підйом висота тиск температура повітря

підйом висота тиск температура повітря


задача 14501

При підйомі вантажу масою m = 2 кг на висоту h = 1 м сила F здійснює роботу А = 78,5 Дж. З яким прискоренням а піднімається вантаж?

задача 14803

На якій висоті h тиск повітря становить 75% від тиску на рівні моря? Температуру повітря вважати постійною і рівною t = 0 °C.

задача 15018

Тіло кидають вертикально вгору. На висоті 5 м воно побувало двічі з інтервалом часу 2 с. Знайдіть час підйому тіла на максимальну висоту.

задача 17882

Знайти зміну висоти, що відповідає зміні тиску Δh/Δp на висоті 1 км від поверхні Землі, якщо температура постійна і дорівнює 300 К, а тиск на поверхні 100 кПа.

задача 20272

Хлопчик кинув вгору м'яч масою m = 200 г і зловив м'яч при його падінні в точці кидання. При цьому м'яч пройшов шлях S = 8 м. Чому дорівнює робота А1, здійснена силою тяжіння при підйомі м'яча на максимальну висоту? Чому дорівнює робота А2, здійснена силою тяжіння при падінні м'яча з цієї висоти? Чому дорівнює робота А, здійснена силою тяжіння на всьому шляху, виконаному м'ячем? Опір повітря не враховувати.

задача 20831

Визначте відношення тиску повітря на висоті 1 км до тиску на дні свердловини глибиною 1 км. Повітря у поверхні Землі знаходиться при нормальних умовах, і його температура не залежить від висоти.

задача 22467

Якщо піднятися на висоту 9,3 км, то тиск зменшиться рівно в 3 рази. У скільки разів зменшиться тиск при підйомі на 27,9 км?

задача 22508

У скільки разів зменшиться концентрація молекул азоту в повітрі при збільшенні висоти на 10 м? Температура повітря Т = 300 К.

задача 24883

Повітря в кімнаті нагріли від температури T0 до Т. При цьому тиск не змінився. Чи змінилася внутрішня енергія повітря усередині кімнати?

задача 40855

У скільки разів потрібно збільшити початкову швидкість кинутого вгору тіла, щоб максимальна висота підйому збільшилася в 4 рази?

задача 50266

На скільки зміниться атмосферний тиск при підйомі на висоту 100 м над рівнем моря, якщо тиск на рівні моря дорівнює 100 кПа. Вважати, що температура дорівнює 290 К і не змінюється з висотою.

задача 50301

На якій висоті тиск повітря становить 0,5 від тиску на рівні моря, який становить 1,5·105 Па? Температуру вважати постійною по висоті і рівною 277 К. Відповідь дати в км.

задача 60527

При підйомі вантажу масою m = 760 кг на висоту h = 20 м, електродвигун, що працює протягом t = 40 с під напругою U = 380 В, споживає силу струму I = 10 А. Визначити к.к.д. і корисну потужність P, розвивається двигуном підйомного крана.

Другие предметы