сконденсуватися насичує поршень посуд циліндр маса об'єм тиск пар температура

сконденсуватися насичує поршень посуд циліндр маса об'єм тиск пар температура


задача 24932

Під поршнем циліндра об'єму V = 10 дм3 знаходиться m = 1,9 г газоподібного аміаку. Циліндр поміщений у термостат за нормальної температури t = –57 °З. Яка маса аміаку Δm сконденсується при стисканні газу поршнем до об'єму V/2? Тиск насиченої пари аміаку при t = -57 ° С становить р = 26,7 кПа. Молярна маса газоподібного аміаку μ = 17 г/моль.

задача 24941

При зниженні температури повітря в замкнутій посудині об'єму V = 1,0 м3 від t1 = 25 °С до t2 = 11 °С сконденсувалося m = 8,4 г води. Яка відносна вологість повітря f?

Другие предметы