помістити заряд точка відстань визначити радіус дорівнює поле знаходитися

помістити заряд точка відстань визначити радіус дорівнює поле знаходитися


задача 10191

Відстань d між двома точковими зарядами Q1 = 2 нКл і Q2 = 4 нКл дорівнює 60 см. Визначити точку, в яку потрібно помістити третій заряд Q3 так, щоб система зарядів знаходилася в рівновазі. Визначити заряд Q3 і його знак. Стійка або нестійка буде рівновага?

задача 10331

Кільце з мідного дроту масою m = 10 г поміщено в однорідне магнітне поле (В = 0,5 Тл) так, що площина кільця складає кут β = 60º з лініями магнітної індукції. Визначити заряд Q, який пройде по кільцю, якщо зняти магнітне поле.

задача 11179

Розподіл заряду в кулі радіуса R задається щільністю ρ = ρ0r2. Визначити заряд кулі.

задача 11382

Два точкових електричних заряди 60·10–9 і 2,4·10–7 Кл знаходяться в трансформаторному маслі на відстані 16 см один від одного. Де між ними слід помістити третій заряд 30·10–5 Кл, щоб він під дією електричних сил залишався в рівновазі? Чи буде рівновага стійкою? Чи порушиться рівновага, якщо змінити величину третього заряду?

задача 11598

Металеву кульку діаметром d помістили в відкачану посудину з абсолютно чорними стінками, підтримуваними при температурі Т = 0 К. Початкова температура кульки T0. Вважаючи поверхню кульки абсолютно чорною, знайти час τ, за який його температура зменшиться до значення Т. Щільність речовини кульки

задача 11804

Два точкових заряди q1 = -1 нКл і q2 = -2 нКл знаходяться на відстані 0,2 м. У центрі, між ними поміщений деякий заряд q3. При його переміщенні на відстань 0,5 м вздовж напрямку, перпендикулярного прямій, що з'єднує q1 і q2, була здійснена робота А = 25 кДж. Визначити величину заряду q3.

задача 12283

Два точкових заряди q1 = 1 нКл і q2 = –2 нКл знаходяться на відстані 0,5 м. Посередині між ними поміщений деякий заряд q3 = 2 нКл. Яку роботу необхідно здійснити, щоб перемістити q3 на відстань 0,1 м в сторону позитивного заряду, уздовж прямої, що з'єднує q1 і q2.

задача 12674

Два точкових заряди, перебуваючи в повітрі (ε1 = 1) на відстані r1 = 20 см один від одного, взаємодіють з певною силою. На яку відстань необхідно помістити ці заряди в воду (ε2 = 80,4), щоб отримати в десять разів більшу силу взаємодії.

задача 12723

Два точкових заряди, перебуваючи в повітрі (ε = 1) на відстані r1 = 20 см один від одного, взаємодіють з певною силою. На яку відстань необхідно помістити ці заряди в ацетон (ε = 21,5), щоб отримати вдвічі більшу силу взаємодії.

задача 12848

Два точкових заряди, перебуваючи в повітрі (ε = 1) на відстані r1 = 20 см один від одного, взаємодіють з певною силою. На яку відстань необхідно помістити ці заряди в бензол (ε = 2,3), щоб отримати половинну силу взаємодії.

задача 12849

Два точкових заряди, перебуваючи в повітрі (ε = 1) на відстані r1 = 20 см один від одного, взаємодіють з певною силою. На яку відстань необхідно помістити ці заряди в трансформаторне масло (ε = 2,2), щоб отримати ту ж силу взаємодії.

задача 13245

Поле створено однаковими позитивними зарядами, розташованими в трьох вершинах квадрата зі стороною а = 10 см, по 4,8 нКл кожен. Знайти напруженість електричного поля в четвертій вершині. Яку максимальну швидкість матиме α-частинка, якщо її помістити спочатку в центр квадрата?

задача 13896

У центр квадрата, в вершинах якого знаходяться заряди по 2,7·10–9 Кл кожний, помістили негативний заряд. Знайти його величину, якщо на кожний із зарядів діє сила, рівна нулю.

задача 15062

Знайти напруженість поля в точці С, розташованій на середині гіпотенузи. В вершинах трикутника вміщено заряди |Q| = 1,0·10–9 Кл, довжина гіпотенузи 0,1 м.

задача 15106

Мідна куля радіусом R = 0,5 см поміщена в масло. Щільність масла ρмасла = 0,8·103 кг/м3. Знайти заряд Q кулі, якщо в однорідному електричному полі куля виявилася зваженою у маслі. Електричне поле спрямовано вертикально вгору і його напруженість Е = 3,6 МВ/м.

задача 15171

В центр квадрата, в вершинах якого знаходиться по заряду q = 2,7·10–9 Кл, поміщений негативний заряд. Знайти величину цього заряду Q, якщо результуюча сила F, що діє на кожен заряд q, дорівнює нулю.

задача 15194

В центр трикутника, в вершинах якого знаходиться по заряду q = 2·10–9 Кл, поміщений негативний заряд. Знайти величину цього заряду Q, якщо результуюча сила F, що діє на кожен заряд q, дорівнює нулю.

задача 15201

В центр трикутника, в вершинах якого знаходиться по заряду q = –2·10–9 Кл, поміщений негативний заряд. Знайти величину цього заряду Q, якщо результуюча сила F, що діє на кожен заряд q, дорівнює нулю.

задача 15223

В центр квадрата, в вершинах якого знаходиться по заряду q = 5,1·10–9 Кл, поміщений негативний заряд. Знайти величину цього заряду Q, якщо результуюча сила F, що діє на кожен заряд q, дорівнює нулю.

задача 15617

Відстань d між двома точковими зарядами q1 = 3 нКл і q2 = 2 нКл дорівнює 50 см. Визначте точку, в яку потрібно помістити третій заряд q2 так, щоб система зарядів знаходилася в рівновазі. Визначте величину і знак заряду. Стійка чи нестійка буде рівновага?

задача 15872

Алюмінієва кулька масою m = 3 г, що несе заряд q = 10–4 Кл, поміщена в масло. Визначити значення напруженості спрямованого вгору електричного поля, якщо відомо, що кулька плаває. Щільність масла ρ = 900 кг/м3, щільність алюмінію ρ0 = 2,7·103 кг/м3.

задача 16334

Мідна куля діаметром 1 см поміщена в масло. Щільність масла ρ = 800 кг/м3. Чому дорівнює заряд кулі, якщо в однорідному електричному полі куля виявилася зваженою в маслі? Електричне поле направлене вертикально вгору, а його напруженість Е = 35 кВ/см.

задача 16704

Визначити тиск P променів сонця на поверхню абсолютно чорного тіла, поміщеного на такій же відстані від Сонця, як і Земля. Падіння променів — нормальне. Інтенсивність сонячної радіації за межами земної атмосфери I = 1,35·103 Дж/(м2·с).

задача 17282

Сторони основи правильного тетраедра зроблені з нитки, зарядженої з лінійною щільністю τ = 10–8 Кл/м. На вершину тетраедра помістили точковий заряд Q = 10–7 Кл. Знайти силу, що діє на даний заряд.

задача 17313

Точкові заряди +10,4·10–8 Кл і –2,4·10–8 Кл знаходяться на відстані 20 см один від одного. На якій відстані від другого заряду необхідно помістити довільний заряд, щоб він був в рівновазі?

задача 17506

Мідну кульку діаметра d = 1,2 см помістили в відкачану судину, температура стінок якої підтримується близькій до абсолютного нуля. Початкова температура кульки Т0 = 300 К. Вважаючи поверхню кульки абсолютно чорною, знайти, через скільки часу її температура зменшиться в η = 2,0 рази.

задача 17758

Металева куля радіусом 1 см і теплоємністю 14 Дж/град при температурі 1200 К поміщена в термостат, температура якого підтримується рівною 0 К. Коефіцієнт поглинання кулі дорівнює 0,4. Через скільки часу температура кулі зменшиться в два рази?

задача 17932

Точковий заряд Q = 25 нКл знаходиться в полі, створеному прямим нескінченним циліндром радіусом 1 см, рівномірно зарядженим з поверхневою щільністю заряду 0,2 нКл/см2. Визначити модуль сили, що діє на заряд, який поміщений поза циліндром на відстані 9 см від його поверхні.

задача 26246

Відстань від предмета до екрана дорівнює 3 м. Якої оптичної сили треба взяти лінзу і де слід її помістити, щоб отримати зображення предмета, збільшене в 5 разів? Побудувати зображення.

задача 26270

Над водою на висоті h1 = 1,0 м помістили горизонтально плоске дзеркало. На якій висоті h над водою побачить своє відображення риба, яка перебуває на глибині h2 = 0,50 м?

задача 26708

Визначити силу, яка діє на заряд 5·10-8 Кл, поміщений на середині відстані між двома точковими зарядами 10-9 Кл і -2·10-9 Кл, якщо вони знаходяться у вакуумі і відстань між ними 0,2 м.

задача 60330

У центрі правильного трикутника, на вершинах якого знаходиться по заряду, поміщений q = 3,43·10–8 Кл негативний заряд. Знайдіть величину цього заряду Q, якщо дана система знаходиться в рівновазі.

задача 60488

Дві кульки, що проводять, отримали відповідно заряди 0,5 і 6 нКл. Визначити потенціали кульок до і після їх з'єднання. Знайти заряди обох кульок після їх з'єднання. Кульки знаходяться в повітрі, їх радіуси рівні 1,5 і 6 см.

задача 80282

Визначити тиск P променів сонця на поверхню дзеркального тіла, поміщеного на такій же відстані від Сонця, як і Земля. Падіння променів - нормальне. Інтенсивність сонячної радіації за межами земної атмосфери I = 1,35·103 Дж/(м2·с).