крапелька заряджена відстань між електричний заряд пластини плоского конденсатора потенціал горизонтально розташований радіус діаметр температура

крапелька заряджена відстань між електричний заряд пластини плоского конденсатора потенціал горизонтально розташований радіус діаметр температура


задача 10095

У плоскому горизонтально розташованому повітряному конденсаторі заряджена крапелька ртуті знаходиться в рівновазі при напруженості електричного поля 28 кВ/м. Заряд краплі 589 пКл. Знайти радіус краплі.

задача 11654

Вода тече в горизонтально розташованій трубі змінного перерізу. Швидкість v1 води у широкій частині труби дорівнює 20 см / с. Визначити швидкість v2 у вузькій частині труби, діаметр d2 якої у 1,5 рази менше діаметра d1 широкої частини.

задача 11694

Металеву кульку діаметром d = 2 см заряджено негативно до потенціалу φ = 150 В. Скільки електронів знаходиться на поверхні кульки?

задача 12255

Між двома пластинами, розташованими горизонтально в вакуумі на відстані 16 мм одна від одної знаходиться в рівновазі негативно заряджена крапелька масла, масою 1·10–12 кг. На пластини подано напругу 1 кВ. Визначити, з яким прискоренням рухатиметься крапелька, якщо напруга між пластинами збільшити в 1,6 рази.

задача 13220

Напруга на зарядженому конденсаторі C1 = 4 мкФ дорівнює U1 = 50 В, а на іншому конденсаторі C2 = 6 мкФ дорівнює U2 = 20 В. Однойменно заряджені пластини цих конденсаторів з'єднали проводами. Яким в результаті цього стало напруга на конденсаторах, і на скільки змінилася їх сумарна енергія.

задача 13227

У схемі, зображеної на рис. 15.24, від джерела струму з е.р.с. ε = 36 В заряджається батарея конденсаторів С1 = 4 мкФ, С2 = 5 мкФ, С3 = 2,78 мкФ, С4 = 20 мкФ при розімкнутому ключі К. а) Яка загальна енергія всієї батареї конденсаторів? б) Який заряд протече від джерела, якщо замкнути ключ К? в) На скільки зміниться при цьому енергія конденсатора С4?

задача 13806

Куля радіусом 0,5 м заряджена до потенціалу 20000 В. Знайти енергію зарядженої кулі.

задача 15107

У плоскому горизонтально розташованому конденсаторі заряджена крапелька ртуті знаходиться в рівновазі при напруженості електричного поля E = 60 кВ/м. Заряд краплі q = 2,4·10–9 СГСq. Знайти радіус R краплі.

задача 15186

Куля радіусом R = 1 м заряджена до потенціалу φ = 30 кВ. Знайти енергію W зарядженої кулі.

задача 15247

Плоский повітряний конденсатор ємністю С = 1 мкФ заряджений від джерела постійного струму напругою 27 В. Визначити заряд і напруженість електричного поля зарядженого конденсатора при відстані між його пластинами 1,5 мм. Визначити також енергію електричного поля.

задача 16138

У плоскому горизонтально розташованому конденсаторі заряджена крапелька ртуті знаходиться в рівновазі при напруженості поля Е = 700 В/м. Заряд крапельки дорівнює 8·10–19 Кл. 1) Знайти радіус крапельки (щільність ртуті дорівнює 13,6·103 кг/м3). 2) Знайти силу, що діє на крапельку, якщо пластини встановити вертикально. 3) Яка робота буде здійснена, якщо крапелька переміститься від однієї пластини до іншої?

задача 16321

В електричному полі плоского повітряного конденсатора, пластини якого розташовані горизонтально, знаходиться в підвішеному стані крапелька масла, несуча заряд, рівний заряду електрона. Різниця потенціалів між пластинами конденсатора U = 5·103 В, відстань між пластинами d = 5·10–4 м, щільність масла ρ = 900 кг/м3. Заряд електрона qе = –1,6·10–19 Кл. Радіус крапельки дорівнює: 1) 3,4·10–6 м; 2) 6·10–6 м; 3) 9,5·10–6 м; 4) 12,8·10–6 м; 5) 15,2·10–6 м.

задача 18146

Електрон рухається в плоскому горизонтально розташованому конденсаторі паралельно його пластинам зі швидкістю v = 3,6·107 м/с. Напруженість поля всередині конденсатора E = 3,7 кВ/м; довжина пластин конденсатора l = 20 см. На яку відстань у зміститься електрон у вертикальному напрямку під дією електричного поля за час його руху в конденсаторі?

задача 19526

У плоскому горизонтально розташованому повітряному конденсаторі заряджена сферична крапля ртуті знаходиться в рівновазі при напруженості електричного поля 60 кВ/м. Заряд краплі 8·10–19 Кл. Знайти радіус краплі, якщо щільність ртуті дорівнює 13,6 г/см3. Визначити також поверхневу щільність заряду на пластинах конденсатора.

задача 20392

Між горизонтально розташованими пластинами конденсатора, зарядженого до різниці потенціалів 600 В, висить крапелька ртуті, що несе певний заряд і утримувана силами електростатичного поля. Знайдіть цей заряд. Відстань між пластинами дорівнює 0,5 см, маса крапельки дорівнює 3,8·10–11 кг.

задача 20933

При дослідженні хмари виявилося, що діаметри складових його водних крапельок в середньому рівні 0,02 мм і що в об'ємі 0,1 см3 в середньому міститься 143 крапельки. Скільки за вагою води міститься в кожному кубічному метрі хмари?

задача 21518

Негативно заряджена порошинка знаходиться в рівновазі між двома пластинами конденсатора, розташованого горизонтально. Відстань між пластинами 3 см, різниця потенціалів 306 В. Маса порошинки m = 2·10–15 кг. Скільки електронів несе на собі порошинка?

задача 26443

Плоский повітряний конденсатор з площею пластин 100 см2 і відстанню між ними в 1 мм заряджений до 100 В. Знайти енергію конденсатора до і після розсування пластин до відстані 2,5 см, якщо джерело напруги перед розсуванням: 1) не відключається; 2) відключається.

задача 60138

Між двома горизонтально розташованими пластинами, зарядженими до 10 кВ, утримується в рівновазі порошинка масою 2·10–10 кг. Визначити заряд порошинки, якщо відстань між пластинами 5 см.

задача 60303

У плоскому горизонтально розташованому повітряному конденсаторі заряджена крапелька ртуті знаходиться в рівновазі при напруженості електричного поля 28 кВ/м. Заряд краплі 589 пКл. Знайти масу краплі.

задача 60447

Плоский повітряний конденсатор, площа пластини якого 200 см2 і відстань між ними 0,5 см, заряджений до 500 В. Знайти щільність енергії поля конденсатора.

задача 60450

Між плоскими горизонтальними пластинами, які утворюють однорідне електричне поле, знаходиться в рівновазі заряджена порошинка масою 0,3 мг. Заряд пилинки дорівнює 10–13 Кл, відстань між пластинами 1,5 см. Знайдіть різницю потенціалів між пластинами.

Другие предметы