резонувати довжина хвилі електроємність конденсатора індуктивність котушки коливальний контур складається

резонувати довжина хвилі електроємність конденсатора індуктивність котушки коливальний контур складається


задача 11065

Коливальний контур має індуктивність L = 0,2 мкГн і ємність С = 0,5 мкФ. Якою має бути різниця потенціалів Δφ на діелектрику в джозефсонівському елементі, щоб контур резонував на його випромінювання?

задача 11839

Коливальний контур складається з котушки індуктивністю L = 20 мкГн і конденсатора електроємністю С = 80 пФ. Величина ємності може відхилятися від зазначеного значення на 2%. Обчислити, в яких межах може змінюватися довжина хвилі, на яку резонує контур.

задача 11842

На яку довжину хвилі λ буде резонувати контур, що складається з котушки індуктивністю L = 4 мГн і конденсатора електроємністю С = 1,11 нФ?

задача 12080

Коливальний контур складається з котушки з індуктивністю 2·10–5 Гн, паралельно включеної з конденсатором, ємність якого змінюється від 2·10–8 до 10–8 Ф. На які довжини хвиль резонує контур? Визначити діапазон частот даного контуру.

задача 12199

Індуктивність L коливального контуру дорівнює 0,5 мГн. Яка повинна бути електроємність С контуру, щоб він резонував на довжину хвилі λ = 300 м?

задача 12423

Коливальний контур містить плоский конденсатор площею пластин S = 350 см2, відстань між якими d = 8 мм, і котушку індуктивністю L = 0,1·10–3 Гн. Нехтуючи активним опором контуру, визначте діелектричну проникність ε діелектрика, що заповнює простір між пластинами конденсатора, якщо контур резонує на хвилю довжиною λ = 192,6 м. Що це за речовина?

задача 13670

Коливальний контур складається з котушки індуктивністю L = 0,2 мГн і конденсатора площею пластин S = 155 см2, відстань між якими d = 1,5 мм. Знаючи, що контур резонує на довжину хвилі λ = 630 м, визначте діелектричну проникність середовища, що заповнює простір між пластинами конденсатора.

задача 15179

Індуктивність коливального контуру L = 1,5 мГн. Якою повинна бути ємність контуру С, щоб він резонував на довжину хвилі λ = 300 м?

задача 15188

Індуктивність коливального контуру L = 0,5 мГн. Якою повинна бути ємність контуру С, щоб він резонував на довжину хвилі λ = 400 м?

задача 15196

Індуктивність коливального контуру L = 0,8 мГн. Якою повинна бути ємність контуру С, щоб він резонував на довжину хвилі λ = 400 м?

задача 15203

Індуктивність коливального контуру L = 0,2 мГн. Якою повинна бути ємність контуру С, щоб він резонував на довжину хвилі λ = 600 м?

задача 15210

Індуктивність коливального контуру L = 2,5 мГн. Якою повинна бути ємність контуру С, щоб він резонував на довжину хвилі λ = 500 м?

задача 15218

Індуктивність коливального контуру L = 0,18 мГн. Якою повинна бути ємність контуру С, щоб він резонував на довжину хвилі λ = 360 м?

задача 15237

Індуктивність коливального контуру L = 23 мГн. Якою повинна бути ємність контуру С, щоб він резонував на довжину хвилі λ = 230 м?

задача 19315

Індуктивність коливального контуру дорівнює 2 мГн. При якій ємності контур резонує на довжину хвилі 600 м? Як зміниться довжина хвилі, якщо індуктивність контуру збільшити в два рази?

задача 20996

Повітряний конденсатор, що складається з двох круглих пластин по S = 20 см2 кожна, з'єднаний паралельно з котушкою індуктивністю L = 1 мГн. Отриманий коливальний контур резонує на хвилю довжиною λ = 10 м. Визначте відстань між пластинами конденсатора.

задача 21808

Котушка індуктивністю L = 3·10–5 Гн приєднана до плоского конденсатору, площа кожної пластини якого S = 100 см2. Відстань між пластинами конденсатора d = 0,1 мм. Чому дорівнює діелектрична проникність середовища, що заповнює простір між пластинами конденсатора, якщо контур резонує на хвилю довжиною λ = 750 м? Швидкість електромагнітних хвиль у вакуумі с = 3·108 м/с.

задача 22353

Ідеальний коливальний контур складається з котушки індуктивністю L = 1,60 мГн і конденсатора електроємна С = 4,00 мкФ. Котушка знаходиться в постійному магнітному полі, так що сумарний потік, який пронизує всі витки котушки, дорівнює Ф = 50 мкВб. У момент часу t = 0 магнітне поле вимикається. Вважаючи час вимикання багато менше періоду власних коливань контуру, знайти струм I в контурі в момент часу t = T0/6.

Другие предметы