ступінь дисоціації молекул

ступінь дисоціації молекул


задача 14174

При якій температурі осмотичний тиск в клітинах листя бавовнику 22,3·105 Па, якщо концентрація клітинного соку 935 моль/м3? Дисоціація молекул відсутня.

задача 17297

Яке число N частинок знаходиться в 16 г кисню, ступінь дисоціації якого α = 0,5?