закруглення радіус швидкість

закруглення радіус швидкість


задача 11091

Автомобіль йде по заокругленню шосе, радіус R кривизни якого дорівнює 200 м. Коефіцієнт тертя f коліс об покриття дороги дорівнює 0,1 (ожеледь). При якій швидкості v автомобіля почнеться його занос?

задача 13820

Поїзд рухається по заокругленню радіусом 400 м, причому його прискорення (тангенціальне) дорівнює 0,2 м/с2. Визначити його нормальне і повне прискорення в той момент, коли його швидкість дорівнює 10 м/с.

задача 13821

Поїзд в'їжджає на закруглену ділянку з початковою швидкістю 10 м/с і проходить шлях 600 м за 30 с. Радіус заокруглення дорівнює 1 км. Визначити швидкість і повне прискорення поїзда в кінці повороту.

задача 15622

Автомобіль рухається по заокругленню шосе, що має радіус кривизни 50 м. Довжина шляху автомобіля виражається рівнянням S = 10+10t+0,5t2 (шлях — в метрах, час — в секундах). Знайти швидкість автомобіля, його тангенціальне, нормальне і повне прискорення через 5 секунд після початку руху.

задача 15655

Оцінити відносну зміну періоду малих коливань ΔТ/Т математичного маятника в швидкісному потязі, що рухається з постійною швидкістю V = 144 км/год по заокругленню радіуса R = 20 км. Обертання Землі не враховувати.

задача 16708

Яким має бути мінімальний коефіцієнт тертя ковзання k між шинами автомобіля і асфальтом, щоб автомобіль міг пройти закруглення з радіусом R = 200 м на швидкості ν = 100 км/год?

задача 17515

Поїзд в'їжджає на закруглену ділянку шляху з початковою швидкістю 54 км/год і проходить шлях 600 м за час 30 с, рухаючись рівноприскорено. Радіус заокруглення 1 км. Визначити швидкість в кінці шляху.

задача 19125

Тролейбус почав рухатися рівноприскорено по закругленій ділянці шляху і, пройшовши відстань 100 м, розвинув швидкість 24 км / ч. Знайти дотичне, доцентрове і повне прискорення тролейбуса через 20 секунд після початку руху. Радіус заокруглення дорівнює 170 м.

задача 23423

Яку найбільшу швидкість vmax може розвинути велосипедист, проїжджаючи закруглення радіусом R = 50 м, якщо коефіцієнт тертя ковзання f між шинами та асфальтом дорівнює 0,3? Який кут φ відхилення велосипеда від вертикалі, коли велосипедист рухається заокругленням?

задача 26668

Автомобіль рухається по заокругленню шосе радіусом R = 400 м, при цьому тангенціальне прискорення автомобіля аτ = 0,2 м/с2. Визначити нормальне і повне прискорення автомобіля в момент часу, коли його швидкість дорівнює v = 20 м/с.

Другие предметы