кіломоль теплоємність об'єм температура газу

кіломоль теплоємність об'єм температура газу


задача 10610

Визначити середню кінетичну енергію <wоберт> обертального руху однієї молекули двоатомних газу, якщо сумарна кінетична енергія молекул одного кіломоля цього газу U = 3,01 МДж.

задача 10614

Обчислити кіломольні (кілоатомні) Cv і Ср і питомі cv і cp теплоємності для кисню і аргону, приймаючи ці гази за ідеальні.

задача 10618

Питомі теплоємності деякого газу: cv = 10,4 кДж/(кг·К) і ср = 14,6 кДж/(кг·К). Визначити кіломольні теплоємності.

задача 10971

Визначити кіломольну парамагнітну сприйнятливість χкм газоподібного кисню при нормальних умовах, якщо відомо, що молекули кисню володіють магнітним моментом рм = 2,8μБ.

задача 12911

Один кіломоль газу ізобарично нагрівається від 20°С до 600°С, при цьому газ поглинає 1,2·107 Дж тепла. Знайти число ступенів свободи молекул газу, збільшення внутрішньої енергії газу, роботу газу.

задача 13855

Щільність деякого газу при температурі 10° С і тиску 2·105 Н/м дорівнює 0,34 кг/м3. Чому дорівнює маса одного кіломоля цього газу?

задача 26713

Для деякого газу питомі теплоємності виявилися: ср = 7,246 кДж/(кг·К), сV = 4,348 кДж/(кг·К). Чому дорівнює маса одного кіломоля цього газу?

задача 50085

Визначити, скільки кіломолей і молекул водню міститься в об'ємі 50 м3 під тиском 767 мм рт. ст. при температурі 18 ° С. Яка щільність і питомий об'єм газу?

задача 50326

Обчислити приріст ентропії одного кіломоля трехатомного ідеального газу при нагріванні його від температури t1 = 0 °C до температури t2 = 500 °С, якщо процес нагрівання відбувається при постійному об'ємі.

задача 50347

Знайти масу одного кіломоля газу, густина якого при тиску 858 мм рт. ст. і температурі 94 градусів Цельсія дорівнює 2,817·10–4 г/куб.см.

задача 50348

Знайти масу повітря, що заповнює аудиторію висотою 6,352 м і площею підлоги 212 кв.м. Тиск повітря 898 мм рт.ст., a температура приміщення 15° С (масу одного кіломоля повітря прийняти рівною 29 кг).

задача 50396

Для деякого газу питомі теплоємності виявилися рівними сp = 9,800 кДж/(кг·К), сV = 5,880 кДж/(кг·К). Чому дорівнює маса одного кіломоля цього газу?

задача 50445

Знайти питому теплоємність при постійному тиску газової суміші, що складається з трьох кіломолей неону і двох кіломолей азоту.