рівень фермі енергія вільний електрон метал визначити

рівень фермі енергія вільний електрон метал визначити


задача 10499

Яке значення енергії Фермі εF у електронів провідності двовалентної міді? Требуется виразити енергію Фермі в електрон-вольтах і джоулях.

задача 10959

Визначити концентрацію вільних електронів в металі при температурі Т = 0, при якій рівень Фермі Ef = 1 еВ.

задача 10960

Визначити максимальну швидкість vмакс електронів в металі при абсолютному нулі, якщо рівень Фермі Ef = 5 еВ.

задача 10963

Знайти середнє значення кінетичної енергії <Екін> електронів в металі при абсолютному нулі, якщо рівень Фермі Ef = 8 еВ.

задача 16721

Знайдіть ймовірність того, що електрон в металі займе енергетичний стан на 0,005 еВ вище рівня Фермі при температурі 58 К.

задача 16722

Знайдіть ймовірність того, що електрон в металі при 230 К займе енергетичний стан, на 0,05 еВ менше рівня Фермі.

задача 16723

Яка ймовірність того, що електрон в металі при температурі 27°С займе енергетичний стан, що знаходиться на 0,1 еВ вище рівня Фермі?

задача 16724

Визначити ймовірність того, що електрон в металі при температурі 290 К займе енергетичний стан, що знаходиться на 0,05 еВ нижче рівня Фермі.

задача 16725

Знайдіть ймовірність того, що електрон в металі займе енергетичний стан на 0,15 еВ вище рівня Фермі при температурі 580 К.

задача 16726

Знайдіть ймовірність того, що електрон в металі займе енергетичний стан на 0,025 еВ нижче рівня Фермі при температурі 290 К.

задача 16727

Знайдіть ймовірність того, що електрон в металі займе енергетичний стан на 0,075 еВ вище рівня Фермі при температурі 290 К.

задача 16728

Визначте ймовірність того, що електрон в металі займе енергетичний стан, що знаходиться в інтервалі Δε = 0,05 еВ вище рівня Фермі, для температури Т = 58К.

задача 16729

Визначте ймовірність того, що електрон в металі займе енергетичний стан, що знаходиться в інтервалі Δε = 0,05 еВ нижче рівня Фермі для температури Т = 58 К.

задача 16730

Яка ймовірність того, що стан електрона в металі з енергією 0,062 еВ над рівнем Фермі зайнятий при температурі: 1) Т = 0 К; 2) Т = 320 К?

задача 16731

Визначте ймовірність того, що електрон в металі займе енергетичний стан, що знаходиться в інтервалі Δε = 0,05 еВ вище рівня Фермі, для температури Т = 290 К.

задача 17775

Постійна кристалічної решітки в металі 0,1 нм. Порівняйте її з невизначеністю координати електрона, що знаходиться на рівні Фермі (5 еВ). Невизначеність імпульсу прийняти рівною самому імпульсу.

задача 21875

Знайти число вільних електронів, що припадають на один атом натрію при T = 0, якщо рівень Фермі ЕF = 3,07 еВ. Щільність натрію вважати відомою.

задача 21882

Визначити відношення концентрацій вільних електронів в двох металах при Т = 0 К, якщо відомо, що енергія Фермі в одному з них в 3 рази більше, ніж в іншому.

задача 22428

Вважаючи, що середня енергія електрона дорівнює 3/5 енергії Фермі, оцінити тиск електронного газу в металі. Зробити розрахунок для алюмінію.

задача 22966

Обчислити енергію Фермі та максимальну швидкість електронів в алюмінії при Т = 0 К, вважаючи, що на кожен атом алюмінію припадає по три вільні електрони. Щільність алюмінію ρ = 2,69·103 кг/м3, молярна маса М = 27·10–3 кг/моль.

задача 22968

Якою є ймовірність заповнення електронами енергетичного рівня в металі, розташованого на ΔE = 0,01 еВ нижче рівня Фермі, при температурі t = +18°С?

задача 22969

За якої температури металу ймовірність того, що електрон займе енергетичний стан, який знаходиться в інтервалі ΔE = 0,02 еВ вище за рівень Фермі, дорівнює 0,4? За якої температури ймовірність того, що електрон у металі матиме енергію, рівну енергії Фермі, дорівнює 0,5?

задача 23034

Оцінити імовірності Р1 і Р2 того, що в металі при температурі T = 400 К енергетичні рівні, що лежать на ΔE = 0,10 еВ вище і нижче за рівень Фермі, зайняті електронами. Пояснити графічно.

задача 26551

Довжина вільного пробігу електронів срібла при деякій температурі дорівнює 2·10-8 м. Визначити швидкість електронів, що знаходяться на рівні Фермі, і значення енергії Фермі, прийнявши концентрацію вільних електронів, рівною 1,1·1029 м-3, якщо при напруженості електричного поля 10 В/м щільність струму дорівнює 6·108 А/м2.

задача 60586

До зажимів генератора приєднаний конденсатор ємністю 0,1 мкФ. Визначте амплітуду напруги на затискачах конденсатора, якщо сила струму 1,6 А, а період зміни струму дорівнює 0,2 мс.

задача 90149

Знайти число вільних електронів N, що припадають на один атом літію, якщо енергія Фермі при T = 0 К дорівнює 4,72 еВ.

Другие предметы