ступінь дисоціації молекул

ступінь дисоціації молекул


задача la64v

Лабораторна робота №6-4. Дослідження інтегрального ступеня чорноти металевих провідників. Питання до лабораторної роботи і відповіді.

задача 14174

При якій температурі осмотичний тиск в клітинах листя бавовнику 22,3·105 Па, якщо концентрація клітинного соку 935 моль/м3? Дисоціація молекул відсутня.

задача 17297

Яке число N частинок знаходиться в 16 г кисню, ступінь дисоціації якого α = 0,5?

задача 23596

Під час нагрівання двоатомного газу в запаяній ампулі від температури Т1 = 300 К до температури Т2 = 900 К його тиск зростає від р1 = 100 кПа до р2 = 450 кПа. Припускаючи, що за температури Т1 дисоціація молекул газу відсутня, визначити ступінь дисоціації газу за температури Т2.

Другие предметы