помістити заряд точка відстань визначити радіус дорівнює поле знаходитися

помістити заряд точка відстань визначити радіус дорівнює поле знаходитися


задача 10191

Відстань d між двома точковими зарядами Q1 = 2 нКл і Q2 = 4 нКл дорівнює 60 см. Визначити точку, в яку потрібно помістити третій заряд Q3 так, щоб система зарядів знаходилася в рівновазі. Визначити заряд Q3 і його знак. Стійка або нестійка буде рівновага?

задача 10331

Кільце з мідного дроту масою m = 10 г поміщено в однорідне магнітне поле (В = 0,5 Тл) так, що площина кільця складає кут β = 60º з лініями магнітної індукції. Визначити заряд Q, який пройде по кільцю, якщо зняти магнітне поле.

задача 11179

Розподіл заряду в кулі радіуса R задається щільністю ρ = ρ0r2. Визначити заряд кулі.

задача 11382

Два точкових електричних заряди 60·10–9 і 2,4·10–7 Кл знаходяться в трансформаторному маслі на відстані 16 см один від одного. Де між ними слід помістити третій заряд 30·10–5 Кл, щоб він під дією електричних сил залишався в рівновазі? Чи буде рівновага стійкою? Чи порушиться рівновага, якщо змінити величину третього заряду?

задача 11598

Металеву кульку діаметром d помістили в відкачану посудину з абсолютно чорними стінками, підтримуваними при температурі Т = 0 К. Початкова температура кульки T0. Вважаючи поверхню кульки абсолютно чорною, знайти час τ, за який його температура зменшиться до значення Т. Щільність речовини кульки

задача 11804

Два точкових заряди q1 = -1 нКл і q2 = -2 нКл знаходяться на відстані 0,2 м. У центрі, між ними поміщений деякий заряд q3. При його переміщенні на відстань 0,5 м вздовж напрямку, перпендикулярного прямій, що з'єднує q1 і q2, була здійснена робота А = 25 кДж. Визначити величину заряду q3.

задача 12283

Два точкових заряди q1 = 1 нКл і q2 = –2 нКл знаходяться на відстані 0,5 м. Посередині між ними поміщений деякий заряд q3 = 2 нКл. Яку роботу необхідно здійснити, щоб перемістити q3 на відстань 0,1 м в сторону позитивного заряду, уздовж прямої, що з'єднує q1 і q2.

задача 12674

Два точкових заряди, перебуваючи в повітрі (ε1 = 1) на відстані r1 = 20 см один від одного, взаємодіють з певною силою. На яку відстань необхідно помістити ці заряди в воду (ε2 = 80,4), щоб отримати в десять разів більшу силу взаємодії.

задача 12723

Два точкових заряди, перебуваючи в повітрі (ε = 1) на відстані r1 = 20 см один від одного, взаємодіють з певною силою. На яку відстань необхідно помістити ці заряди в ацетон (ε = 21,5), щоб отримати вдвічі більшу силу взаємодії.

задача 12848

Два точкових заряди, перебуваючи в повітрі (ε = 1) на відстані r1 = 20 см один від одного, взаємодіють з певною силою. На яку відстань необхідно помістити ці заряди в бензол (ε = 2,3), щоб отримати половинну силу взаємодії.

задача 12849

Два точкових заряди, перебуваючи в повітрі (ε = 1) на відстані r1 = 20 см один від одного, взаємодіють з певною силою. На яку відстань необхідно помістити ці заряди в трансформаторне масло (ε = 2,2), щоб отримати ту ж силу взаємодії.

задача 13245

Поле створено однаковими позитивними зарядами, розташованими в трьох вершинах квадрата зі стороною а = 10 см, по 4,8 нКл кожен. Знайти напруженість електричного поля в четвертій вершині. Яку максимальну швидкість матиме α-частинка, якщо її помістити спочатку в центр квадрата?

задача 13896

У центр квадрата, в вершинах якого знаходяться заряди по 2,7·10–9 Кл кожний, помістили негативний заряд. Знайти його величину, якщо на кожний із зарядів діє сила, рівна нулю.

задача 15062

Знайти напруженість поля в точці С, розташованій на середині гіпотенузи. В вершинах трикутника вміщено заряди |Q| = 1,0·10–9 Кл, довжина гіпотенузи 0,1 м.

задача 15106

Мідна куля радіусом R = 0,5 см поміщена в масло. Щільність масла ρмасла = 0,8·103 кг/м3. Знайти заряд Q кулі, якщо в однорідному електричному полі куля виявилася зваженою у маслі. Електричне поле спрямовано вертикально вгору і його напруженість Е = 3,6 МВ/м.

задача 15171

В центр квадрата, в вершинах якого знаходиться по заряду q = 2,7·10–9 Кл, поміщений негативний заряд. Знайти величину цього заряду Q, якщо результуюча сила F, що діє на кожен заряд q, дорівнює нулю.

задача 15194

В центр трикутника, в вершинах якого знаходиться по заряду q = 2·10–9 Кл, поміщений негативний заряд. Знайти величину цього заряду Q, якщо результуюча сила F, що діє на кожен заряд q, дорівнює нулю.

задача 15201

В центр трикутника, в вершинах якого знаходиться по заряду q = –2·10–9 Кл, поміщений негативний заряд. Знайти величину цього заряду Q, якщо результуюча сила F, що діє на кожен заряд q, дорівнює нулю.

задача 15223

В центр квадрата, в вершинах якого знаходиться по заряду q = 5,1·10–9 Кл, поміщений негативний заряд. Знайти величину цього заряду Q, якщо результуюча сила F, що діє на кожен заряд q, дорівнює нулю.

задача 15617

Відстань d між двома точковими зарядами q1 = 3 нКл і q2 = 2 нКл дорівнює 50 см. Визначте точку, в яку потрібно помістити третій заряд q2 так, щоб система зарядів знаходилася в рівновазі. Визначте величину і знак заряду. Стійка чи нестійка буде рівновага?

задача 15872

Алюмінієва кулька масою m = 3 г, що несе заряд q = 10–4 Кл, поміщена в масло. Визначити значення напруженості спрямованого вгору електричного поля, якщо відомо, що кулька плаває. Щільність масла ρ = 900 кг/м3, щільність алюмінію ρ0 = 2,7·103 кг/м3.

задача 16334

Мідна куля діаметром 1 см поміщена в масло. Щільність масла ρ = 800 кг/м3. Чому дорівнює заряд кулі, якщо в однорідному електричному полі куля виявилася зваженою в маслі? Електричне поле направлене вертикально вгору, а його напруженість Е = 35 кВ/см.

задача 16704

Визначити тиск P променів сонця на поверхню абсолютно чорного тіла, поміщеного на такій же відстані від Сонця, як і Земля. Падіння променів — нормальне. Інтенсивність сонячної радіації за межами земної атмосфери I = 1,35·103 Дж/(м2·с).

задача 17282

Сторони основи правильного тетраедра зроблені з нитки, зарядженої з лінійною щільністю τ = 10–8 Кл/м. На вершину тетраедра помістили точковий заряд Q = 10–7 Кл. Знайти силу, що діє на даний заряд.

задача 17313

Точкові заряди +10,4·10–8 Кл і –2,4·10–8 Кл знаходяться на відстані 20 см один від одного. На якій відстані від другого заряду необхідно помістити довільний заряд, щоб він був в рівновазі?

задача 17506

Мідну кульку діаметра d = 1,2 см помістили в відкачану судину, температура стінок якої підтримується близькій до абсолютного нуля. Початкова температура кульки Т0 = 300 К. Вважаючи поверхню кульки абсолютно чорною, знайти, через скільки часу її температура зменшиться в η = 2,0 рази.

задача 17758

Металева куля радіусом 1 см і теплоємністю 14 Дж/град при температурі 1200 К поміщена в термостат, температура якого підтримується рівною 0 К. Коефіцієнт поглинання кулі дорівнює 0,4. Через скільки часу температура кулі зменшиться в два рази?

задача 17932

Точковий заряд Q = 25 нКл знаходиться в полі, створеному прямим нескінченним циліндром радіусом 1 см, рівномірно зарядженим з поверхневою щільністю заряду 0,2 нКл/см2. Визначити модуль сили, що діє на заряд, який поміщений поза циліндром на відстані 9 см від його поверхні.

задача 19872

У вершинах квадрата знаходяться однойменні заряди, величина яких q = 2,0 нКл. У центр квадрата поміщений негативний заряд q0. Сторона квадрата дорівнює d = 10 см. Знайти модуль заряду q0, при якому система зарядів знаходиться в рівновазі.

задача 19876

У вершинах квадрата знаходяться однойменні заряди, величина яких q = 2,0 нКл. У центр квадрата поміщений негативний заряд q0. Сторона квадрата дорівнює d = 10 см. Якщо на кожен заряд q діє результуюча сила F = 0, то величина цього заряду q0 дорівнює....

задача 19967

У вершинах правильного шестикутника поміщені однакові позитивні заряди по 25 нКл кожен. Який негативний заряд треба помістити в центрі шестикутника, щоб результуюча сила, що діє на кожен заряд, дорівнювала нулю?

задача 20669

Визначити потенціал, заряд і радіус кулі, якщо в точці на відстані 50 см від її центру потенціал дорівнює 400 B, а в точці на відстані 20 см від її поверхні потенціал дорівнює 800 В.

задача 20946

Від'ємний заряд q1 = –5q і позитивний q2 = +2q закріплені на відстані r один від одного. Де на лінії, що з'єднує заряди, слід помістити позитивний заряд Q, щоб він знаходився в рівновазі?

задача 21133

Два позитивних точкових заряди q1 і q2 закріплені на відстані r = 100 см один від одного. Визначити, в якій точці на прямій, що проходить через заряди, слід помістити третій заряд так, щоб він знаходився в рівновазі. Вказати, який знак повинен мати цей заряд для того, щоб рівновага була стійкою, якщо переміщення заряду можливо тільки уздовж прямої, що проходить через закріплені заряди.

задача 21196

Тонке кільце рівномірно заряджене зарядом (–Q). На осі кільця з одного і з іншого боку від нього поміщені однакові точкові заряди +q на відстанях від центру кільця, рівних його радіусу. Вся система знаходиться в рівновазі. Знайдіть відношення |Q|/|q|.

задача 21205

Контур радіуса r з опором R поміщений у перпендикулярне магнітне поле. У початковий момент індукція поля дорівнює нулю, потім індукція збільшується до значення В. Який заряд протече при цьому через контур? Зробіть малюнок, вкажіть напрямок вектора В і напрямок виникаючого струму.

задача 21393

У вершинах квадрата зі стороною 0,1 м поміщені заряди по 0,1 нКл. Визначити напруженість в центрі квадрата, якщо один із зарядів відрізняється по знаку від інших.

задача 21441

Чому дорівнює потік вектора напруженості електричного поля через одну грань куба від заряду +q, поміщеного в центрі куба (ε = 1)?

задача 21812

У вершинах квадрата зі стороною a знаходяться однакові однойменні заряди, рівні q. Який заряд Q протилежного знаку необхідно помістити в центрі квадрата, щоб результуюча сила, що діє на кожен заряд, дорівнювала нулю?

задача 22050

Кулька масою m = 1 г і зарядом Q = 10 нКл переміщається під дією електричних сил з точки A, потенціал якої дорівнює 600 B, в точку B, потенціал якої дорівнює нулю. Чому дорівнює її швидкість v1 в точці A, якщо в точці B вона стала рівною v2 = 0,2 м/с?

задача 22541

У центрі квадрата, в вершинах якого знаходяться однакові негативні заряди (-2q) (модуль q = 1 нКл), поміщений заряд Q. Знайти величину і знак заряду Q, якщо результуюча сила, що діє на кожен заряд, дорівнює нулю.

задача 22812

Відстань між вільними зарядами q1 = 10 нКл q2 = 20 нКл дорівнює 100 см. Визначити точку на прямій, що проходить через заряди, в яку потрібно помістити третій заряд q3 так, щоб система зарядів знаходилася в рівновазі. Визначити величину і знак заряду. Стійка чи нестійка буде рівновага?

задача 22834

Відстань між двома точковими зарядами q1 = 2 нКл і q2 = 4 нКл дорівнює а = 60 см. 1. Визначте положення точки, в яку потрібно помістити третій заряд q3 так, щоб система зарядів знаходилася в рівновазі. Який знак повинен мати цей заряд? 2. Яку енергію має ця система зарядів, якщо величина заряду q3 рівна q3 = 2 нКл?

задача 23787

Два точені заряди +9 нКл і -1 нКл закріплені на відстані 50 см один від одного. Визначити положення третього точкового заряду, у якому він перебуватиме у рівновазі, якщо його помістити у поле, утворене цими двома зарядами. За якого знака третього заряду ця рівновага буде стійкою?

задача 24022

У вершинах квадрата зі стороною 0,5 м розміщені заряди по 2,0 нКл. Визначити напруженість і потенціал поля у центрі квадрата, якщо один із зарядів відрізняється за знаком від інших.

задача 24497

Визначити яку швидкість розвине електрон наближаючись до зарядженої сфери, що несе заряд 10 нКл радіусом 10 см з точки віддаленої на відстань 100 см в точку віддалену на 20 см від поверхні сфери.

задача 24708

Відстань між закріпленими зарядами q1 = 50 нКл q2 = 10 нКл дорівнює 100 см. Уздовж прямої, що проходить через заряди, може пересуватися третій заряд q3. Визначити точку, в яку потрібно помістити третій заряд так, щоб система зарядів була рівноважною? Визначити величину та знак заряду, щоб рівновага була стійкою.

задача 26246

Відстань від предмета до екрана дорівнює 3 м. Якої оптичної сили треба взяти лінзу і де слід її помістити, щоб отримати зображення предмета, збільшене в 5 разів? Побудувати зображення.

задача 26270

Над водою на висоті h1 = 1,0 м помістили горизонтально плоске дзеркало. На якій висоті h над водою побачить своє відображення риба, яка перебуває на глибині h2 = 0,50 м?

задача 26708

Визначити силу, яка діє на заряд 5·10-8 Кл, поміщений на середині відстані між двома точковими зарядами 10-9 Кл і -2·10-9 Кл, якщо вони знаходяться у вакуумі і відстань між ними 0,2 м.

задача 60330

У центрі правильного трикутника, на вершинах якого знаходиться по заряду, поміщений q = 3,43·10–8 Кл негативний заряд. Знайдіть величину цього заряду Q, якщо дана система знаходиться в рівновазі.

задача 60488

Дві кульки, що проводять, отримали відповідно заряди 0,5 і 6 нКл. Визначити потенціали кульок до і після їх з'єднання. Знайти заряди обох кульок після їх з'єднання. Кульки знаходяться в повітрі, їх радіуси рівні 1,5 і 6 см.

задача 80282

Визначити тиск P променів сонця на поверхню дзеркального тіла, поміщеного на такій же відстані від Сонця, як і Земля. Падіння променів - нормальне. Інтенсивність сонячної радіації за межами земної атмосфери I = 1,35·103 Дж/(м2·с).

Другие предметы