вважати силу опору пропорційної швидкості рух час

вважати силу опору пропорційної швидкості рух час


задача 11066

Катер масою m = 2 т з двигуном потужністю N = 50 кВт розвиває максимальну швидкість vmах = 25 м/с. Визначити час t, протягом якого катер після вимкнення двигуна втратить половину своєї швидкості. Прийняти, що сила опору руху катера змінюється пропорційно квадрату швидкості.

задача 11068

З вертольота, нерухомо висить на деякій висоті над поверхнею Землі, скинутий вантаж масою m = 100 кг. Вважаючи, що сила опору повітря змінюється пропорційно швидкості, визначити, через який проміжок часу Δt прискорення а вантажу буде дорівнює половині прискорення вільного падіння. Коефіцієнт опору k = 10 кг/с.

задача 11070

Катер масою m = 2 т рушає з місця і протягом часу τ = 10 с розвиває при русі по спокійній воді швидкість v = 4 м/с. Визначити силу тяги F мотора, вважаючи її постійною. Прийняти силу опору Fc руху пропорційною швидкості; коефіцієнт опору k = 100 кг/с.

Задача 23829

При падінні тіла з великої висоти його максимальна швидкість 80 м/с. Через який час від початку падіння швидкість тіла стане 40 м/с? Силу опору повітря прийняти пропорційною швидкості руху тіла.

задача 14739

Глісер масою m = 320 кг розвинув швидкість v0 = 72 км/ч і далі став рухатися з вимкненим двигуном. Беручи, що сила опору Fс пропорційна квадрату швидкості, визначити зміну Δv швидкості за час τ = 1 хв. Коефіцієнт опору k = 0,4 кг/м.

задача 14883

Катер мaccoй m = 2 т досягнувши швидкості v0 = 54 км/год, став далі рухатися з вимкненим двигуном. Яка буде швидкість v катера через час t = 2 хв, якщо прийняти, що сила опору Fc пропорційна квадрату швидкості. Коефіцієнт опору к = 1,0 кг/м.

задача 15042

Катер масою m = 2,00 т з двигуном потужністю N = 50,0 кВт розвиває максимальну швидкість vмакс = 90,0 км/ч. Визначити час τ, протягом якого катер після вимкнення двигуна втратив половину швидкості. Вважати, що сила опору руху Fсопр = kv2.

задача 15157

Судно водотоннажністю m, що рухається прямим курсом, в момент включення двигуна мало швидкість v0. Вважаючи, що величина сили упору гвинтів Q пропорційна часу (Q = kt), а сила опору води Т = const, визначити шлях s, пройдений судном за час t1, якщо за цей час його швидкість збільшилася в два рази.

задача 15708

При русі парашутиста в повітрі силу опору можна вважати заданою у вигляді Fc = –αν, де α = const, v — швидкість. Вважаючи, що в момент розкриття парашута початкова швидкість руху парашутиста дорівнює нулю, а його маса m, визначити швидкість парашутиста і шлях як функції часу. Знайти швидкість усталеного руху.

задача 17608

Моторний човен рухається зі швидкістю v = 24 км/год. Через 5 хвилин після вимкнення мотора v = 6 км/год. Знайти шлях, пройдений човном по інерції за 10 хвилин, якщо опір пропорційний швидкості човна.

задача 17800

Парашутист масою 80 кг здійснює навчальний стрибок з висоти h = 1 км і приземляється, маючи вертикальну складову швидкості υВ = 5 м/с. Вважаючи силу опору повітря пропорційною квадрату швидкості парашутиста, визначте коефіцієнт пропорційності між силою опору і квадратом швидкості; час прискореного руху.

задача 20904

ε1 = 1,3 В, ε2 = 1,5 В, ε3 = 2 В, r1 = r2 = r3 = 0,2 Ом, R = 0,55 Ом. Визначити силу струму через опір R.

задача 21904

Куля, пробивши дошку товщиною h, змінила свою швидкість від v0 до v. Знайти час руху кулі в дошці, вважаючи силу опору пропорційною квадрату швидкості.

задача 21943

Куля масою m і об'ємом V падає в рідині з щільністю ρ з постійною швидкістю u. З якою силою потрібно тягнути вгору цю кулю, щоб вона піднімалася в тій же рідини зі швидкістю u1 = ku? Опір в'язкої рідини руху кулі пропорційний до його швидкості.

задача 21973

Моторний човен рухається зі швидкістю v = 18 км/час. Через 5 хвилин після вимкнення мотора v = 6 км/час. Знайти шлях, пройдений човном по інерції за 15 хвилин, якщо опір пропорційний до швидкості човна.

задача 21974

Куля входить в дошку товщиною 0,1 м із швидкістю v = 200 м/сек, а вилітає з дошки, пробивши її, зі швидкістю v = 20 м/сек. Беручи, що сила опору пропорційна квадрату швидкості руху, знайти скільки часу тривав рух кулі через дошку.

задача 21975

Моторний човен рухається зі швидкістю 20 км/ч. Через 6 хвилин після вимкнення мотора швидкість стала рівною 5 км/ч. Знайти шлях, пройдений човном по інерції за 15 хвилин, якщо опір пропорційний до швидкості човна.

задача 21976

Куля входить в дошку товщиною 0,05 м із швидкістю v = 300 м/с, а вилітає з дошки, пробивши її, зі швидкістю v = 60 м/с. Беручи, що сила опору пропорційна квадрату швидкості, знайти скільки часу тривав рух кулі через дошку.

задача 21977

Куля входить в дошку товщиною 0,1 м зі швидкістю 250 м/с і вилітає з дошки, пробивши її, зі швидкістю v = 25 м/с. Знайти час продовження руху кулі через дошку, знаючи, що сила опору пропорційна до квадрата швидкості руху.

задача 21978

Моторний човен рухаєтьсязі швидкістю 15 км/ч. Через 10 хвилин після вимкнення мотора швидкість стала рівною 3 км/ч. Знайти шлях, пройдений човном по інерції за 20 хвилин, якщо опір пропорційний до швидкості човна.

задача 21979

Куля входить в дошку товщиною 0,05 м зі швидкістю 400 м/с, вилітає, пробивши її, зі швидкістю 80 м/с. Знайти, скільки часу триває рух кулі через дошку, якщо прийняти, що сила опору пропорційна до квадрата швидкості руху.

задача 21980

Моторний човен рухаєтьсязі швидкістю v = 12 км/ч. Через 10 хвилин після вимкнення мотора v = 3 км/ч. Знайти шлях, пройдений човном по інерції за 20 хвилин, якщо опір пропорційний до швидкості човна.

задача 21981

Куля входить в дошку товщиною 0,1 м зі швидкістю 2360 м/с, вилітає, пробивши її, зі швидкістю 36 м/с. Знайти, скільки часу триває рух кулі через дошку, якщо прийняти, що сила опору пропорційна до квадрата швидкості руху.

задача 23670

Потяг рушає на горизонтальній ділянці колії, розвиваючи силу тяги. Fт = 4·105 Н. Визначити силу опору Fc руху поїзда (маса m = 106 кг), якщо він за 1 хв набирає швидкість v = 54 км/год. Силу опору на цій ділянці шляху вважати постійною.

задача 24904

Вітрильний буєр масою 100 кг починає рух під дією вітру, що дме зі швидкістю ν = 10 м/с. Обчислити час, через який потужність, що відбирається буєром у вітру, буде максимальною, якщо сила опору вітрила пропорційна квадрату відносної швидкості між буєром і вітром з коефіцієнтом пропорційності k = 0,1 кг/м. Силою тертя знехтувати.

Другие предметы