відносна вологість повітря тиск пари температура

відносна вологість повітря тиск пари температура


задача 24933

Температура повітря у кімнаті t1 = 20°С. Відносна вологість становить f = 60%. При якій температурі t2 повітря за вікном почнуть запітніти шибки?

задача 24935

Відносна вологість повітря у приміщенні об'єму V = 50 м3 при температурі t = 20 °С дорівнює f1 = 0,6. Знайдіть зміну Δm маси води, що міститься у повітрі кімнати, якщо значення відносної вологості стане рівним f2 = 0,8.

задача 24936

Температура повітря t1 = 20°С, точка роси t2 = 8°С. Знайдіть абсолютну та відносну вологість повітря р і f.

задача 24937

Об'єм V1 = 1,0 м3 повітря з відносною вологістю f1 = 20 % змішали із об'ємом V2 = 2,0 м3 повітря з відносною вологістю f2 = 30 % . Обидві порції повітря взято за однакових температур. Суміш займає об'єм V = 3,0 м3. Визначте її вологість f, якщо температура суміші не змінилася.

задача 24942

У приміщення потрібно подати V = 2,0·104 м3 повітря при температурі t1 = 18 °С та відносної вологості f1 = 50 %, забираючи його з вулиці за температури t2 = 10 °С та відносної вологості f2 = 60%. Яку масу води m потрібно додатково випарувати в повітря, що подається?

задача 24943

У циліндрі об'єму V1 = 10 дм3 під поршнем знаходиться вологе повітря при температурі t = 20 °С та тиску p1 = 13,3 кПа. Відносна вологість повітря f = 70%. Яким буде тиск р2 у циліндрі, якщо об'єм за тієї ж температури зменшити в n = 10 разів?

задача 24944

У посудині знаходиться повітря, температура якого Т1 = 283 К та відносна вологість f = 60%. На скільки зміняться відносна вологість повітря та його тиск, якщо повітря нагріти до Т2 = 373 К і в n = 3 рази зменшити його об'єм? Початковий тиск повітря р1 = 3,85·104 Па.

задача 50132

У кімнаті об'ємом 150 м3 при температурі 25°C міститься 2,07 кг водяної пари. Визначити абсолютну і відносну вологості повітря.

задача 50133

У кімнаті об'ємом 200 м3 відносна вологість повітря при 20°C дорівнює 70%. Визначити масу водяної пари в повітрі кімнати.

задача 50495

Температура повітря в приміщенні 11 °C. Відносна вологість 70%. Скільки вологи міститься в приміщенні об'ємом 100 м3?

Другие предметы