заломлюючись відбивається падає під кутом пластина відбитий промінь світла проходить паралельний падіння скляний поверхню скла частина повітря визначити

заломлюючись відбивається падає під кутом пластина відбитий промінь світла проходить паралельний падіння скляний поверхню скла частина повітря визначити


задача 12653

Промінь світла заломлюється на межі повітря-скло. При якому куті падіння заломлений промінь утворює з відбитим кут 90°? Який найменший кут між відбитим і заломленим променями?

задача 13810

Промінь світла падає на плоску межу поділу двох cередовищ, частково відбивається і частково заломлюється. Визначте кут падіння, при якому відбитий промінь перпендикулярний заломленому променю.

задача 19309

Визначити граничний кут заломлення камфори, якщо падаючий з повітря під кутом 40° промінь заломлюється в ній під кутом 24°.

задача 19310

Визначити граничний кут заломлення камфори, якщо падаючий з повітря під кутом 40° промінь заломлюється в ній під кутом 24° 35'.

задача 21041

Промінь світла, що проходить через шар води (n1 = 1,33), падає на кварцову пластинку (N2 = 1,55), частково відбивається, частково заломлюється. Заломлений промінь перпендикулярний відбитому. Визначте кут між падаючим і заломленим променями.

задача 21650

Світло з довжиною хвилі 420 нм заломлюється на межі поділу двох середовищ. Кут падіння α = 45°, кут заломлення β = 30°. Як зміниться довжина світлової хвилі?

задача 22916

Світло, падаючи зі скла в рідину, частково відбивається, частково заломлюється. Відбитий промінь повністю поляризований при куті заломлення. 45°46'. Чому рівні показник заломлення рідини та швидкість поширення світла в ній? Показник заломлення скла – 1,52.

задача 23240

Промінь світла, проходячи крізь товщу льоду, падає на алмазну пластинку, частково відбивається, частково заломлюється. Визначити кут падіння, якщо відбитий максимально поляризований. Знайти ступінь поляризації заломленого світла для цього кута падіння.

задача 23919

Визначити швидкість світла у склі, якщо промінь, що падає на поверхню скла з повітря під кутом 45°, переломлюється під кутом 30°.

задача 80475

При падінні на поверхню скла світло частиною відбивається, частиною заломлюється. Визначити показник заломлення скла, якщо відбите світло максимально поляризоване, коли кут заломлення дорівнює 30°.

Другие предметы