іонізується випромінювати рентгенівський кубічний іон утворитися пар газ

іонізується випромінювати рентгенівський кубічний іон утворитися пар газ


задача 10737

Азот іонізується рентгенівськими променями. Визначити питому провідність, а азоту, якщо в кожному кубічному сантиметрі газу знаходиться в умовах рівноваги n = 107 пар іонів.

задача 10739

Повітря між плоскими електродами іонізаційної камери іонізується рентгенівськими променями. Cила струму, що протікає через камеру, I = 1,2 мкА. Площа кожного електрода S = 300 см 2, відстань між ними d = 2 см, різниця потенціалів U = 100 В. Визначити концентрацію n іонів між пластинами, якщо струм далекий від насичення. Заряд кожного іона дорівнює елементарному заряду.

задача 10743

Об'єм газу, укладеного між електродами іонізаційної камери, V = 0,5 л. Газ іонізується рентгенівськими променями. Сила струму насичення Iнac = 4 нА. Скільки пар іонів утворюється за 1 с в 1 см3 газу? Заряд кожного іона дорівнює елементарному заряду.

задача 12349

Азот іонізується рентгенівськими променями. Визначити питому провідність γ азоту, якщо в кожному кубічному сантиметрі газу знаходиться в умовах рівноваги N = 107 пар іонів. Рухливість позитивних іонів b+ = 1,27 см2/(В·с) і негативних b = 1,81 см2/(В·с).

задача 21044

Повітря між плоскими електродами іонізаційної камери іонізується рентгенівськими променями. Сила струму, що тече через камеру, I = 2,5 мкА. До електродів прикладена різниця потенціалів U = 150 В, площа кожного електрода S = 200 см2, відстань між ними d = 1,5 см. Визначте концентрацію n іонів між пластинами, якщо струм далекий від насичення. Заряд кожного іона дорівнює елементарному заряду. Рухливість позитивних іонів повітря b+ = 1,4·10–4 м2/(В·с); негативних b = 1,9·10–4 м2/(В·с).

задача 21105

Атомарний водень, що знаходиться в основному стані, опромінюється монохроматичним світлом з довжиною хвилі 88,6 нм і іонізується. Визначити величину швидкості вибитого електрона.

задача 24678

Об'єм газу, що знаходиться між електродами іонізаційної камери, V = 0,8 л. Газ іонізується рентгенівськими променями. Сила струму насичення Iнас = 6 нА. Скільки пар іонів утворюється за час t = 1 с об'ємом V = 1 см3 газу? Заряд кожного іона дорівнює елементарному заряду.

Другие предметы