електрон рухається магнітний момент визначити еквівалентний круговий струм

електрон рухається магнітний момент визначити еквівалентний круговий струм


задача 10285

Протон рухається по колу радіусом R = 0,5 см з лінійною швидкістю v = 106 м/с. Визначити магнітний момент рm, створюваний еквівалентним круговим струмом.

задача 10288

Електрон в атомі водню рухається навколо ядра (протона) по колу радіусом R = 53 пм. Визначити магнітний момент рm еквівалентного кругового струму.

задача 10300

Іон з кінетичною енергією Т = 1 кеB потрапив в однорідне магнітне поле (B = 21 мТл) і став рухатися по колу. Визначити магнітний момент рm еквівалентного кругового струму.

задача 10301

Іон, потрапивши в магнітне поле (B = 0,01 Тл), став рухатися по колу. Визначити кінетичну енергію Т (в еВ) іона, якщо магнітний момент рm еквівалентного кругового струму дорівнює 1,6·10–14 А·м2.

задача 10766

Електрон в атомі водню рухається навколо ядра по круговій орбіті деякого радіуса. Знайти відношення магнітного моменту рм еквівалентного кругового струму до моменту імпульсу L орбітального руху електрона. Заряд електрона і його масу вважати відомими. Вказати на кресленні напрямок векторів рм і L.

задача 10778

Альфа-частинка, перебуваючи в однорідному магнітному полі індукцією B = 1 Тл, рухається по колу. Визначити силу I еквівалентного кругового струму, створюваного рухом альфа-частинки.

задача 11341

Застосовуючи метод еквівалентних перетворень, визначте опір ланцюга між точками АВ, якщо резистори мають наступні опори: R1 = 520 Ом, R2 = 82 Ом, R3 = 78 Ом, R4 = 470 Ом, R5 = 47 Ом, R6 = 127 Ом, R7 = 270 Ом, R8 = 82 Ом, R9 = 630 Ом, R10 = 56 Ом, R11 = 110 Ом, R12 = 5 Ом.

задача 11357

Для електричної схеми визначити найбільш раціональним методом струми в гілках, напругу на кожному елементі, потужність елементів і приймача в цілому, режими роботи джерел, їх потужність, струм в одній з гілок, користуючись методом еквівалентного генератора. Параметри елементів схеми наступні: Е1 = 30 В; E6 = 0 В; E7 = 0 В; Е8 = 20 В; R1 = 2,0 Ом; R2 = 0 Ом; R3 = 1,8 Ом; R4 = ∞ Ом; R5 = 1,0 Ом; R6 = 0 Ом; R7 = 1,2 Ом; R8 = 1,6 Ом.

задача 11779

Електрон в атомі водню рухається навколо ядра по круговій орбіті деякого радіуса. Знайти відношення магнітного моменту рm еквівалентного кругового струму до моменту імпульсу L орбітального руху електрона. Заряд електрона і його масу вважати відомими. Вказати напрями векторів рm и L.

задача 11798

Электрон в однородном магнитном поле с индукцией B = 0,1 Тл движется по окружности. Найти силу I эквивалентного кругового тока, создаваемого движением электрона.

задача 14023

Визначте енергію фотона, при якій його еквівалентна маса дорівнює масі спокою електрона. Відповідь виразіть в електрон-вольтах.

задача 14068

Визначте: 1) частоту f обертання електрона, що знаходиться на першій боровській орбіті, 2) еквівалентний струм.

задача 16322

Два провідника r1, r2 і три провідника r1, r2, r3 при послідовному з'єднанні мають еквівалентні опори R1 і R3, відповідно. Паралельно з'єднані провідники r1 і r3 мають еквівалентний опір R2. Знайти опори r1, r2 і r3 кожного провідника.

задача 21004

Приймаючи, що електрон в атомі водню рухається по круговій орбіті, визначте відношення магнітного моменту рт еквівалентного кругового струму до моменту імпульсу L орбітального руху електрона.

задача 21580

Для електричної схеми визначити найбільш раціональним методом струми в гілках, напругу на кожному елементі, потужність елементів і приймача в цілому, режими роботи джерел, їх потужність, струм в одній з гілок, користуючись методом еквівалентного генератора.

Параметри елементів схеми наступні:
Е1 = 15 В; E6 = 0 В; E7 = 0 В; Е8 = 20 В; R1 = 1,8 Ом; R2 = ∞ Ом; R3 = 0 Ом; R4 = 1,6 Ом; R5 = 1,0 Ом; R6 = 0 Ом; R7 = 1,6 Ом; R8 = 1,2 Ом

задача 21581

Для електричної схеми визначити найбільш раціональним методом струми в гілках, напругу на кожному елементі, потужність елементів і приймача в цілому, режими роботи джерел, їх потужність, струм в одній з гілок, користуючись методом еквівалентного генератора.

Параметри елементів схеми наступні:
Е1 = 20 В; E6 = 0 В; E7 = 0 В; Е8 = 35 В; R1 = 2 Ом; R2 = ∞ Ом; R3 = 0 Ом; R4 = 1,2 Ом; R5 = 1,6 Ом; R6 = 0 Ом; R7 = 1,6 Ом; R8 = 1,6 Ом

задача 21582

Для електричної схеми визначити найбільш раціональним методом струми в гілках, напругу на кожному елементі, потужність елементів і приймача в цілому, режими роботи джерел, їх потужність, струм в одній з гілок, користуючись методом еквівалентного генератора.

Параметри елементів схеми наступні:
Е1 = 20 В; E6 = 0 В; E7 = 0 В; Е8 = 35 В; R1 = 1,6 Ом; R2 = ∞ Ом; R3 = 0 Ом; R4 = 1,0 Ом; R5 = 1,2 Ом; R6 = 0 Ом; R7 = 1,6 Ом; R8 = 1,8 Ом.

задача 21583

Для електричної схеми визначити найбільш раціональним методом струми в гілках, напругу на кожному елементі, потужність елементів і приймача в цілому, режими роботи джерел, їх потужність, струм в одній з гілок, користуючись методом еквівалентного генератора.

Параметри елементів схеми наступні:
Е1 = 30 В; E6 = 0 В; E7 = 0 В; Е8 = 25 В; R1 = 1,0 Ом; R2 = ∞ Ом; R3 = 0 Ом; R4 = 1,0 Ом; R5 = 1,8 Ом; R6 = 0 Ом; R7 = 1,6 Ом; R8 = 1,2 Ом

задача 21584

Для електричної схеми визначити найбільш раціональним методом струми в гілках, напругу на кожному елементі, потужність елементів і приймача в цілому, режими роботи джерел, їх потужність, струм в одній з гілок, користуючись методом еквівалентного генератора.

Параметри елементів схеми наступні:
Е1 = 15 В; E6 = 0 В; E7 = 0 В; Е8 = 20 В; R1 = 1,2 Ом; R2 = ∞ Ом; R3 = 0 Ом; R4 = 1,6 Ом; R5 = 1,0 Ом; R6 = 0 Ом; R7 = 1,0 Ом; R8 = 1,8 Ом

задача 23246

Для електричної схеми визначити найбільш раціональним методом струми у гілках, напругу на кожному елементі, потужність елементів і приймача в цілому, режими роботи джерел, їх потужність, струм в одній із гілок, користуючись методом еквівалентного генератора. Параметри елементів схеми:
Е1 = 35 В; E6 = 0 В; E7 = 0 В; Е8 = 20 В; R1 = 1,6 Ом; R2 = 0 Ом; R3 = 2,0 Ом; R4 = ∞ Ом; R5 = 1,2 Ом; R6 = 0 Ом; R7 = 1,0 Ом; R8 = 1,8 Ом.

Другие предметы