вважати силу опору пропорційної швидкості рух час

вважати силу опору пропорційної швидкості рух час


задача 11066

Катер масою m = 2 т з двигуном потужністю N = 50 кВт розвиває максимальну швидкість vmах = 25 м/с. Визначити час t, протягом якого катер після вимкнення двигуна втратить половину своєї швидкості. Прийняти, що сила опору руху катера змінюється пропорційно квадрату швидкості.

задача 11068

З вертольота, нерухомо висить на деякій висоті над поверхнею Землі, скинутий вантаж масою m = 100 кг. Вважаючи, що сила опору повітря змінюється пропорційно швидкості, визначити, через який проміжок часу Δt прискорення а вантажу буде дорівнює половині прискорення вільного падіння. Коефіцієнт опору k = 10 кг/с.

задача 11070

Катер масою m = 2 т рушає з місця і протягом часу τ = 10 с розвиває при русі по спокійній воді швидкість v = 4 м/с. Визначити силу тяги F мотора, вважаючи її постійною. Прийняти силу опору Fc руху пропорційною швидкості; коефіцієнт опору k = 100 кг/с.

Задача 23829

При падінні тіла з великої висоти його максимальна швидкість 80 м/с. Через який час від початку падіння швидкість тіла стане 40 м/с? Силу опору повітря прийняти пропорційною швидкості руху тіла.

задача 14739

Глісер масою m = 320 кг розвинув швидкість v0 = 72 км/ч і далі став рухатися з вимкненим двигуном. Беручи, що сила опору Fс пропорційна квадрату швидкості, визначити зміну Δv швидкості за час τ = 1 хв. Коефіцієнт опору k = 0,4 кг/м.

задача 14883

Катер мaccoй m = 2 т досягнувши швидкості v0 = 54 км/год, став далі рухатися з вимкненим двигуном. Яка буде швидкість v катера через час t = 2 хв, якщо прийняти, що сила опору Fc пропорційна квадрату швидкості. Коефіцієнт опору к = 1,0 кг/м.

задача 15042

Катер масою m = 2,00 т з двигуном потужністю N = 50,0 кВт розвиває максимальну швидкість vмакс = 90,0 км/ч. Визначити час τ, протягом якого катер після вимкнення двигуна втратив половину швидкості. Вважати, що сила опору руху Fсопр = kv2.

задача 15157

Судно водотоннажністю m, що рухається прямим курсом, в момент включення двигуна мало швидкість v0. Вважаючи, що величина сили упору гвинтів Q пропорційна часу (Q = kt), а сила опору води Т = const, визначити шлях s, пройдений судном за час t1, якщо за цей час його швидкість збільшилася в два рази.

задача 15708

При русі парашутиста в повітрі силу опору можна вважати заданою у вигляді Fc = –αν, де α = const, v — швидкість. Вважаючи, що в момент розкриття парашута початкова швидкість руху парашутиста дорівнює нулю, а його маса m, визначити швидкість парашутиста і шлях як функції часу. Знайти швидкість усталеного руху.

задача 17608

Моторний човен рухається зі швидкістю v = 24 км/год. Через 5 хвилин після вимкнення мотора v = 6 км/год. Знайти шлях, пройдений човном по інерції за 10 хвилин, якщо опір пропорційний швидкості човна.

задача 17800

Парашутист масою 80 кг здійснює навчальний стрибок з висоти h = 1 км і приземляється, маючи вертикальну складову швидкості υВ = 5 м/с. Вважаючи силу опору повітря пропорційною квадрату швидкості парашутиста, визначте коефіцієнт пропорційності між силою опору і квадратом швидкості; час прискореного руху.