радон активний час

радон активний час


задача 10470

Визначити кількість теплоти Q, що виділяється при розпаді радону активністю А = 3,7·1010 Бк за час t = 20 хв. Кінетична енергія Т α-частицы, що вилітає з радону, дорівнює 5,5 МеВ.

задача 10932

На скільки відсотків зменшиться активність препарату радону (86Rn222) протягом t = 2 доби?

задача 15873

Знайти масу m радону, активність якого A = 3,7·1010 Бк.

задача 15874

Знайти масу радону, активність якого дорівнює 1 Кі.

задача 15876

Знайти питому активність аm: а) урану 235U92; б) радону 222Rn86.

задача 17082

Визначте, яка кількість теплоти виділяється при розпаді радону початковою активністю А = 3,7·1010 Бк за час t = 1 год і за середній час життя, якщо енергія вилітаючої α – частинки W = 5,5 МеВ. Енергією віддачі дочірнього ядра знехтувати.

задача 17289

Серед інших газів в атмосфері Землі присутні два інертних гази - гелій і радон. Концентрація радону на рівні моря в η = 1200 разів більше концентрації гелію. Припускаючи, що температура газів не залежить від висоти і дорівнює t = 10°С, визначити, на якій висоті h концентрації молекул двох газів однакові. Прискорення вільного падіння g вважати постійним. Молярна маса радону μ = 222 г/моль.

задача 20978

В ампулу поміщаємо радон, активність якого дорівнює 400 мкюрі. Через скільки часу після наповнення ампули радон даватиме 2,22·109 розп/с?

Другие предметы