заломлюючись відбивається падає під кутом пластина відбитий промінь світла проходить паралельний падіння скляний поверхню скла частина повітря визначити

заломлюючись відбивається падає під кутом пластина відбитий промінь світла проходить паралельний падіння скляний поверхню скла частина повітря визначити


задача 12653

Промінь світла заломлюється на межі повітря-скло. При якому куті падіння заломлений промінь утворює з відбитим кут 90°? Який найменший кут між відбитим і заломленим променями?

задача 13810

Промінь світла падає на плоску межу поділу двох cередовищ, частково відбивається і частково заломлюється. Визначте кут падіння, при якому відбитий промінь перпендикулярний заломленому променю.

задача 80475

При падінні на поверхню скла світло частиною відбивається, частиною заломлюється. Визначити показник заломлення скла, якщо відбите світло максимально поляризоване, коли кут заломлення дорівнює 30°.