окис азоту молекули газу кут визначити температуру

окис азоту молекули газу кут визначити температуру


задача 11470

Визначити молярну масу М і масу m1 однієї молекули наступних газів: 1) кисню, 2) азоту, 3) окису азоту NO.

задача 20555

Азот знаходиться в рівноважному стані при температурі T = 421 К. Визначити відносне число Δ

задача 22381

Знаючи функцію розподілу молекул за швидкостями, обчислити частку молекул азоту, що мають швидкість від 100 м/с до 101 м/с при температурі 300 К.

задача 24373

У балоні ємністю 2 м3 міститься суміш азоту (N2) та окису азоту (NO). Визначити масу окису азоту, якщо маса суміші дорівнює 14 кг, температура 300 К та тиск 0,6·106 Па.

задача 26699

Знайти кінетичну енергію теплового руху молекул, що знаходяться в 1 г окису азоту при температурі 258 °С.

задача 50113

У балоні місткості 15 л знаходиться суміш, що містить 10 г водню, 54 г водяної пари і 60 г окису вуглецю. Температура суміші t = 27 ° С. Визначити тиск.

задача 50272

Температура окису азоту (NO) 300 K. Визначити частку молекул, швидкість яких лежить в інтервалі від 820 м/с до 830 м/с.

задача 50423

При ізотермічному стисненні 2,8 кг окису вуглецю обсяг газу зменшується в чотири рази. Визначити роботу стиснення, якщо температура газу 7 °С.

Другие предметы