розширитися радіус сферична оболонка рівномірно заряджена здійснює електричний заряд сила знайти роботу

розширитися радіус сферична оболонка рівномірно заряджена здійснює електричний заряд сила знайти роботу


задача 13431

Електростатичне поле створюється рівномірно зарядженою сферичною поверхнею радіусом R = 10 см із загальним зарядом Q = 15 нКл. Визначте різницю потенціалів між двома точками цього поля, що лежать на відстанях r1 = 5 см і r2 = 15 см від поверхні сфери.

задача 13802

Потужність електричної лампочки 200 Вт. Колба лампи сферична радіусом 10 см. Стінки лампочки відбивають 10% падаючого на них світла. Вважаючи, що вся споживана лампочкою потужність йде на випромінювання, знайти світловий тиск на його стінки.

задача 14032

Визначте тиск світла на стінки електричної 150-ватної лампочки, приймаючи, що вся споживана потужність йде на випромінювання і стінки лампочки відображають 15% падаючого на них світла. Вважайте лампочку сферичною посудиною радіуса 4 см.

задача 17389

Заряд 2,5·10–8 Кл рівномірно розподілений по всьому об'єму однорідного сферичного діелектрика (ε = 5) радіусом R = 4 cм. Побудувати графіки функцій f1(r) і f2(r) для випадків: 1) r ≤ R; 2) r > R. Обчислити різницю потенціалів Δφ між точками r1 = 2 cм і r2 = 9 см.

задача 17390

Заряд q = –5·10–7 Кл рівномірно розподілений по всьому об'єму однорідного сферичного діелектрика (ε = 3) радіусом R = 5,0 см. Побудувати графіки функцій f1(r) і f2(r) для випадків: 1) r ≤ R; 2) r > R. Обчислити різницю потенціалів Δφ між точками r1 = 1 см і r2 = 8 см.

задача 20323

Знайти напруженість поля, створюваного сферичною оболонкою з діелектрика (ε = 2) з постійною об'ємною щільністю заряду ρ = 10–6 Кл/м3. Зовнішній і внутрішній радіуси оболонки рівні відповідно R1 = 20 см, R2 = 10 см. Зобразіть на графіку залежність E(r).

задача 23924

Знайти тиск світла на стінки електричної лампи потужністю 100 Вт. Колба лампи - сферичний посуд радіусом 5 см, стінки якого відбивають 10% падаючого на них світла. Вважати, що вся споживана лампою потужність йде на випромінювання.

задача 24955

Радіус провідної сферичної оболонки, рівномірно зарядженої зарядом q, збільшився від R1 до R2. Визначте роботу ΔA, здійснену при цьому електричними силами.

задача 60370

Нескінченна площина, рівномірно заряджена з поверхневою щільністю заряду 5 нКл/см2, перетинає сферу по діаметру. Знайти потік електричного зміщення чepeз сферичну поверхню, якщо діаметр сфери 4 см.

задача 60406

Металева куля радіусом 49 мм і з потенціалом 149 В оточують сферичною провідною оболонкою радіусом 179 мм. Знайти потенціал кулі при заземленні оболонки.

Другие предметы