тритій ядро гелію енергія зв'язку

тритій ядро гелію енергія зв'язку


задача 15719

Обчислити енергію зв'язку ядер атомів дейтерію 1Н2 (маса 2,01410 а.е.м.) і тритію 1H3 (маса 3,01605 а.е.м.), якщо маси протона 1,00783 а.е.м. і нейтрона 1,00867 а.е.м. (1 а.е.м. = 1,660·10–27 кг).

задача 20004

Вибух водневої бомби обумовлений дуже швидким енерговиділенням, яке відбувається в результаті реакції ядерного синтезу важких ізотопів водню: дейтерію і тритію. У цій реакції також утворюються зокрема нейтрони. Знайти кількість нейтронів, які пройдуть через площадку в 1 см2, встановлену перпендикулярно потоку цих частинок на відстані 1 км від епіцентру вибуху. Вважати, що потужність бомби еквівалентна 100 кт тротилу, а питоме виділення енергії тротилу становить 4,1·106 Дж/кг.

задача 20316

Знайти дефект маси, енергію зв'язку і питому енергію зв'язку ядра атома тритію 1Н3.

задача 26228

Знайти дефект маси і енергію зв'язку тритію. Який відсоток від енергії спокою ядра складає його енергія зв'язку?

Другие предметы