бісектриса кута вершина магнітна індукція є точка на прямий струм довгий дріт відстань світло

бісектриса кута вершина магнітна індукція є точка на прямий струм довгий дріт відстань світло


задача 10266

По тонкому кільцю радіусом R = 20 см тече струм I = 100 А. Визначити магнітну індукцію В на осі кільця в точці А. Кут β = π/3.

задача 10271

Нескінченно довгий дріт із струмом I = 50 А зігнутий так, як це показано на малюнку. Визначити магнітну індукцію B в точці А, що лежить на бісектрисі прямого кута на відстані d = 10 см від його вершини.

задача 11766

Нескінченно довгий прямий дріт зігнутий під прямим кутом. По дроту тече струм I = 100 А. Обчислити магнітну індукцію В в точках, що лежать на бісектрисі кута і віддалених від вершини кута на а = 10 см.

задача 12894

Нескінченно довгий провідник зі струмом 12 А зігнутий під прямим кутом. Знайти напруженість магнітного поля на бісектрисі прямого кута на відстані 96 см від вершини кута.

задача 12978

Нескінченно довгий провідник зі струмом 21 А зігнутий під прямим кутом. Знайти напруженість магнітного поля на бісектрисі прямого кута на відстані 97 см від вершини кута.

задача 12985

Нескінченно довгий провідник зі струмом 41 А зігнутий під прямим кутом. Знайти напруженість магнітного поля на бисектрисі прямого кута на відстані 87 см від вершини кута.

задача 19789

Нескінченно довгий прямий провідник, по якому тече струм I = 5,0 А, зігнутий під прямим кутом так, як показано на малюнку. Знайти індукцію магнітного поля в точці А, що лежить на бісектрисі прямого кута на відстані d = 10 см від вершини кута.

задача 20503

Нескінченний прямолінійний провід, по якому протікає струм силою 4 А, зігнутий під прямим кутом. Знайти величину індукції магнітного поля в точці, що знаходиться на продовженні бісектриси прямого кута на відстані 8 см від його вершини.

задача 22208

Нескінченно довгий дріт, зігнутий під кутом α = 60°. Визначте магнітну індукцію в точці, що лежить на бісектрисі гострого кута на відстані a = 0,1 м від його вершини. Сила струму I = 10 А.

задача 22937

Довгий провід зі струмом I вигнутий під прямим кутом. Знайти магнітну індукцію в точках 1 і 2, що знаходяться на бісектрисі цього кута на відстані l від точки вигину.

задача 23049

Довгий провід зі струмом вигнутий під прямим кутом. У скільки разів магнітна індукція в точці, що лежить на бісектрисі кута на відстані a від його вершини, більша за магнітну індукцію в точці, що лежить на продовженні бісектриси на тій самій відстані a?

задача 23282

По довгому провіднику, вигнутому під кутом 60° протікає струм силою 1 А. Знайти індукцію магнітного поля в точці, що лежить на бісектрисі кута на відстані 10 см від вершини кута.

задача 70161

По провіднику, вигнутому у вигляді кільця радіусом R = 20 см, що містить N = 500 витків, тече струм силою I = 1 А. Визначити об'ємну щільність ω енергії магнітного поля в центрі кільця.

задача 70170

Довгий провідник із струмом 50 А зігнутий під прямим кутом. Знайти напруженість магнітного поля на бісектрисі прямого кута на відстані 23 см від вершини кута.

Другие предметы