кінетична енергія обертального руху молекули знайти температуру

кінетична енергія обертального руху молекули знайти температуру


задача 10127

Водень знаходиться при температурі T = 300 К. Знайти середню кінетичну енергію <εвр> обертального руху однієї молекули, a також сумарну кінетичну енергію Ек всіх молекул цього газу; кількість водню ν = 0,5 моль.

задача 10130

Визначити середню кінетичну енергію <εп> поступального руху та <εвр> обертового руху молекули азоту при температурі T = 1 кК. Визначити також повну кінетичну енергію Ек молекули при тих же умовах.

задача 10606

Знайти середню кінетичну енергію <Wоберт> обертального руху однієї молекули водню, а також сумарну кінетичну енергію Wк всіх молекул в одному молі водню при температурі T = 190 К.

задача 11181

Куля котиться без ковзання по горизонтальній поверхні. Повна кінетична енергія Т кулі дорівнює 14 Дж. Визначити кінетичну енергію T1 поступального і T2 обертального руху кулі.

задача 11484

Визначити кінетичну енергію <ε1>, що припадає в середньому на одну ступінь свободи молекули азоту, при температурі Т = 1 кК, а також середню кінетичну енергію <εп> поступального руху, <εвр> обертального руху і середнє значення повної кінетичної енергії <ε> молекули.

задача 11539

Обчислити кінетичну енергію <E> обертального руху двох молей молекул кисню при температурі 17 °С.

задача 13130

Повна кінетична енергія Т диска, що котиться по горизонтальній поверхні, дорівнює 24 Дж. Визначте кінетичну енергію Т1 поступального і Т2 обертового руху диска.

задача 13324

Азот масою т = 10 г знаходиться при температурі Т = 290 К. Визначте: 1) середню кінетичну енергію однієї молекули азоту; 2) середню кінетичну енергію обертального руху всіх молекул азоту. Газ вважайте ідеальним.

задача 13325

Кисень масою т = 1 кг знаходиться при температурі Т = 320 К. Визначте: 1) внутрішню енергію молекул кисню; 2) середню кінетичну енергію обертального руху молекул кисню. Газ вважайте ідеальним.

задача 14754

Знайти внутрішню енергію W маси m = 20 г кисню при температурі t = 10 °С. Яка частина цієї енергії припадає на частку поступального руху молекул і яка частина на частку обертального руху?

задача 17035

Для двоатомної молекули відомі інтервали між трьома послідовними обертальними рівнями: ΔЕ1 = 0,20 меВ і ΔЕ2 = 0,30 меВ. Знайти обертальну енергію середнього рівня.

задача 17036

Для двоатомної молекули відомі інтервали між трьома послідовними обертальними рівнями: ΔE1 = 0,20 меВ і ΔЕ2 = 0,30 меВ. Знайти обертальний квантове число середнього рівня і відповідний момент інерції молекули.

задача 17037

Знайти температури, при яких середня кінетична енергія поступального руху молекул H2 і N2 дорівнює їх обертальній енергії в стані з квантовим числом Y = 1.

задача 17038

Знайдіть температуру, при якій середня кінетична енергія поступального руху молекул Н2 дорівнює їх обертальній енергії в стані з квантовим числом Y = 1.

задача 17040

Знайдіть температуру, при якій середня кінетична енергія поступального руху молекул N2 дорівнює їх обертальній енергії в стані з квантовим числом Y = 1.

задача 18142

Чому дорівнює сумарна кінетична енергія 20 г кисню при температурі 300 К? Яка частина цієї енергії припадає на частку поступального і на частку обертального руху?

задача 19679

На малюнку наведено графік залежності кута повороту φ тіла при обертальному русі від часу. Як змінюється кінетична енергія тіла в інтервалі часу від t1 до t2?

задача 20129

Знайти кінетичну енергію поступального і обертального руху молекул водяної пари при 600 К. Знайти внутрішню енергію молекул одного кмоля пара.

задача 20132

Знайти повну кінетичну енергію, а також кінетичну енергію обертального руху однієї молекули аміаку

задача 23348

Внутрішня енергія 9,2 г газоподібного азоту U = 3320 Дж. Знайти середню арифметичну швидкість молекул газу. Знайти середню енергію Евр обертального руху однієї молекули газу

задача 24266

Знайдіть середню кінетичну енергію обертального руху однієї молекули кисню за температури 286 К, а також кінетичну енергію обертального руху всіх молекул цього газу, якщо його маса 4 г.

задача 24860

Азот масою 1 кг при температурі 7°С. 1) середню кінетичну енергію однієї молекули азоту; 2) Середню кінетичну енергію обертального руху всіх молекул азоту; 3) Внутрішню енергію цієї маси азоту; 4) Яка частина енергії даної маси газу посідає частку поступального руху молекул, а яка — частку обертального? Газ вважати ідеальним.

задача 50092

Чому дорівнюють середні кінетичні енергії поступального і обертального руху молекул, що містяться в 2 кг водню при температурі 400 К.

задача 50284

Знайти енергію обертального руху однієї молекули вуглекислого газу при температурі 400К.

задача 50330

Знайти середню кінетичну енергію обертального руху однієї молекули кисню при температурі 350 К, а також усіх молекул кисню масою m = 4 г (молекула кисню має два атоми, М = 32·10–3 кг/моль, k = 1,38·10–23 Дж/К, NA = 6,02·1023 моль–1).

задача 50426

Визначити середню кінетичну енергію поступального руху молекул, що містяться в азоті масою 1 г і енергію обертового руху молекул при 300 К.

задача 50428

B посудині міститься 50 г водяної пари при 400 К. Які повна кінетична енергія молекул пари і кінетична енергія обертального руху молекул?

задача 50433

Знайти середню кінетичну енергію обертального руху всіх молекул, що містяться в 0,25 г водню при температурі 13 °С.

Другие предметы