коефіцієнт теплопровідності молекула діаметр повітря кількість теплоти площа одно температура знаходиться

коефіцієнт теплопровідності молекула діаметр повітря кількість теплоти площа одно температура знаходиться


задача 11872

Зовнішня поверхня стіни має температуру t1 = –20°С, внутрішня — температуру t2 = +20°С. Товщина стіни 40 см. Знайдіть коефіцієнт теплопровідності матеріалу стіни, якщо через кожен квадратний метр її поверхні щогодини проходить 460,5 кДж тепла.

задача 13314

Визначте коефіцієнт теплопровідності λ азоту, що знаходиться в деякому обсязі при температурі 280 К. Ефективний діаметр молекул азоту прийміть рівним 0,38 нм.

задача 13315

Кисень знаходиться при нормальних умовах. Визначте коефіцієнт теплопровідності λ кисню, якщо ефективний діаметр його молекул дорівнює 0,36 нм.

задача 13878

Знайти коефіцієнт теплопровідності водню, якщо відомо, що коефіцієнт внутрішнього тертя для нього при цих умовах дорівнює 8,6·10–6 Н·с/м2.

задача 14703

Визначити кількість теплоти, що пройшло через бетонні стіни корівника площею 50 м2 за час t = 1 хв, якщо в приміщенні температура t1 = 15 °C, а зовні t2 = –10 °C. Товщина стін ΔX = 25 см. Коефіцієнт теплопровідності H = 0,817 Дж/(м

задача 17290

Визначити кількість теплоти Q, яку втрачає кімната протягом однієї години за рахунок теплопровідності повітря, укладеного між віконними рамами. Площа кожної рами S = 3 м2, відстань між ними дорівнює Х = 20 см, температура повітря в приміщенні t1 = 22°C, за вікном t2 = 8°С. Діаметр молекул повітря дорівнює D = 3 А. Температура між рамами дорівнює середньому арифметичному між температурами T1 і T2, тиск Р = 1 атм.

задача 17483

Яку кількість теплоти Q втрачає приміщення за одну годину через вікно, якщо площа кожної рами S = 4 м2, відстань між рамами d = 30 см, температура в приміщенні 18°С, на вулиці –20°С, тиск 101,3 кПа?

задача 17642

Яку кількість тепла за добу втрачає приміщення за рахунок теплопровідності стіни площею S = 9 м2 і товщиною d = 10 см з матеріалу з коефіцієнтом теплопровідності λ = 0,7 Вт/(м·К) і вікна. Скло вікна має площу S1 = 1 м2, товщину d1 = 2 мм і теплопровідність λ1 = 0,8 Вт/(м·К), t1 = 20 °С — температура всередині приміщення, t2 = 0 °С — зовні.

задача 17643

Яка кількість тепла за добу втрачає приміщення за рахунок теплопровідності стіни площею S = 12 м2 і товщиною d = 15 см з матеріалу з коефіцієнтом теплопровідності λ = 1,2 Вт/(м·К) і вікна. Скло вікна має площу S1 = 2 м2, товщину d1 = 3 мм і теплопровідність λ1 = 0,8 Вт/(м·К), t1 = 22 °С — температура всередині приміщення, t2 = -10 °С — зовні.

задача 17644

Яка кількість тепла за добу втрачає приміщення за рахунок теплопровідності стіни площею S = 16 м2 і товщиною d = 8 см з матеріалу з коефіцієнтом теплопровідності λ = 0,8 Вт/(м·К) і вікна. Скло вікна має площу S1 = 1,5 м2, товщину d1 = 4 мм і теплопровідність λ1 = 0,7 Вт/(м·К), t1 = 18 °С — температура всередині приміщення, t2 = -20 °С — зовні.

задача 17645

Яка кількість тепла за добу втрачає приміщення за рахунок теплопровідності стіни площею S = 10 м2 і товщиною d = 12 см з матеріалу з коефіцієнтом теплопровідності λ = 1 Вт/(м·К) і вікна. Скло вікна має площу S1 = 1,6 м2, товщину d1 = 5 мм і теплопровідність λ1 = 1 Вт/(м·К), t1 = 20 °С — температура всередині приміщення, t2 = -15 °С — зовні.

задача 17646

Яка кількість тепла за добу втрачає приміщення за рахунок теплопровідності стіни площею S = 9 м2 і товщиною d = 12 см з матеріалу з коефіцієнтом теплопровідності λ = 1,1 Вт/(м·К) і вікна. Скло вікна має площу S1 = 1,2 м2, товщину d1 = 2 мм і теплопровідність λ1 = 1,3 Вт/(м·К), t1 = 21 °С — температура всередині приміщення, t2 = 3 °С — зовні.

задача 17647

Яка кількість тепла за добу втрачає приміщення за рахунок теплопровідності стіни площею S = 15 м2 і товщиною d = 10 см з матеріалу з коефіцієнтом теплопровідності λ = 0,7 Вт/(м·К) і вікна. Скло вікна має площу S1 = 0,8 м2, товщину d1 = 3 мм і теплопровідність λ1 = 0,8 Вт/(м·К), t1 = 20 °С — температура всередині приміщення, t2 = 10 °С — зовні.

задача 17648

Яка кількість тепла за добу втрачає приміщення за рахунок теплопровідності стіни площею S = 8 м2 і товщиною d = 20 см з матеріалу з коефіцієнтом теплопровідності λ = 0,9 Вт/(м·К) і вікна. Скло вікна має площу S1 = 1 м2, товщину d1 = 4 мм і теплопровідність λ1 = 0,9 Вт/(м·К), t1 = 18 °С — температура всередині приміщення, t2 = -18 °С — зовні.

задача 17649

Яка кількість тепла за добу втрачає приміщення за рахунок теплопровідності стіни площею S = 10 м2 і товщиною d = 15 см з матеріалу з коефіцієнтом теплопровідності λ = 0,7 Вт/(м·К) і вікна. Скло вікна має площу S1 = 1,2 м2, товщину d1 = 5 мм і теплопровідність λ1 = 0,75 Вт/(м·К), t1 = 22 °С — температура всередині приміщення, t2 = -22 °С — зовні.

задача 17650

Яка кількість тепла за добу втрачає приміщення за рахунок теплопровідності стіни площею S = 12 м2 і товщиною d = 12 см з матеріалу з коефіцієнтом теплопровідності λ = 1,2 Вт/(м·К) і вікна. Скло вікна має площу S1 = 1,7 м2, товщину d1 = 2 мм і теплопровідність λ1 = 0,8 Вт/(м·К), t1 = 25 °С — температура всередині приміщення, t2 = 0 °С — зовні.

задача 17651

Яка кількість тепла за добу втрачає приміщення за рахунок теплопровідності стіни площею S = 14 м2 і товщиною d = 10 см з матеріалу з коефіцієнтом теплопровідності λ = 1,1 Вт/(м·К) і вікна. Скло вікна має площу S1 = 2 м2, товщину d1 = 3 мм і теплопровідність λ1 = 0,7 Вт/(м·К), t1 = 24 °С — температура всередині приміщення, t2 = 2 °С — зовні.

задача 19940

За який час через м'яз тварини площею 1 дм2 і товщиною 10 мм пройде 2 кДж теплоти, якщо температура м'язів 38°С, а температура навколишнього повітря 15°С. Коефіцієнт теплопровідності м'яза 5,7·10–2 Вт/(м·К).

задача 20090

Алюмінієвий кавник нагрівається на електроплитці. Вода доведена до кипіння і виділяє кожну хвилину 17,5 г пари. Товщина дна кофейника 5 мм, а площа дна 300 см2. Визначити температуру зовнішньої поверхні дна, вважаючи, що все дно нагрівається рівномірно. Теплопровідність алюмінію 200 Вт/(м·К), температура кипіння води 100°С. Теплопровідністю бічних стінок знехтувати.

задача 21369

Визначити кількість теплоти, пройшла протягом 5 хв через шар зерна завтовшки 2 м і площею 1,5 м2, якщо різниця температур верхньої і нижньої поверхонь 4°С. Коефіцієнт теплопровідності зерна 0,174 Дж/(м·с·К).

задача 21371

За якийсь час через м'яз тварини площею 1 дм2 і товщиною 10 мм пройде 2 кДж теплоти, якщо температура м'язів 38°С, а температура навколишнього повітря 15°С. Коефіцієнт теплопровідності м'яза 5,7·10–2 Вт/(м·К).

задача 21869

Товщина дерев'яної стіни 10 см. Якою має бути товщина цегляної стіни, щоб вона мала таку ж теплопровідність, як дерев'яна?

задача 23037

Коефіцієнт теплопровідності кисню за певної температури дорівнює λ = 3,25·10–2 Вт/(м·К). Чому дорівнює коефіцієнт в'язкості цього газу за тієї ж температури?

задача 23038

Коефіцієнт теплопровідності кисню за температури t = 100 °С дорівнює λ = 3,25·10–2 Вт/(м·К). Обчисліть коефіцієнт в'язкості кисню за цієї температури.

задача 23039

Коефіцієнт в'язкості кисню за певної температури дорівнює 0,05 Па·c. Визначте його коефіцієнт теплопровідності за цієї температури.

задача 24461

На малюнку показано зміну температури повітря поблизу вертикальної металевої стінки нагрітої до 120°С. Знайти тепловий потік через майданчик S = 15 см2, встановлену паралельно стінці на відстані 3 см від неї. Ефективний діаметр молекул повітря прийняти рівним 0,35 нм.

задача 24859

Знайти теплопровідність повітря при тиску Р = 100 кПа та температурі t = 10°C. Ефективний діаметр молекул повітря d=0,3 нм.

задача 26487

Стельове перекриття парового котла складається з двох шарів теплової ізоляції. Визначити температуру t2 на кордоні між шарами, якщо температура зовнішніх поверхонь перекриття t1 = 800° С і t3 = 60° С, а товщина і теплопровідність кожного шару відповідно рівні: d1 = 500 мм, К1 = 1,3 Вт/(м•К); d2 = 200 мм, К2 = 0,16 Вт/(м•K).

задача 50490

Кисень і азот мають однакові температуру і тиск. Визначити для цих газів: 1) ставлення їх коефіцієнтів внутрішнього тертя; 2) ставлення коефіцієнтів теплопровідності.

Другие предметы