широта точка

широта точка


задача 11028

Визначити лінійну швидкість v і доцентрове прискорення an точок, що лежать на земній поверхні: 1) на екваторі; 2) на широті Москви (φ = 56°).

задача 13202

Тіло масою m = 1 кг, падаючи вільно протягом t = 4 с, потрапляє на Землю в точку з географічною широтою φ = 45° . Враховуючи обертання Землі, визначте і намалюйте всі сили, що діють на тіло в момент його падіння на Землю.

задача 14443

Знайти лінійну швидкість v обертання точок земної поверхні на широті Ленінграда (φ = 60°).

задача 14652

Мідна куля радіусом R = 10 см обертається з частотою n = 2 об/с навколо осі, що проходить через його центр. Яку роботу А треба зробити, щоб збільшити кутову швидкість ω обертання кулі вдвічі?

задача 23044

У скільки разів лінійна швидкість точки поверхні Землі, що лежить на широті 30°, менша від лінійної швидкості точки, що лежить на екваторі?

задача 26252

Визначте швидкість v і прискорення a точок земної поверхні в Харкові за рахунок добового обертання Землі. Географічні координати Харкова: 50° північної широти, 36° східної довготи. Радіус Землі R = 6400 км.

Другие предметы