дптр оптична сила лінзи знаходиться відстані

дптр оптична сила лінзи знаходиться відстані


задача 11413

Рівнобедрений прямокутний трикутник ABC розташований перед тонкою збиральною лінзою оптичною силою N = 5,2 дптр так, що його катет АС лежить на головній оптичній осі лінзи (див. малюнок). Вершина прямого кута С лежить ближче до центру лінзи, ніж вершина гострого кута А. Відстань від центру лінзи до точки А дорівнює подвоєній фокусній відстані лінзи, АС = 4 см. Побудуйте зображення трикутника і знайдіть площу фігури, що вийшла.

задача 11892

Нормально поверхні дифракційної решітки падає пучок світла. За решіткою поміщена збираюча лінза з оптичною силою Ф = 1 дптр. У фокальній площині лінзи розташований екран. Визначити число n штрихів на 1 мм цієї решітки, якщо при малих кутах дифракції лінійна дисперсія Dl = 1 мм/нм.

задача 12229

Зі скла потрібно виготовити плоскоопуклу лінзу, оптична сила Ф якої дорівнює 5 дптр. Визначити радіус R кривизни опуклої поверхні лінзи.

задача 13239

Одна поверхня лінзи плоска, інша — сферична. Оптична сила лінзи 1 дптр. Лінза виготовлена зі скла з показником заломлення 1,6. Визначте радіус сферичної поверхні лінзи.

задача 13736

Точка, що світиться, знаходиться на головній оптичній осі лінзи з оптичною силою D = -2,5 дптр. Відстань від лінзи до її зображення f = 30 см. На якій відстані від лінзи знаходиться точка?

задача 16185

На дифракційну решітку падає в напрямку нормалі до її поверхні пучок монохроматичного (λ = 763 нм) світла. За гратами (поблизу її поверхні) поміщена збираюча лінза з оптичною силою D = 2,5 дптр. У локальної площині лінзи розташований екран. Визначити постійну d дифракційної решітки, якщо відстань l між двома першими дифракційними максимумами на екрані дорівнює 16 см.

задача 16188

Плоскоопукла скляна лінза опуклою стороною лежить на скляній пластинці. Показник заломлення скла n = 1,5. Оптична сила цієї лінзи D = 2 дптр. Радіус четвертого темного кільця Ньютона у світлі r = 0,7 мм. Визначити довжину падаючої на лінзу світлової хвилі.

задача 16189

Плоскоопукла лінза з оптичною силою Ф = 2 дптр опуклою стороною лежить на скляній пластинці. Радіус r четвертого темного кільця Ньютона у прохідному світлі дорівнює 0,7 мм. Визначити довжину світлової хвилі.

задача 17331

Тонка увігнуто-опукла скляна лінза має оптичну силу D = 4 дптр. Визначте радіуси поверхонь, що обмежують лінзу, якщо відомо, що один радіус більше іншого в 2 рази.

задача 17666

Плоскоопукла лінза має оптичну силу D1 = 4 дптр. Опуклу поверхню лінзи посріблили. Знайти оптичну силу D2 такого сферичного дзеркала.

задача 17743

Визначити радіус R кривизни опуклої поверхні лінзи, якщо при відношенні радіусів кривизни поверхонь лінзи, що дорівнює k = 2, її оптична сила дорівнює Ф = 4 дптр.

задача 17744

Визначити радіус R кривизни опуклої поверхні лінзи, якщо при відношенні радіусів кривизни поверхонь лінзи, що дорівнює k = 2, її оптична сила дорівнює Ф = –8 дптр.

задача 26395

Перед збираючою лінзою, оптична сила якої +2,5 дптр, на відстані 30 см знаходиться предмет висотою 20 см. Визначити: 1) фокусну відстань лінзи; 2) на якій відстані від лінзи знаходиться зображення предмета; 3) лінійне збільшення лінзи; 4) висоту зображення предмета. Використовуючи дані, побудувати хід променів від предмета до зображення і вказати, яке зображення дає лінза.

Другие предметы