діелектрик пластина плоский конденсатор електрична напруженість заряд відстань визначити поле

діелектрик пластина плоский конденсатор електрична напруженість заряд відстань визначити поле


задача 10238

Плоский конденсатор складається з двох круглих пластин радіусом R = 10 см кожна. Відстань між пластинами d = 2 мм. Конденсатор приєднаний до джерела напруги U = 80 В. Визначити заряд Q і напруженість Е поля конденсатора в двох випадках: а) діелектрик - повітря; б) діелектрик - скло.

задача 10241

Плоский конденсатор з площею пластин S = 200 см2 кожна заряджений до різниці потенціалів U = 2 кB. Відстань між пластинами d = 2 см. Діелектрик - скло. Визначити енергію W поля конденсатора і щільність енергії w поля.

задача 10706

Плоский конденсатор з площею пластин S = 0,06 м2 кожна заряджений до різниці потенціалів U = 1 кB. Відстань між пластинами d = 4 см. Діелектрик — скло. Визначити енергію W поля конденсатора і щільність w енергії поля.

задача 10709

Ємність плоского конденсатора з = 100 пФ. Діелектрик — фарфор. Конденсатор зарядили до різниці потенціалів U = 600 B і відключили від джерела напруги. Яку роботу потрібно здійснити, щоб вийняти діелектрик з конденсатора?

задача 10710

Плоский конденсатор складається з двох круглих пластин радіусом R = 20 см кожна. Відстань між пластинами d = 5 мм. Конденсатор приєднаний до джерела напруги U = 3 кB. Визначити заряд і напруженість поля конденсатора, якщо діелектриком будуть: а) повітря; б) скло.

задача 11733

Визначити напруженість Е електричного поля, створюваного точковим зарядом Q = 10 нКл на відстані r = 10 см від нього. Діелектрик — масло.

задача 13448

До пластин плоского повітряного конденсатора прикладена різниця потенціалів U1 = 500 В. Площа пластин S = 200 см2, відстань між ними d = 1,5 мм. У простір між пластинами внесли парафін (ε = 2). Визначте різницю потенціалів U2 між пластинами після внесення діелектрика. Визначте також ємності конденсатора C1 і С2 до і після внесення діелектрика.

задача 16526

Простір між пластинами плоского конденсатора об'ємом V = 20 см3 заповнене діелектриком (ε = 5). Пластини конденсатора приєднані до джерела напруги. При цьому поверхнева щільність зв'язаних зарядів на діелектрику σ' = 8,35·10–6 Кл/м2. Яку роботу треба здійснити проти сил електричного поля, якщо видалення діелектрика проводиться після відключення джерела напруги?

задача 16585

Плоский повітряний конденсатор з ємністю С1 = 2·10–6 Ф і конденсатор з порцеляновим діелектриком (ε = 6) між пластинами з ємністю С2 = 8·10–6 Ф з'єднані паралельно і підключені до джерела струму з напругою 100 В. Не відключаючи джерела, з другого конденсатора виймають пластину діелектрика. Знайти зміну ємності, заряду і енергії батареї конденсаторів в результаті цієї операції.

задача 17330

Циліндричний конденсатор складається з внутрішнього циліндра радіусом r = 3 мм, двох шарів діелектрика і зовнішнього циліндра радіусом R = 1 см. Перший шар діелектрика товщиною d1 = 3 мм примикає до внутрішнього циліндру. Знайти відношення падінь потенціалу U1/ U2 в цих шарах.

задача 18056

Плоский конденсатор підключений до джерела постійної напруги. Між пластинами поміщають діелектрик. Як при цьому зміниться поверхнева щільність заряду на пластинах конденсатора σ і напруженість електричного поля між пластинами Е?

задача 18057

Плоский конденсатор відключений від джерела постійної напруги. Між пластинами поміщають діелектрик. Як при цьому зміниться поверхнева щільність заряду на пластинах конденсатора σ і напруженість електричного поля між пластинами Е?

задача 18058

Величина вектора поляризації діелектрика, вміщеного між пластинами плоского конденсатора, дорівнює Р. Чому дорівнює поверхнева щільність некомпенсованого заряду на кордоні діелектрика? Вихідні дані: Р = 4,2·10–5 Кл·м–2.

задача 60031

Плоский конденсатор заряджений до різниці потенціалів U = 1 кB. Відстань d між пластинами дорівнює 1 см. Діелектрик — скло. Визначити об'ємну щільність енергії поля конденсатора.

задача 60477

Плоский конденсатор з діелектриком (εr = 6, ρv = 1010 Ом·м, ρs = 1010 Ом, tg δ = 7·10–2) має розміри обкладок 5×5 см2 і товщину діелектрика 1 см. Визначити: а) силу струму витоку і розсіювану в діелектрику потужність при постійній напрузі 5 кВ; б) розсіювану в діелектрику потужність при змінній напрузі 5 кВ і частоті 50 Гц.

задача 60496

Площа пластини конденсатора дорівнює 36 см2, товщина шару діелектрика — 0,14 см. Різниця потенціалів на пластинах 300 В. Знайти ємність, заряд і енергію конденсатора. Діелектрик — слюда (ε = 7).

задача 60557

Плоский конденсатор з діелектриком (εr = 2,5, ρν = 1015 Ом·м, ρs =1015 Ом, tgδ = 3·10–4) має розміри обкладок 5×5 см2 і товщину діелектрика 1 см. Визначити: а) силу струму витоку і розсіювану в діелектрику потужність при постійній напрузі 5 кВ; б) розсіювану в діелектрику потужність при змінній напрузі 5 кВ і частоті 50 Гц.

задача 80244

При падінні променів на діелектрик кут падіння, при якому відбитий промінь повністю поляризований, дорівнює 56°20'. Знайти швидкість поширення світла в діелектрику і показник заломлення діелектрика.