експозиційна доза випромінювання іон повітря пар рівень час

експозиційна доза випромінювання іон повітря пар рівень час


задача 14699

Потужність експозиційної дози γ-випромінювання на відстані 1 м від джерела становить 2,15·10–7 Кл/кг. Визначити мінімальну відстань від джерела, на якому можна щодня працювати по 6 годин без захисту. Гранично допустимою еквівалентною дозою при професійному опроміненні вважати 5·10–2 Дж/кг протягом року. Поглинання γ-випромінювання повітрям не враховувати.

Другие предметы