електрон має енергію магнітний момент електричний молекул довжин хвиль

електрон має енергію магнітний момент електричний молекул довжин хвиль


задача 11206

Робота виходу з металу дорівнює 2,5 еВ. Визначити швидкість електрона, що вилітає з металу, якщо він має енергію 2·10–13 Дж.

задача 13499

Робота виходу електрона з металу А = 2,5 еВ. Визначте швидкість електрона, що вилітає з металу , якщо він володіє енергією W = 10–18 Дж.

задача 16356

Яка максимальна швидкість електронів, що вилітають з поверхні цезію під дією випромінювання, з довжиною хвилі 360 нм? Робота виходу електрона для цезію 1,97 еВ. (1 еВ = 1,6·10–19 Дж).

задача 17668

В роботі А.Г. Столєтова "Активно-електричні дослідження" (1888 р.) вперше були встановлені основні закони фотоефекту. Один з результатів його експериментів був сформульований так: " Розряджаючу дію мають промені найвищого заломлення з довжиною хвилі менше 295 нм". Знайти роботу виходу А електрона з металу, з яким працював А.Г. Столетов.