прилягають виток щільно діаметр друг

прилягають виток щільно діаметр друг


задача 10313

Магнітний потік Ф крізь перетин соленоїда дорівнює 50 мкВб. Довжина соленоїда l = 50 см. Знайти магнітний момент рm соленоїда, якщо його витки щільно прилягають один до одного.

задача 10333

На картонний каркас довжиною l = 0,8 м і діаметром D = 4 cм намотаний в один шар провід діаметром d = 0,25 мм так, що витки щільно прилягають один до одного. Обчислити індуктивність L отриманого соленоїда.

задача 10790

Потік магнітної індукції крізь один виток соленоїда Ф = 5 мкВб. Довжина соленоїда l = 25 см. Знайти магнітний момент рм соленоїда, якщо його витки щільно прилягають один до одного.

задача 10800

На картонний каркас довжиною l = 0,6 м і діаметром D = 2 см намотаний в один шар провід діаметром d = 0,4 мм так, що витки щільно прилягають один до одного. Обчислити індуктивність L отриманого соленоїда.

задача 12156

На картонний каркас довжиною l = 50 см і площею S перетину, рівною 4 см2, намотаний в один шар провід діаметром d = 0,2 мм так, що витки щільно прилягають один до одного (товщиною ізоляції знехтувати). Обчислити індуктивність L отриманого соленоїда.

задача 12158

Скільки витків дроту діаметром d = 0,4 мм з ізоляцією мізерної товщини потрібно намотати на картонний циліндр діаметром D = 2 см, щоб отримати одношарову котушку з індуктивністю L = l мГн? Витки впритул прилягають один до одного.

задача 13575

Котушка діаметром d = 2 см, що містить один шар щільно прилеглих один до одного N = 500 витків алюмінієвого проводу перерізом S = 1 мм2, поміщена в магнітне поле. Вісь котушки паралельна лініям індукції. Магнітна індукція поля рівномірно змінюється зі швидкістю 1 мТл / с. Визначте теплову потужність, що виділяється в котушці, якщо її кінці замкнуті накоротко. Питомий опір алюмінію ρ = 26 нОм/м.

задача 13578

В однорідному магнітному полі (В = 0,2 Тл) рівномірно з частотою n = 600 хв–1 обертається рамка, яка містить N = 1200 витків, щільно прилеглих один до одного. Площа рамки S = 100 см2. Вісь обертання лежить у площині рамки і перпендикулярна лініям магнітної індукції. Визначте максимальну ЕРС, індуковану в рамці.

задача 15446

Скільки витків дроту діаметром d = 0,6 мм має одношарова обмотка котушки, індуктивність якої L = 1 мГн і діаметр D = 4 см? Витки щільно прилягають один до одного.

задача 17686

Плоска спіраль з великим числом витків N щільно прилягають один до одного, знаходиться в однорідному магнітному полі, перпендикулярному до площини спіралі. Зовнішній радіус витків спіралі дорівнює а. Індукція поля змінюється в часі за законом: B = B0 sin ωt, де В0 і ω — постійні. Знайти амплітудне значення ЕРС індукції в спіралі.

задача 18908

В однорідному магнітному полі В = 0,1 Тл рівномірно з частотою n = 5 c–1 обертається рамка, яка містить N = 500 витків щільно прилягають один до одного. Площа рамки S = 150 см2. Визначити миттєве значення е.р.с. індукції εi, що відповідає куту повороту рамки в 30°.

задача 18909

В однорідному магнітному полі В = 0,1 Тл рівномірно з частотою n = 10 c–1 обертається рамка, яка містить N = 1000 витків щільно прилягають один до одного. Площа рамки S = 150 см2. Визначити миттєве значення е.р.с. індукції εi, що відповідає куту повороту рамки в 30°.

задача 18910

В однорідному магнітному полі В = 0,1 Тл рівномірно з частотою n = 15 c–1 обертається рамка, яка містить N = 1500 витків щільно прилягають один до одного. Площа рамки S = 150 см2. Визначити миттєве значення е.р.с. індукції εi, що відповідає куту повороту рамки в 30°.

задача 18911

В однорідному магнітному полі В = 0,1 Тл рівномірно з частотою n = 20 c–1 обертається рамка, яка містить N = 2000 витків щільно прилягають один до одного. Площа рамки S = 150 см2. Визначити миттєве значення е.р.с. індукції εi, що відповідає куту повороту рамки в 30°.

задача 18913

В однорідному магнітному полі В = 0,1 Тл рівномірно з частотою n = 25 c–1 обертається рамка, яка містить N = 2500 витків щільно прилягають один до одного. Площа рамки S = 150 см2. Визначити миттєве значення е.р.с. індукції εi, що відповідає куту повороту рамки в 30°.

задача 18914

В однорідному магнітному полі В = 0,1 Тл рівномірно з частотою n = 30 c–1 обертається рамка, яка містить N = 3000 витків щільно прилягають один до одного. Площа рамки S = 150 см2. Визначити миттєве значення е.р.с. індукції εi, що відповідає куту повороту рамки в 30°.

задача 18915

В однорідному магнітному полі В = 0,1 Тл рівномірно з частотою n = 35 c–1 обертається рамка, яка містить N = 3500 витків щільно прилягають один до одного. Площа рамки S = 150 см2. Визначити миттєве значення е.р.с. індукції εi, що відповідає куту повороту рамки в 30°.

задача 18916

В однорідному магнітному полі В = 0,1 Тл рівномірно з частотою n = 40 c–1 обертається рамка, яка містить N = 4000 витків щільно прилягають один до одного. Площа рамки S = 150 см2. Визначити миттєве значення е.р.с. індукції εi, що відповідає куту повороту рамки в 30°.

задача 18917

В однорідному магнітному полі В = 0,1 Тл рівномірно з частотою n = 45 c–1 обертається рамка, яка містить N = 4500 витків щільно прилягають один до одного. Площа рамки S = 150 см2. Визначити миттєве значення е.р.с. індукції εi, що відповідає куту повороту рамки в 30°.

задача 18918

В однорідному магнітному полі В = 0,1 Тл рівномірно з частотою n = 50 c–1 обертається рамка, яка містить N = 5000 витків щільно прилягають один до одного. Площа рамки S = 150 см2. Визначити миттєве значення е.р.с. індукції εi, що відповідає куту повороту рамки в 30°.

задача 19162

Обмотка котушки зроблена з дроту діаметром d = 0,8 мм. Витки щільно прилягають один до одного. Вважаючи котушку досить довгою, знайти напруженість Н магнітного поля всередині котушки при струмі I = 1 А.

задача 23513

З якого числа витків дроту складається одношарова обмотка котушки, індуктивність якої 1 мГн. Діаметр котушки 4 см, діаметр дроту 0,6 мм, витки щільно прилягають один до одного.

Другие предметы