сила тяжіння між пластинами заряд плоского конденсатора енергія кожен відстань визначити дорівнює


задача 10678

Дві однакові круглі пластини площею S = 100 см2 кожна розташовані паралельно одна одній. Заряд однієї пластини Q1 = 100 нКл, іншої Q2 = –200 нКл. Визначити силу взаємного тяжіння пластин, якщо відстань між ними: а) r1 = 2 мм; б) r2 = 10 м.

задача 10707

Відстань між пластинами плоского конденсатора d = 2 см, різниця потенціалів U = 6 кВ. Заряд кожної пластини Q = 10 нКл. Визначити енергію W поля конденсатора і силу F взаємного притягання пластин.

задача 10708

Плоский конденсатор, утворений двома пластинами на відстані 2 см, заряджений до напруги 6 кВ. Заряд кожної пластини 10 нКл. Визначити енергію електричного поля і силу тяжіння пластин.

задача 11681

Між пластинами плоского конденсатора знаходиться точковий заряд Q = 30 нКл. Поле конденсатора діє на заряд з силою F1 = 10 мН. Визначити силу F2 взаємного тяжіння пластин, якщо площа S кожної пластини дорівнює 100 см2.

задача 11682

Дві однакові круглі пластини площею по S = 100 см2 кожна розташовані паралельно одна одній. Заряд Q1 однієї пластини дорівнює +100 нКл, іншої Q2 = -100 нКл. Визначити силу F взаємного притяжіння пластин в двох випадках, коли відстань між ними: 1) r1 = 2 см; 2) r2 = 10 м.

задача 12118

Різниця потенціалів між пластинами плоского конденсатора 2 кВ, а відстань між ними 2 мм, заряд кожної пластини 1 нКл. Визначити силу взаємного притягання пластин і енергію конденсатора.

задача 13169

Визначте, у скільки разів сила тяжіння на Землі більше сили тяжіння на Марсі, якщо радіус Марса становить 0,53 радіуса Землі, a маса Марса - 0,11 маси Землі.

задача 13491

На малюнку R1 = R, R2 = 2R, R3 = 3R, R4 = 4R. Визначте заряд на конденсаторі.


задача 13582

Знайти заряд кожного конденсатора в колі, показаному на малюнку.

задача 14181

На пластинах плоского повітряного конденсатора з площею пластин S = 150 см2 знаходиться заряд q = 5·10–8 Кл. Які сила взаємного тяжіння між пластинами і об'ємна щільність енергії поля конденсатора?

задача 15883

Визначте, у скільки разів маса Марса менше маси Землі, якщо відомо, що сила тяжіння на Землі більше сили тяжіння на Марсі в 2,55 раз. Радіус Марса становить 0,53 радіуса Землі.

задача 16490

Плоский заряджений конденсатор ємністю 200 пФ має густину енергії рівну 5 Дж/м3. Знайти заряд на пластинах конденсатора і поверхневу щільність заряду, якщо площа пластини 100 см2, а відстань між ними 1 мм.

задача 20490

Сила тяжіння між пластинами плоского конденсатора 10 мН, площа кожної пластини 100 см2. Знайти об'ємну щільність енергії поля конденсатора.

задача 20805

Три плоских повітряних конденсатора з ємностями відповідно 3, 1, і 6 мкФ приєднані до джерела постійного струму з напругою 220 В, як показано на малюнку 2.3. Не відключаючи батарею конденсаторів від джерела, в перший конденсатор помістили скляну пластину (діелектрична проникність дорівнює 7) товщиною, яка дорівнює половині відстані між пластинами першого конденсатора так, що вона притулилася до однієї з пластин конденсатора. Знайти, на скільки в результаті такої операції змінилася ємність батареї конденсаторів, її заряд і енергія.

задача 21135

Плоский повітряний конденсатор з відстанню між пластинами 4 см заряджений до 1 кВ. Визначити щільність енергії поля всередині конденсатора.

задача 22657

У скільки разів змінюється енергія плоского повітряного зарядженого конденсатора, якщо відстань між пластинами зменшити в 3 рази? Розглянути 2 випадки: конденсатор підключений до джерела напруги і відключений від нього.

задача 23491

У скільки разів змінюється енергія плоского зарядженого повітряного конденсатора, якщо відстань між пластинами зменшити в 3 рази? Розглянути 2 випадки: розсув пластин відбувається, коли конденсатор підключений до джерела напруги і відключений від нього.

задача 23498

У скільки разів змінюється енергія плоского зарядженого повітряного конденсатора, якщо відстань між пластинами зменшити в 3 рази. Розсування пластин відбувається без відключення джерела?

задача 23675

Відстань між пластинами плоского конденсатора d = 2 см, різницю потенціалів U = 600 В. Заряд кожної пластини q = 10–8 Кл. Визначити енергію W поля конденсатора та щільність енергії поля.

задача 24574

Відстань між пластинами плоского повітряного конденсатора дорівнює 3,6 мм, площа пластин – 72 см2. Конденсатор підключений до батареї з ЕРС, яка дорівнює 50 В. Знайти зміну заряду конденсатора в результаті зближення його пластин до відстані 1,2 мм.

задача 24692

Відстань між пластинами плоского конденсатора d = 2 мм, різницю потенціалів U = 600 В. Заряд Q = 40 нКл. Визначити енергію W поля конденсатора та силу F взаємного тяжіння пластин.

задача 60312

Навколо точкового заряду Q = 15 нКл під дією електричних сил тяжіння по колу радіусом r = 2 см обертається з кутовою швидкістю ω = 5 с маленька негативно заряджена кулька масою m = 0,5 м. Визначити заряд кульки Q0.

задача 60361

Сила F притягання між пластинками плоского повітряного конденсатора дорівнює 50 мН. Площа S кожної пластини дорівнює 200 см2. Знайти щільність енергії поля конденсатора.

задача 80440

Визначити мінімальну енергію, яку потрібно повідомити атому водню, для того, щоб видалити електрон з основного стану за межі тяжіння ядром.

Другие предметы