урівноважений сила маса

урівноважений сила маса


Задача 26577

До паралелепіпеда паралельно осі Оу прикладена врівноважена система сил F1 = F2 = F3 = F4 = 10 Н і F5 = 40 Н. Визначити відстань b сили F5 від площини Oyz, якщо ребро а = 0,4 м.

задача 19850

На шнурі, перекинутому через блок масою 0,5 кг, врівноважені два вантажі масою по 1 кг кожен. З яким прискоренням будуть рухатися вантажі, якщо на один з них покласти невелике тіло масою 100 г? Яка вага тіла під час руху?

задача 20932

На шнурі, перекинутому через нерухомий блок, врівноважені два вантажі масами по 2 кг. З яким прискоренням будуть рухатися вантажі, якщо на один з них покласти перевантаження масою 70 г? Яка сила тиску перевантаження на вантаж? Яка сила натягу шнура під час руху?

Другие предметы