рівномірне наростання опір ток визначити швидкість час

рівномірне наростання опір ток визначити швидкість час


задача 10252

Протягом часу t = 20 с при рівномірно зростаючій силі струму від нуля до деякого максимуму в провіднику опором R = 5 Ом виділилася кількість теплоти Q = 4 кДж. Визначити швидкість наростання сили струму, якщо опір провідника R = 5 Ом.

задача 10727

Сила струму в провіднику рівномірно збільшується від нуля до деякого максимального значення протягом часу t = 10 с. За цей час в провіднику виділилася теплота Q = 1 кДж. Визначити швидкість наростання струму в провіднику, якщо опір його r = 3 Ом.

задача 13675

На малюнку зображені графіки наростання сили струму при замиканні в двох електричних ланцюгах, параметри яких дорівнюють відповідно RA, LA і RB, LB. Яке з наведених співвідношень між параметрами не відповідає графікам. Вкажіть його номер. 1) RA = RB; LA > LB. 2) RA < RB; LA > LB. 3) RA< RB; LA = LB. 4) RA > RB; LA < LB.

задача 15296

При рівномірному наростанні щільності струму від нульового значення протягом 5 с в провіднику опором 3 Ом і перетином 0,6 мм2 виділилося 7,5 Дж теплоти. Визначити струм в кінці останньої секунди.

задача 16011

Який заряд пройде по провіднику опором 1 кОм при рівномірному наростанні напруги на його кінцях від 15 до 20 В протягом 20 с?

задача 16199

На малюнку зображені графіки наростання струму при замиканні в двох електричних колах, параметри яких відповідно рівні R1, L1 (A) і R2, L2 (Б). Які з наведених співвідношень між параметрами не відповідають графіками? Вкажіть суму їх номерів.

1) R1 > R2; L1 < L2. 2) R1 = R2; L1 < L2.
4) R1 < R2; L1 > L2. 8) R1 > R2; L1 = L2.

задача 17401

При рівномірному наростанні струму в провіднику від нульового значення за 0,5 с через його поперечний переріз S = 10 мм2 пройшов заряд q = 17 Кл. Визначити середню дрейфову швидкість електронів при досягнутій максимальній щільності струму, якщо їх концентрація склала 8,5·1028 м–3.

задача 17404

При рівномірному наростанні струму від нуля до деякого значення за 0,2 с в провіднику опором R = 6 Ом виділилося Q = 8 Дж теплоти. Визначити заряд, що пройшов через повний переріз провідника.

задача 22529

Лампочка 2 в схемі, зображеній на малюнку, при замиканні ключа К загоряється пізніше лампочки 1 тому, що ...

задача 24094

Визначити заряд Q, що пройшов по дроту з опором R = 3,95 Ом при рівномірному наростанні напруги на кінцях дроту від U0 = 2,17 до U = 4,93 протягом t = 20, 37 с.

задача 24095

Визначити заряд Q, що пройшов по дроту з опором R = 3,42 Ом при рівномірному наростанні напруги на кінцях дроту від U0 = 2,02 до U = 4,9 В протягом t = 20, 9 с.

задача 24679

Визначити заряд Q, що пройшов по дроту із опором R = 3 Ом при рівномірному наростанні напруги на кінцях дроту від U0 = 2 В до U = 4 В протягом t = 20 с.

задача 24804

Визначити заряд, що пройшов дротом опором 3 Ом, при рівномірному наростанні напруги на кінцях дроту від 2 до 4 В протягом 20 с.

Другие предметы