іонізується випромінювати рентгенівський кубічний іон утворитися пар газ

іонізується випромінювати рентгенівський кубічний іон утворитися пар газ


задача 10737

Азот іонізується рентгенівськими променями. Визначити питому провідність, а азоту, якщо в кожному кубічному сантиметрі газу знаходиться в умовах рівноваги n = 107 пар іонів.

задача 10739

Повітря між плоскими електродами іонізаційної камери іонізується рентгенівськими променями. Cила струму, що протікає через камеру, I = 1,2 мкА. Площа кожного електрода S = 300 см 2, відстань між ними d = 2 см, різниця потенціалів U = 100 В. Визначити концентрацію n іонів між пластинами, якщо струм далекий від насичення. Заряд кожного іона дорівнює елементарному заряду.

задача 10743

Об'єм газу, укладеного між електродами іонізаційної камери, V = 0,5 л. Газ іонізується рентгенівськими променями. Сила струму насичення Iнac = 4 нА. Скільки пар іонів утворюється за 1 с в 1 см3 газу? Заряд кожного іона дорівнює елементарному заряду.

задача 12349

Азот іонізується рентгенівськими променями. Визначити питому провідність γ азоту, якщо в кожному кубічному сантиметрі газу знаходиться в умовах рівноваги N = 107 пар іонів. Рухливість позитивних іонів b+ = 1,27 см2/(В·с) і негативних b = 1,81 см2/(В·с).