = 9 см2. Знайти індуктивність L1 котушки. Яка буде індуктивність L2 котушки, якщо всередину котушки введений залізний сердечник? Магнітна проникність матеріалу сердечника дорівнює μ = 400.

задача 15447

Котушка з залізним сердечником має площу поперечного перерізу S = 20 см2 і число витків N = 500. Індуктивність котушки з сердечником L = 0,28 Гн при струмі через обмотку I = 5 А. Знайти магнітну проникність μ залізного сердечника.

задача 16500

Обмотка соленоїда із залізним осердям містить N = 600 витків. Довжина осердя l = 40 см. Використовуючи малюнок (див. додаток), визначити, у скільки разів зміниться індуктивність соленоїда, якщо сила струму, що протікає по обмотці, зросте від 0,4 до 1 А.

задача 16532

Індуктивність L котушки (без осердя) дорівнює 0,1 мГн. При якій силі струму I енергія W магнітного поля дорівнює 10–4 Дж?

задача 17936

У циліндричному осерді радіусом R створено однорідне магнітне поле, спрямоване вздовж осі циліндра. Індукція магнітного поля змінюється з часом за законом В = kt. Знайдіть напруженість Е вихрового електричного поля на відстані r від осі циліндра.

задача 18103

Сердечник трансформатора виконаний зі сталі з щільністю 7,7 г/см3 і має масу 2 кг. Амплітудне значення магнітної індукції 2,1 Тл, відносна магнітна проникність сталі μ = 200. Знайти максимальне значення енергії, що запасається в осерді, при намагнічуванні його синусоїдальним струмом.

задача 18928

Соленоїд містить N = 500 витків. Площа S перетину сердечника дорівнює 10 см2. По обмотці тече струм, що створює поле з індукцією В = 0,6 Тл. Знайти середню ЕРС індукції, що виникає в соленоїді, якщо струм зменшується до нуля за час Δt = 500 мкс.

задача 18929

Соленоїд містить N = 600 витків. Площа S перетину сердечника дорівнює 10 см2. По обмотці тече струм, що створює поле з індукцією В = 0,7 Тл. Знайти середню ЕРС індукції, що виникає в соленоїді, якщо струм зменшується до нуля за час Δt = 500 мкс.

задача 18930

Соленоїд містить N = 700 витків. Площа S перетину сердечника дорівнює 10 см2. По обмотці тече струм, що створює поле з індукцією В = 0,8 Тл. Знайти середню ЕРС індукції, що виникає в соленоїді, якщо струм зменшується до нуля за час Δt = 500 мкс.

задача 18931

Соленоїд містить N = 800 витків. Площа S перетину сердечника дорівнює 10 см2. По обмотці тече струм, що створює поле з індукцією В = 0,9 Тл. Знайти середню ЕРС індукції, що виникає в соленоїді, якщо струм зменшується до нуля за час Δt = 500 мкс.

задача 18932

Соленоїд містить N = 900 витків. Площа S перетину сердечника дорівнює 10 см2. По обмотці тече струм, що створює поле з індукцією В = 1,0 Тл. Знайти середню ЕРС індукції, що виникає в соленоїді, якщо струм зменшується до нуля за час Δt = 500 мкс.

задача 18933

Соленоїд містить N = 1000 витків. Площа S перетину сердечника дорівнює 10 см2. По обмотці тече струм, що створює поле з індукцією В = 1,1 Тл. Знайти середню ЕРС індукції, що виникає в соленоїді, якщо струм зменшується до нуля за час Δt = 500 мкс.

задача 18934

Соленоїд містить N = 1100 витків. Площа S перетину сердечника дорівнює 10 см2. По обмотці тече струм, що створює поле з індукцією В = 1,2 Тл. Знайти середню ЕРС індукції, що виникає в соленоїді, якщо струм зменшується до нуля за час Δt = 500 мкс.

задача 18935

Соленоїд містить N = 1200 витків. Площа S перетину сердечника дорівнює 10 см2. По обмотці тече струм, що створює поле з індукцією В = 1,3 Тл. Знайти середню ЕРС індукції, що виникає в соленоїді, якщо струм зменшується до нуля за час Δt = 500 мкс.

задача 18936

Соленоїд містить N = 1300 витків. Площа S перетину сердечника дорівнює 10 см2. По обмотці тече струм, що створює поле з індукцією В = 1,4 Тл. Знайти середню ЕРС індукції, що виникає в соленоїді, якщо струм зменшується до нуля за час Δt = 500 мкс.

задача 18937

Соленоїд містить N = 1400 витків. Площа S перетину сердечника дорівнює 10 см2. По обмотці тече струм, що створює поле з індукцією В = 1,5 Тл. Знайти середню ЕРС індукції, що виникає в соленоїді, якщо струм зменшується до нуля за час Δt = 500 мкс.

задача 18954

По соленоїду довжиною l = 1 м без сердечника, що має

задача 19112

Визначити енергію і її щільність в залізному осерді об'ємом 400 см3, якщо індукція дорівнює 1,2 Тл (скористатися графіком В = f(H)).

задача 26626

Визначте індуктивність соленоїда із залізним сердечником, магнітний потік і енергію в ньому, якщо по соленоїду довжиною 30 см йде струм силою 3 А, діаметр соленоїда 6 см і на кожен сантиметр довжини припадає 10 витків. Залежність індукції від напруженості магнітного поля показана на рис.

задача 70194

Соленоїд без сердечника довжиною l = 50 см містить N = 150 витків. Визначити силу струму I в соленоїді, якщо об'ємна щільність w енергії магнітного поля всередині соленоїда дорівнює 0,25 Дж/м3.