урівноважений сила маса

урівноважений сила маса


Задача 26577

До паралелепіпеда паралельно осі Оу прикладена врівноважена система сил F1 = F2 = F3 = F4 = 10 Н і F5 = 40 Н. Визначити відстань b сили F5 від площини Oyz, якщо ребро а = 0,4 м.