антикатод рентгенівської трубки прикладена різниця потенціалів випромінює спектр з'явиться суцільна лінія межа довжин хвиль

антикатод рентгенівської трубки прикладена різниця потенціалів випромінює спектр з'явиться суцільна лінія межа довжин хвиль


задача 11228

Визначити найбільшу швидкість електронів, які гальмуються на антикатоді рентгенівської трубки, якщо найменша довжина хвилі суцільного спектра рентгенівського випромінювання дорівнює 428 пм.

задача 11922

Визначити швидкість v електронів, що падають на електрод рентгенівської трубки, якщо мінімальна довжина хвилі λmin в суцільному спектрі рентгенівського випромінювання дорівнює 1 нм.

задача 12482

Визначити довжину хвилі де-Бройля електронів, які бомбардують антикатод рентгенівської трубки, якщо кордон суцільного рентгенівського спектра припадає на довжину хвилі 3 нм.

задача 16216

Рентгенівська трубка працює під напругою U = 50 кВ. Визначити швидкість v електронів, що підлітають до антикатоду трубки та короткохвильову границю λmin гальмівного рентгенівського випромінювання.