ступінь дисоціації молекул

ступінь дисоціації молекул


задача 14174

При якій температурі осмотичний тиск в клітинах листя бавовнику 22,3·105 Па, якщо концентрація клітинного соку 935 моль/м3? Дисоціація молекул відсутня.