передбачається постійний маса радіус поверхню мати

передбачається постійний маса радіус поверхню мати


задача 10494

Припускається, що найдрібніші пилинки, що знаходяться в повітрі, можна розглядати як гігантські молекули і застосовувати до них закономірності молекулярно-кінетичної теорії. Визначити, у скільки разів знижується концентрація пилинок при збільшенні висоти на 5 см. Масу пилинок прийняти рівною 10–19 кг. Температура повітря дорівнює 17°С. Рух повітряних мас не враховувати.

задача 14145

У Франції розпочато будівництво міжнародного термоядерного реактора, в якому передбачається поводити керовану реакцію +, в якій утворюється ізотоп гелію і нейтрон. Яку потужність матиме такий реактор, якщо в ньому буде "вигоряти" 1 мг важкого водню в секунду?

задача 16847

Визначити індукцію магнітного поля в точці О, якщо провідник із струмом I має вигляд, показаний на малюнках. Радіус зігнутої частини провідника дорівнює R, прямолінійні ділянки провідника передбачаються дуже довгими.