корпускулярна світлова представляє коефіцієнт відображення визначити допомогу

корпускулярна світлова представляє коефіцієнт відображення визначити допомогу


задача 11603

Паралельний пучок світлових променів з інтенсивністю J = 1,37 кВт/м2 падає на кульку радіусом r = 1,00 см, що володіє ідеально гладкою поверхнею. Визначити, виходячи з корпускулярних уявлень, силу F, яку зазнає кулька, якщо поверхня його має: а) коефіцієнт поглинання, що дорівнює 1; б) коефіцієнт відображення, рівний 1.

задача 80092

Знайти за допомогою корпускулярних уявлень силу світлового тиску, яку надає плоский світловий потік з інтенсивністю I = 0,2 Вт/см2 на плоску поверхню з коефіцієнтом відображення ρ = 0,8, якщо кут падіння θ = 45° і площа освітлюваної поверхні S = 10 см2.