залізний сердечник соленоїда виток довжина ток мати визначити одно магнітне поле

залізний сердечник соленоїда виток довжина ток мати визначити одно магнітне поле


задача 10332

Соленоїд перетином S = 10 см2 містить N = 103 витків. При силі струму I = 5 А магнітна індукція B поля всередині соленоїда дорівнює 0,05 Тл. Визначити індуктивність L соленоїда.

задача 10803

На залізний повністю розмагнічений сердечник діаметром D = 3 см і довжиною l = 60 см намотано в один шар N = 1200 витків дроту. Обчислити індуктивність отриманого соленоїда при силі струму I = 0,5 А.

задача 10804

Обмотка соленоїда із залізним сердечником містить N = 500 витків. Довжина сердечника l = 50 см. Як і у скільки разів зміниться індуктивність L соленоїда, якщо сила струму, що протікає по обмотці, зросте від I1 = 0,l А до I2 = 1 A?

задача 10805

Соленоїд має сталевий повністю розмагнічений сердечник об'ємом V = 200 см3. Напруженість H магнітного поля соленоїда при силі струму I = 0,5 A дорівнює 700 A/м. Визначити індуктивність L соленоїда.

задача 10807

Соленоїд перетином S = 6 см2 містить N = 1500 витків. Індукція B магнітного поля всередині соленоїда при силі струму I = 4 А дорівнює 0,08 Тл. Визначити індуктивність L соленоїда.

задача 10820

B соленоїді перетином S = 10 см2 створений магнітний потік Ф = 10 мкВб. Визначити об'ємну щільність w енергії магнітного поля соленоїда. Осердя відсутнє. Магнітне поле у всьому об'ємі соленоїда вважати однорідним.

задача 11753

По соленоїду без сердечника довжиною 1 м, що має 1000 витків, тече струм 20 А. Визначити величину потокозчеплення, якщо діаметр соленоїда 2 см.

задача 11835

При деякій силі струму І щільність енергії ω магнітного поля соленоїда (без сердечника) дорівнює 0,2 Дж/м3. У скільки разів збільшиться щільність енергії поля при тій же силі струму, якщо соленоїд матиме залізний сердечник?

задача 11840

Катушка (без сердечника) длиной l = 50 см и площадью S, сечения, равной 3 см2, имеет N = 1000 витков и соединена параллельно с конденсатором. Конденсатор состоит из двух пластин площадью S2 = 75 см2 каждая. Расстояние d между пластинами равно 5 мм. Диэлектрик — воздух. Определить период Т колебании контура.

задача 12092

Визначити індуктивність соленоїда із залізним сердечником і енергію магнітного поля в ньому при струмі 0,6 А, якщо перетин соленоїда 10 см2, число витків 1000, а довжина його 20 см. (Скористатися графіком B = f(H) на малюнку).

задача 12165

Соленоїд містить N = 1000 витків. Площа S перерізу осердя дорівнює 10 см2. По обмотці тече струм, що створює поле з індукцією В = 1,5 Тл. Знайти середню ЕРС індукції <εi>, виникає в соленоїді, якщо струм зменшується до нуля за час t = 500 мкс.

задача 12522

На кільце, що має квадратний перетин площею 16 см2 і внутрішнім діаметром 80 мм, намотано 600 витків. Визначити індуктивність і енергію, накопичену в магнітному полі котушки, при струмі 12 А. Сердечник сталевий, μ = 4000.

задача 13426

Залізний сердечник кільцевого соленоїда діаметром 20 см має зазор в 1 см. При напруженості поля Н в соленоїді в 9200 (А/м) індукція В в зазорі дорівнює 0,95 Тл. Чому буде дорівнювати індукція в осерді, якщо залізне кільце зробити суцільним.

задача 13522

На залізне осердя, що має форму тора квадратного перетину (сторона квадрата а = 4 см), намотаний рівномірно в один шар дріт. Середній діаметр тора D = 40 см. Число витків дроту N = 500. Знайдіть магнітний потік через переріз сердечника, якщо сила струму в дроті дорівнює I = 1 А. Магнітна проникність заліза в даних умовах μ = 400.

задача 13557

Визначте магнітний потік крізь площу поперечного перерізу котушки (без сердечника), що має на кожному сантиметрі довжини n = 8 витків. Радіус соленоїда r = 2 см, сила струму в ньому I = 2 А.

задача 13558

Усередині соленоїда з числом витків N = 200 з нікелевим сердечником (μ = 200) напруженість однорідного магнітного поля H = 10 кА / м. Площа поперечного перерізу осердя S = 10 см2. Визначте: 1) магнітну індукцію поля всередині соленоїда; 2) потокозчеплення.

задача 13560

Потік магнітної індукції чepeз площу поперечного перерізу соленоїда (без осердя) дорівнює Ф = 1 мкВб. Довжина соленоїда l = 12,5 см. Визначте магнітний момент рm цього соленоїда.

задача 13617

Залізний сердечник довжиною l = 0,5 м малого перетину (d << l) містить 400 витків. Визначте магнітну проникність заліза при силі струму I = 1 А. Використовуйте графік намагніченості.

задача 15440

На соленоїд довжиною l = 20 см і площею поперечного перерізу S = 30 см2 надітий дротяний виток. Обмотка соленоїда має N = 320 витків, і по ньому йде струм I = 3 А. Яка середня е.р.с. εср індукується у витку, якщо соленоїд має залізний сердечник?

задача 15443

Котушка довжиною l = 20 см має N = 400 витків. Площа поперечного перерізу котушки S = 9 см2. Знайти індуктивність L1 котушки. Яка буде індуктивність L2 котушки, якщо всередину котушки введений залізний сердечник? Магнітна проникність матеріалу сердечника дорівнює μ = 400.

задача 15447

Котушка з залізним сердечником має площу поперечного перерізу S = 20 см2 і число витків N = 500. Індуктивність котушки з сердечником L = 0,28 Гн при струмі через обмотку I = 5 А. Знайти магнітну проникність μ залізного сердечника.

задача 16500

Обмотка соленоїда із залізним осердям містить N = 600 витків. Довжина осердя l = 40 см. Використовуючи малюнок (див. додаток), визначити, у скільки разів зміниться індуктивність соленоїда, якщо сила струму, що протікає по обмотці, зросте від 0,4 до 1 А.

задача 16532

Індуктивність L котушки (без осердя) дорівнює 0,1 мГн. При якій силі струму I енергія W магнітного поля дорівнює 10–4 Дж?

задача 17936

У циліндричному осерді радіусом R створено однорідне магнітне поле, спрямоване вздовж осі циліндра. Індукція магнітного поля змінюється з часом за законом В = kt. Знайдіть напруженість Е вихрового електричного поля на відстані r від осі циліндра.

задача 18103

Сердечник трансформатора виконаний зі сталі з щільністю 7,7 г/см3 і має масу 2 кг. Амплітудне значення магнітної індукції 2,1 Тл, відносна магнітна проникність сталі μ = 200. Знайти максимальне значення енергії, що запасається в осерді, при намагнічуванні його синусоїдальним струмом.

задача 18928

Соленоїд містить N = 500 витків. Площа S перетину сердечника дорівнює 10 см2. По обмотці тече струм, що створює поле з індукцією В = 0,6 Тл. Знайти середню ЕРС індукції, що виникає в соленоїді, якщо струм зменшується до нуля за час Δt = 500 мкс.

задача 18929

Соленоїд містить N = 600 витків. Площа S перетину сердечника дорівнює 10 см2. По обмотці тече струм, що створює поле з індукцією В = 0,7 Тл. Знайти середню ЕРС індукції, що виникає в соленоїді, якщо струм зменшується до нуля за час Δt = 500 мкс.

задача 18930

Соленоїд містить N = 700 витків. Площа S перетину сердечника дорівнює 10 см2. По обмотці тече струм, що створює поле з індукцією В = 0,8 Тл. Знайти середню ЕРС індукції, що виникає в соленоїді, якщо струм зменшується до нуля за час Δt = 500 мкс.

задача 18931

Соленоїд містить N = 800 витків. Площа S перетину сердечника дорівнює 10 см2. По обмотці тече струм, що створює поле з індукцією В = 0,9 Тл. Знайти середню ЕРС індукції, що виникає в соленоїді, якщо струм зменшується до нуля за час Δt = 500 мкс.

задача 18932

Соленоїд містить N = 900 витків. Площа S перетину сердечника дорівнює 10 см2. По обмотці тече струм, що створює поле з індукцією В = 1,0 Тл. Знайти середню ЕРС індукції, що виникає в соленоїді, якщо струм зменшується до нуля за час Δt = 500 мкс.

задача 18933

Соленоїд містить N = 1000 витків. Площа S перетину сердечника дорівнює 10 см2. По обмотці тече струм, що створює поле з індукцією В = 1,1 Тл. Знайти середню ЕРС індукції, що виникає в соленоїді, якщо струм зменшується до нуля за час Δt = 500 мкс.

задача 18934

Соленоїд містить N = 1100 витків. Площа S перетину сердечника дорівнює 10 см2. По обмотці тече струм, що створює поле з індукцією В = 1,2 Тл. Знайти середню ЕРС індукції, що виникає в соленоїді, якщо струм зменшується до нуля за час Δt = 500 мкс.

задача 18935

Соленоїд містить N = 1200 витків. Площа S перетину сердечника дорівнює 10 см2. По обмотці тече струм, що створює поле з індукцією В = 1,3 Тл. Знайти середню ЕРС індукції, що виникає в соленоїді, якщо струм зменшується до нуля за час Δt = 500 мкс.

задача 18936

Соленоїд містить N = 1300 витків. Площа S перетину сердечника дорівнює 10 см2. По обмотці тече струм, що створює поле з індукцією В = 1,4 Тл. Знайти середню ЕРС індукції, що виникає в соленоїді, якщо струм зменшується до нуля за час Δt = 500 мкс.

задача 18937

Соленоїд містить N = 1400 витків. Площа S перетину сердечника дорівнює 10 см2. По обмотці тече струм, що створює поле з індукцією В = 1,5 Тл. Знайти середню ЕРС індукції, що виникає в соленоїді, якщо струм зменшується до нуля за час Δt = 500 мкс.

задача 18954

По соленоїду довжиною l = 1 м без сердечника, що має

задача 19112

Визначити енергію і її щільність в залізному осерді об'ємом 400 см3, якщо індукція дорівнює 1,2 Тл (скористатися графіком В = f(H)).

задача 20221

Визначити величину магнітної індукції в залізному осерді досить довгого соленоїда, якщо довжина соленоїда 50 см, число витків 500, сила струму 10 А. Використовувати графік залежності індукції від напруженості магнітного поля для заліза (рис. 2).

задача 20222

Обмотка соленоїда із залізним сердечником містить 500 витків. Довжина сердечника дорівнює 0,5 м. Як і у скільки разів зміниться індуктивність соленоїда, якщо сила струму, що протікає по обмотці, зросте від 0,1 до 1 А? Використовувати графік залежності індукції від напруженості магнітного поля для заліза (рис. 2).

задача 20223

В соленоїд довжиною 50 см вставлений сердечник з такого сорту заліза, для якого залежність В = f(H) невідома. Число витків на одиницю довжини соленоїда дорівнює 400 м–1, площа поперечного перерізу соленоїда 10 см2. Знайти магнітну проникність сердечника при силі струму 5 А і індуктивність соленоїда, якщо при цих умовах магнітний потік через переріз соленоїда дорівнює 1,6 мВб.

задача 20253

Соленоїд (без осердя) довжиною 30 см, перетином 10 см2, що містить 1000 витків, з'єднаний паралельно з конденсатором ємністю 1 мкФ. Визначити період коливань контуру.

задача 20611

На циліндричний каркас діаметра d = 120 мм намотано в один шар N = 100 витків дроту. Вся намотка розмістилася на довжині l = 60 мм. Визначити індуктивність L цієї котушки. Магнітну проникність сердечника прийняти рівною одиниці. Вказівка. Індуктивність одношарових котушок обчислюється за формулою L = αL, где L — індуктивність ідеального соленоїда, у всьому об'ємі якого поле таке ж, як у нескінченного соленоїда з тим же значенням N/l, α — коефіцієнт, наближено визначається виразом α = (1+0,45(d/l)]–1.

задача 20766

У соленоїді перетином S = 5 см2 створений магнітний потік Ф = 20 мкВб. Визначте об'ємну щільність енергії магнітного поля соленоїда. Сердечник відсутній. Магнітне поле у всьому об'ємі соленоїда вважати однорідним.

задача 20858

Електрон, прискорений різницею потенціалів U = 3000 В, влетів в магнітне поле соленоїда під кутом α = 30 градусів до його осі. Число витків N = 5000. Довжина соленоїда L = 0,25 м. Струм соленоїда I = 0,1 А. Знайти крок гвинтової траєкторії електрона в магнітному полі соленоїда.

задача 21043

По обмотці соленоїда із залізним сердечником тече струм I = 1,5 А. Довжина соленоїда L = 0,5 м, площа поперечного перерізу S = 50 см2 і число витків N = 1000. Визначте енергію магнітного поля соленоїда. Використовуйте графік залежності індукції магнітного поля від напруженості, наведений на рис. 36.

задача 21415

На залізний сердечник перетином S1 = 5 см2 і довжиною l = 30 см намотаний соленоїд, що містить 500 витків мідного дроту перетином S2 = 1 мм2. Чому дорівнює індуктивність соленоїда при підключенні його до акумулятора з ЕРС 1,26 В? Внутрішнім опором акумулятора і опором підвідних провідників знехтувати. Скористатися графіком В = f(H).

задача 21577

Феромагнітний сердечник введений в соленоїд довжиною 500 мм і площею поперечного перерізу 10,0 см2. Обмотка соленоїда має 100 витків. При проходженні по витків струму I = 0,25 А магнітний потік Ф через поперечний переріз соленоїда виявився рівним 0,50 мВб. Визначити магнітну проникність μ материала сердечника.

задача 21777

По обмотці соленоїда із залізним сердечником тече струм 4А. Число витків в обмотці - 2000, довжина соленоїда - 0,3м, діаметр - 3 см. Визначити потокозчеплення, енергію і об'ємну щільність енергії соленоїда.

задача 21792

Соленоїд довжиною 20 см і діаметром 4 см має щільну тришарову обмотку з дроту діаметром 0,1 мм. По обмотці соленоїда тече струм 0,1 А. Залежність В = F(H) для матеріалу сердечника дана на рис. 5.1. Визначити напруженість і індукцію поля в соленоїді, а також магнітну проникність сердечника.

задача 21997

У магнітному полі з індукцією, що змінюється зі швидкістю 4 млТл/с, знаходиться соленоїд. Ось соленоїда з вектором магнітної індукції становить кут α = 60°. Діаметр витків соленоїда становить 15 см, а їх число — 200. Знайти заряд, що протікає по соленоїду за час t = 10 с при замиканні витків соленоїда опором 30 Ом.

задача 22739

По соленоїду проходить струм I = 5 А. Соленоїд має довжину l = 1 м, число витків N = 500 і площа поперечного перерізу S = 50 см2. Знайти енергію магнітного поля соленоїда.

задача 22744

В соленоїд довжиною l = 0,1 м, що має 300 витків, введений магнітний сердечник. По соленоїду проходить струм I = 1 А. Знайти вектор намагнічування заліза Рт всередині соленоїда, якщо його магнітні властивості виражаються графіком B = f(H).

задача 22842

Соленоїд має довжину l = 0,6 м і перетин S = 10 см2. При деякій силі струму, що протікає по обмотці, в соленоїді створюється магнітний потік Ф = 0,1 мВб. Чому дорівнює енергія магнітного поля соленоїда? Сердечник виконаний з немагнітного матеріалу і магнітне поле у всьому об'ємі соленоїда однорідне.

задача 24106

Визначити частоту власних коливань в LC-контурі. Соленоїд має 800 витків, його довжина 15 см, радіус 1 см. Площа пластин конденсатора 25 см2, відстань між ними 0,2 см.

задача 24161

Всередину довгого соленоїда із щільністю витків n = 25 см–1 помістили стрижень довжиною L = 1 см і діаметром d = 0,5 м. Вісь стрижня паралельна осі соленоїда. По соленоїду пропускають струм I = 1,5 А. Знайти енергію W магнітного поля в стрижні з магнітною проникністю μ = 200.

задача 24524

На соленоїд завдовжки l = 144 см і діаметром D = 5 см одягнений дротяний виток. Обмотка соленоїда має N = 200 витків, і по ній тече I = 2 А. Соленоїд має залізний сердечник. Яка середня ЕРС індукується в надітому на соленоїд витку, коли струм у соленоїді вимикається протягом часу t = 2 с?

задача 26626

Визначте індуктивність соленоїда із залізним сердечником, магнітний потік і енергію в ньому, якщо по соленоїду довжиною 30 см йде струм силою 3 А, діаметр соленоїда 6 см і на кожен сантиметр довжини припадає 10 витків. Залежність індукції від напруженості магнітного поля показана на рис.

задача 70194

Соленоїд без сердечника довжиною l = 50 см містить N = 150 витків. Визначити силу струму I в соленоїді, якщо об'ємна щільність w енергії магнітного поля всередині соленоїда дорівнює 0,25 Дж/м3.

Другие предметы