передбачається постійний маса радіус поверхню мати

передбачається постійний маса радіус поверхню мати


задача 10494

Припускається, що найдрібніші пилинки, що знаходяться в повітрі, можна розглядати як гігантські молекули і застосовувати до них закономірності молекулярно-кінетичної теорії. Визначити, у скільки разів знижується концентрація пилинок при збільшенні висоти на 5 см. Масу пилинок прийняти рівною 10–19 кг. Температура повітря дорівнює 17°С. Рух повітряних мас не враховувати.

задача 14145

У Франції розпочато будівництво міжнародного термоядерного реактора, в якому передбачається поводити керовану реакцію +, в якій утворюється ізотоп гелію і нейтрон. Яку потужність матиме такий реактор, якщо в ньому буде "вигоряти" 1 мг важкого водню в секунду?

задача 16847

Визначити індукцію магнітного поля в точці О, якщо провідник із струмом I має вигляд, показаний на малюнках. Радіус зігнутої частини провідника дорівнює R, прямолінійні ділянки провідника передбачаються дуже довгими.

задача 19538

Оцінити температуру поверхні Сонця, якщо відомо, що відстань від Землі до Сонця 0,69 Гм, радіус Сонця 0,69 Гм і сонячна стала 1,35 Вт/м2.

задача 19539

Оцінити температуру поверхні Сонця, якщо відомо, що відстань від Землі до Сонця 150 Мкм, радіус Сонця 0,69 Мкм і сонячна стала 1,35 кВт/м2.

задача 21165

Оцінити температуру поверхні Сонця, якщо відомо, що відстань від Землі до Сонця 149,6 Гм, радіус Сонця 0,69 Гм і сонячна постійна 1,35 кВт/м2.

задача 23635

Яка енергія вивільнилася при утворенні з мильної бульбашки радіусом r = 5 см трьох крапель води, кожна з яких має радіус r1 = 2 мм?

Другие предметы