теорема Остроградського гауса щільність поверхневого заряду електричний рівномірно розподілений обчислити напруженість троє вектор потрібно побудувати точка вказати напрямок використовувати прийняти

теорема Остроградського гауса щільність поверхневого заряду електричний рівномірно розподілений обчислити напруженість троє вектор потрібно побудувати точка вказати напрямок використовувати прийняти


задача 10202

На двох концентричних сферах радіусом R і 2R рівномірно розподілені заряди з поверхневими щільностями σ1 і σ2. Потрібно: 1) використовуючи теорему Остроградського—Гауса, знайти залежність Е (r) напруженості електричного поля від відстані для трьох областей: I, II і III. Прийняти σ1 = 4σ, σ2 = σ; 2) обчислити напруженість Е в точці, віддаленій від центру на відстань r, і вказати напрямок вектора Е. Прийняти σ = 30 нКл/м2, r = 1,5R; 3) побудувати графік E(r).

задача 10204

На двох концентричних сферах радіусом R і 2R рівномірно розподілені заряди з поверхневими щільностями σ1 і σ2. Потрібно: 1) використовуючи теорему Остроградського—Гауса, знайти залежність Е (r) напруженості електричного поля від відстані для трьох областей: I, II і III. Прийняти σ1 = –4σ, σ2 = σ; 2) обчислити напруженість Е в точці, віддаленій від центру на відстань r, і вказати напрямок вектора Е. Прийняти σ = 50 нКл/м2, r = 1,5R; 3) побудувати графік E(r).

задача 10206

На двох нескінченних паралельних площинах рівномірно розподілені заряди з поверхневими щільностями σ1 і σ2. Потрібно: 1) використовуючи теорему Остроградського—Гауса і принцип суперпозиції електричних полів, знайти вираз Е (х) напруженості електричного поля в трьох областях: I, II і III. Прийняти σ1 = 2σ, σ2 = σ; 2) обчислити напруженість Е поля в точці, розташованій зліва від площин, і вказати напрямок вектора Е; 3) побудувати графік E(х).

задача 10207

На двох нескінченних паралельних площинах рівномірно розподілені заряди з поверхневими щільностями σ1 і σ2. Потрібно: 1) використовуючи теорему Остроградського—Гауса і принцип суперпозиції електричних полів, знайти вираз Е (х) напруженості електричного поля в трьох областях: I, II і III. Прийняти σ1 = –4σ, σ2 = 2σ; 2) обчислити напруженість Е поля в точці, розташованій зліва від площин, і вказати напрямок вектора Е; 3) побудувати графік Е(x).

задача 10208

На двох нескінченних паралельних площинах рівномірно розподілені заряди з поверхневими щільностями σ1 і σ2. Потрібно: 1) використовуючи теорему Остроградського—Гауса і принцип суперпозиції електричних полів, знайти вираз Е (х) напруженості електричного поля в трьох областях: I, II і III. Прийняти σ1 = σ, σ2= –2σ; 2) обчислити напруженість Е поля в точці, розташованій зліва від площин, і вказати напрямок вектора Е; 3) побудувати графік Е(х).

задача 10209

На двох коаксіальних нескінченних циліндрах радіусами R і 2R рівномірно розподілені заряди з поверхневими щільностями σ1 і σ2. Потрібно: 1) використовуючи теорему Остроградського - Гауса: знайти залежність Е(r) напруженості електричного поля від відстані для трьох областей: I, II і III. Прийняти σ1 = –2σ, σ2 = σ; 2) вычислить напряженность Е в точке, удаленной от оси цилиндров на расстояние r, и указать направление вектора Е. Принять σ = 50 нКл/м2, r = 1,5R; 3) побудувати графік E(r).

задача 10210

На двох коаксіальних нескінченних циліндрах радіусами R і 2R рівномірно розподілені заряди з поверхневими щільностями σ1 і σ2. Потрібно: 1) використовуючи теорему Остроградського - Гауса: знайти залежність Е(r) напруженості електричного поля від відстані для трьох областей: I, II і III. Прийняти σ1 = σ, σ2 = –σ; 2) вычислить напряженность Е в точке, удаленной от оси цилиндров на расстояние r, и указать направление вектора Е. Принять σ = 60 нКл/м2, r = 3R; 3) побудувати графік E(r).

задача 10211

На двох коаксіальних нескінченних циліндрах радіусами R і 2R рівномірно розподілені заряди з поверхневими щільностями σ1 і σ2. Потрібно: 1) використовуючи теорему Остроградського - Гауса: знайти залежність Е(r) напруженості електричного поля від відстані для трьох областей: I, II і III. Прийняти σ1 = –σ, σ2 = 4σ; 2) вычислить напряженность Е в точке, удаленной от оси цилиндров на расстояние r, и указать направление вектора Е. Принять σ = 30 нКл/м2, r = 4R; 3) побудувати графік E(r).

задача 12367

На двох концентричних сферах радіусом R і 2R рівномірно розподілені заряди з поверхневими густинами σ1 = –120 нКл/м2 і σ2 = 30 нКл/м2 (рис. 1). Використовуючи теорему Остроградського - Гаусса, знайти залежність Е(r) напруженості електричного поля від координати для трьох областей: I, II і III. Обчислити напруженість Е електричного поля в точці, віддаленій від центру на відстань r = 1,5R, і вказати напрямок вектора Е. Побудувати графік залежності Е(r).

задача 12368

На двох концентричних сферах радіусом R і 2R рівномірно розподілені заряди з поверхневими густинами σ1 = 120 нКл/м2 і σ2 = 30 нКл/м2 (рис. 1). Використовуючи теорему Остроградського - Гаусса, знайти залежність Е(r) напруженості електричного поля від координати для трьох областей: I, II і III. Обчислити напруженість Е електричного поля в точці, віддаленій від центру на відстань r = 1,5R, і вказати напрямок вектора Е. Побудувати графік залежності Е(r).

задача 13779

На двох коаксіальних нескінченних циліндрах радіусами R і 2R рівномірно розподілені заряди з поверхневими густинами σ1 і σ2 (см. рис.). Потрібно: 1) використовуючи теорему Остроградського-Гаусса, знайти залежність E(r) напруженості електричного поля від відстані для трьох областей: I, II, III. Прийняти σ1 = 3σ, σ2 = σ, 2) обчислити напруженість E в точці, віддаленій від осі циліндрів на відстань r, і вказати напрямок вектора Е. Прийняти σ = 10 нКл/м2; r = 2R; 3) побудувати графік E(r).

задача 21620

На двох концентричних сферах радіусом R і 2R рівномірно розподілені заряди з поверхневими густинами відповідно σ1 і σ2. Використовуючи теорему Гаусса, визначити модуль і напрямок напруженості електричного поля в точці, віддаленій від центру сфер на відстань r. Прийняти σ1 = –8σ, σ2 = σ, r = 1,7R.

задача 22814

Дві концентричні сфери несуть на собі рівномірно розподілений заряд з поверхневими плотностями σ1 і σ2. Використовуючи теорему Гаусса, визначити напруженість електричного поля в залежності від відстані до центру сфер r. Прийняти σ1 = σ, σ2 = –σ, де σ = 10 нКл/м2. Радіуси сфер R1 = R і R2 = 3R, де R = 10 см. Побудувати графік залежності напруженості Е(r).

задача 22815

Дві концентричні сфери несуть на собі рівномірно розподілений заряд з поверхневими щільностями σ1 і σ2. Використовуючи теорему Гаусса визначити напруженість електричного поля в залежності від відстані до центру сфер r. Прийняти σ1 = σ, σ2 = –4σ, де σ = 50 нКл/м2. Радіуси сфер R1 = R і R2 = 2R, де R = 10 см. Побудувати графік залежності напруженості Е(r).

задача 24709

Дві концентричні сфери несуть у собі рівномірно розподілений заряд з поверхневими щільностями σ1 і σ2. Використовуючи теорему Гаусса, визначити напруженість електричного поля залежно від відстані до центру сфер r. Прийняти σ1 = –σ, σ2 = 2σ, де σ = 25 нКл/м2. Радіуси сфер R1 = R і R2 = 1,5R, де R = 10 см. Побудувати графік залежності напруженості Е(r).

задача 24782

На двох нескінченних коаксіальних циліндрах радіусами R і 2R рівномірно розподілені заряди з поверхневими щільностями. σ и –σ. σ = 60 нКл/м2.
1. Використовуючи теорему Остроградського-Гаусса знайти вираз для напруженості Е електричного поля у трьох областях: (I, II і III).
2. Обчислити напруженість ЕA у точці A, віддаленої від осі циліндрів на відстань r = 3R.
3. Побудувати графік E(r).


Другие предметы