гиря масою прив'язана горизонтальний частота довжина варто

гиря масою прив'язана горизонтальний частота довжина варто


задача 11041

На столі стоїть візок масою m1 = 4 кг. До візку прив'язаний один кінець шнура, перекинутого через блок. З яким прискоренням a буде рухатися візок, якщо до іншого кінця шнура прив'язати гирю масою m2 = 1 кг?

задача 12097

Людина стоїть на платформі, що повертається з деякою кутовою швидкістю. У витягнутих в сторону руках він тримає по гирі, маса кожної з них m = 5 кг. Відстань від гир до осі обертання R1 = 0,71 м. У скільки разів зміниться частота обертання людини, якщо він притискає до себе руки так, що відстань від осі обертання до гирі стане R2 = 0,2 м. Момент інерції людини вважайте в обох випадках рівним I0 = 1 кг·м2.

задача 16126

Гирька масою m прив'язана до нитки довжиною l і описує в горизонтальній площині коло. Частота обертання гирьки n. Т — сила натягу нитки. Знайти параметри установки, зазначені в таблиці, w — кутова швидкість, v — лінійна швидкість гирьки. Прийняти π2 = 10 і g = 10 м/с2.
mlnTwvRα
варианта(кг)(м)(об/с)(Н)(рад/с)(м/с)(м)(град)
50,0870,5-??-0,25?


задача 17531

Гиря масою 1 кг підвішена на нитці, яка розривається при силі натягу 4 Н. В натягнутому стані нитка з гирею з вертикального положення переведена в горизонтальне положення і відпущена. Чи вціліє нитка при проходженні гирею положення рівноваги? Якщо ні, то при якому положенні гирі порветься нитка?

задача 20116

Вантаж, прив'язаний до шнура довжиною 50 см, описує коло в горизонтальній площині. Визначити швидкість його руху, якщо шнур утворює з вертикаллю кут 30°.

задача 40495

На горизонтальному столі лежить брусок масою 2 кг. До нього прив'язані нитки, перекинуті через нерухомі блоки у формі дисків, укріплені на краю стола. Маса першого блоку 0,5, другого 0,2 кг. До вільних кінців ниток прив'язані гирі масами 0,2 і 0,6 кг. Коефіцієнт тертя бруска об стіл 0,1. Знайти прискорення, з яким рухаються гирі.

задача 40794

Один кінець А криволінійного бруса АВ вагою 5 Н закріплений в шарнірі А, а до іншого кінця B прив'язана мотузка BC. Визначити реакцію шарніра А, якщо кут α = 45°.

Другие предметы