довжина хвилі монохроматичне світло дифракційний максимум решітка падати нормальний кут визначити

довжина хвилі монохроматичне світло дифракційний максимум решітка падати нормальний кут визначити


задача 10357

На непрозору пластину з вузькою щілиною падає нормально плоска монохроматична світлова хвиля (λ = 600 нм). Кут відхилення променів, відповідних другому дифракційному максимуму, φ = 20°. Визначити ширину a щілини.

задача 10358

На дифракційну решітку, що містить n = 100 штрихів на 1 мм, падає нормально монохроматичне світло. Зорова труба спектрометра наведена на максимум другого порядку. Щоб навести трубу на інший максимум того жe порядку, її потрібно повернути на кут δφ = 16°. Визначити довжину хвилі λ світла, що падає на решітку.

задача 10359

На дифракційну решітку падає нормально монохроматичне світло (λ = 410 нм). Кут δφ між напрямами на максимуми першого і другого порядків дорівнює 2°21'. Визначити число n штрихів на 1 мм дифракційної решітки.

задача 10360

Постійна дифракційної решітки в n = 4 рази більше довжини світлової хвилі монохроматичного світла, нормально падаючого на її поверхню. Визначити кут α між двома першими симетричними дифракційними максимумами.

задача 10833

Постійна дифракційної решітки в n = 5 рази більше довжини світлової хвилі монохроматичного світла, нормально падаючого на її поверхню. Визначити кут α між двома першими симетричними дифракційними максимумами.

задача 10835

На непрозору пластину з вузькою щілиною падає нормально плоска монохроматична світлова хвиля (λ = 500 нм). Кут відхилення променів, відповідних першому дифракційному максимуму, φ = 30°. Визначити ширину a щілини.

задача 11016

Період дифракційної решітки 5·10–3 мм. Який елемент дифракційної картини буде спостерігатися під кутом φ = π/ 6, якщо решітку висвітлювати монохроматичним світлом з λ = 0,6 мкм.

задача 11109

Визначити довжину хвилі λ монохроматичного світла нормально падаючого на дифракційну решітку з періодом d = 5 мкм, якщо різниця Δφ кутів дифракції, відповідних першому і другому дифракційним максимумам дорівнює 2°21'.

задача 11884

Дифракційна решітка освітлена нормально падаючим монохроматичним світлом. У дифракційній картині максимум другого порядку відхилений на кут φ1 = 14°. На який кут φ2 відхилений максимум третього порядку?

задача 11888

На дифракційну решітку з періодом d = 10 мкм під кутом α = 30° падає монохроматичне світло з довжиною хвилі λ = 600 нм. Визначити кут φ дифракції, відповідний другому головному максимуму.

задача 12207

На пластину зі щілиною, ширина якої 0,1 мм, падає нормально монохроматичне світло з довжиною хвилі 0,7 мкм. Визначити кут відхилення променів, відповідних першому дифракційному максимуму.

задача 12331

На дифракційну решітку, що містить n = 100 штрихів на 1 мм, падає нормально монохроматичне світло. Зорова труба спектрометра наведена на максимум третього порядку. Щоб навести трубу на інший максимум того ж порядку, її потрібно повернути на кут Δφ = 20°. Визначити довжину хвилі λ світла.

задача 12334

На дифракційну решітку, що містить n = 400 штрихів на 1 мм, падає нормально монохроматичне світло (λ = 0,6 мкм). Знайти загальне число дифракційних максимумів, які дає ця решітка. Визначити кут φ дифракції, що відповідає останньому максимуму.

задача 12351

На дифракційну решітку, що має 500 штрихів на 1 міліметр, падає нормально монохроматичне світло довжиною хвилі λ = 600 нм. Під яким кутом φ спостерігається максимум другого порядку?

задача 12352

На дифракційну решітку, що має 500 штрихів/мм, падає нормально монохроматичне світло з довжиною хвилі λ = 500 нм. Скільки максимумів отримаємо за допомогою цієї решітки?

задача 12364

Через дифракційну решітку, що має 200 штрихів на міліметр, пропущено монохроматичне випромінювання з довжиною хвилі 750 нм. Визначити кут, під яким видно максимум першого порядку цієї хвилі.

задача 12508

На діафрагму з круглим отвором по нормалі падає плоска монохроматична хвиля (λ = 0,4 мкм). Дифракційна картина спостерігається на екрані, відстань якого до діафрагми з отвором може змінюватися від 1,43 м до 2 м. Визначити при скількох положеннях екрану в центрі дифракційної картини буде розташовуватися мінімум інтенсивності. Діаметр отвору дорівнює 4 мм.

задача 12599

На дифракційну решітку з періодом 9 мкм падає нормально монохроматичне світло. Кут між спектрами 7-го і 4-го порядків дорівнює 15°. Визначити у нм довжину хвилі.

задача 12602

На дифракційну решітку з постійною d = 0,006 мм нормально падає монохроматичне світло. Кут між спектрами першого і другого порядків дорівнює 4°36'. Визначити довжину світлової хвилі.

задача 12603

На дифракційну решітку зі сталою 8 мкм падає нормально монохроматичне світло. Кут між спектрами другого і п'ятого порядків дорівнює 16°. Знайти довжину хвилі.

задача 12604

На дифракційну решітку зі сталою 8 мкм падає нормально монохроматичне світло. Кут між спектрами шостого і дев'ятого порядків дорівнює 8°. Визначити довжину хвилі.

задача 12649

Дифракційна решітка шириною 4 см має 2000 штрихів і висвітлюється нормально падаючим не монохроматичним світлом. На екрані, віддаленому на відстань 50 см, максимум другого порядку віддалений від центрального на 3,35 см. Знайти довжину хвилі світла.

задача 12672

На дифракційну решітку нормально падає пучок монохроматичного світла. Максимум третього порядку спостерігаються під кутом 36°48' до нормалі. Знайти постійну решітки, виражену в довжинах хвиль падаючого світла.

задача 12673

На дифракційну решітку нормально падає пучок монохроматичного світла. Максимум третього порядку спостерігаються під кутом 35°43' до нормалі. Знайти постійну решітки, виражену в довжинах хвиль падаючого світла.

задача 12830

Світло від точкового джерела монохроматичного світла (λ = 665 нм) падає на діафрагму круглим отвором діаметром 632 мкм. Відстань від джерела до діафрагми 42 см. Визначити, де треба помістити екран (щодо отвору), щоб центр дифракційної картини був найбільш темним?

задача 12831

Світло від точкового джерела монохроматичного світла падає на діафрагму з круглим отвором діаметром 857 мкм. Відстань від джерела до діафрагми 77 см. Визначити, де треба помістити екран (щодо отвору), щоб центр дифракційної картини був найбільш темним? Довжина хвилі дорівнює 408 нм.

задача 12832

На дифракційну решітку з періодом 10 мкм падає нормально монохроматичне світло. Кут між спектрами 5-го і 7-го порядків дорівнює 18°. Визначити у нм довжину хвилі.

задача 12833

На дифракційну решітку з періодом 1 мкм падає нормально монохроматичне світло. Кут між напрямками на дифракційні максимуми першого і мінус першого порядку дорівнює 60°. Визначити довжину світлової хвилі.

задача 12834

На дифракційну решітку, період якої d = 6 мкм, нормально падає монохроматичне світло. Кут між спектрами першого і другого порядків 4°36'. Визначити довжину світлової хвилі.

задача 12866

На дифракційну решітку, що має 500 штрихів на міліметр, падає плоска монохроматична хвиля (λ = 500 нм). Визначити найбільший порядок спектра m, який можна спостерігати при нормальному падінні променів на решітку.

задача 12880

Світло від точкового джерела монохроматичного світла (λ = 473 нм) падає на діафрагму з круглим отвором діаметром 638 мкм. Відстань від джерела до діафрагми 63 см. Визначити, де треба помістити екран (щодо отвору), щоб центр дифракційної картини був найбільш темним?

задача 12905

На дифракційну решітку з періодом 9 мкм падає нормально монохроматичне світло. Кут між спектрами 4-го і 2-го порядків дорівнює 19°. Визначити у нм довжину хвилі.

задача 12919

На дифракційну решітку з періодом 10 мкм падає нормально монохроматичне світло. Кут між спектрами 6-го і 4-го порядків дорівнює 14°. Визначити у нм довжину хвилі.

задача 12936

На дифракційну решітку з періодом 7 мкм падає нормально монохроматичне світло. Кут між спектрами 3-го і 5-го порядків дорівнює 13°. Визначити в нм довжину хвилі.

задача 13199

На щілину шириною b = 0,1 мм падає нормально паралельний пучок світла від монохроматичного джерела з довжиною хвилі λ. У дифракційної картині, яка проектується за допомогою лінзи, що знаходиться безпосередньо за щілиною, на екран, розташований від лінзи на відстані L = 1,3 м, ширина центрального максимуму дорівнює l = 1,2 см. Кут між початковим напрямом пучка світла і напрямком на k -у світлу дифракційну смугу дорівнює φ, а відстань між нульовим і k-им дифракційними максимумами одно Δx. Визначити довжину хвилі джерела λ.

задача 13679

На діафрагму з круглим отвором радіусом r = 2 мм падає нормально паралельний пучок монохроматичного світла з довжиною хвилі λ = 0,55 мкм. Точка спостереження знаходиться на осі отвору на відстані b = 1,46 м від нього. Яка світлова пляма вийде в центрі дифракційної картини, якщо в місці спостережень помістити екран?

задача 13899

Визначте число штрихів на 1 мм дифракційної решітки, якщо куту φ = 30° відповідає максимум четвертого порядку для монохроматичного світла з довжиною хвилі λ = 0,5 мкм.

задача 13900

На дифракційну решітку нормально падає монохроматичне світло з довжиною хвилі λ = 0,5 мкм. На екран, що знаходиться від решітки на відстані L = 1 м, за допомогою лінзи, розташованої поблизу решітки, проектується дифракційна картина, причому перший головний максимум спостерігається на відстані l = 15 см від центрального. Визначте число штрихів на 1 см дифракційної решітки.

задача 13901

Монохроматичне світло нормально падає на дифракційну решітку. Визначте кут дифракції, що відповідає максимуму четвертого порядку, якщо максимум третього порядку відхилений на φ1 = 18°.

задача 13902

На дифракційну решітку нормально падає монохроматичне світло. Визначте кут дифракції для лінії 0,55 мкм в четвертому порядку, якщо цей кут для лінії 0,6 мкм в третьому порядку становить 30°.

задача 13904

Визначити довжину хвилі монохроматичного світла, що падає нормально на дифракційну решітку, що має 300 штрихів на 1 мм, якщо кут між напрямками на максимуми першого і другого порядків становить 12°.

задача 13906

На дифракційну решітку з постійною d = 5 мкм під кутом θ = 30° падає монохроматичне світло з довжиною хвилі λ = 0,5 мкм. Визначте кут φ дифракції для головного максимуму третього порядку.

задача 13907

На дифракційну решітку під кутом θ падає монохроматичне світло з довжиною хвилі λ. Знайдіть умову, що визначає напрямки на головні максимуми, якщо d >> mλ (m — порядок спектра).

задача 13978

Скільки штрихів на кожен міліметр містить дифракційна гратка, якщо при спостереженні в монохроматичному світлі (

задача 13979

На вузьку щілину падає нормально монохроматичне світло. Кут φ відхилення пучків світла, які відповідають другій світлої дифракційної смузі, дорівнює 1°. Скільком довжинах хвиль падаючого світла дорівнює ширина щілини?

задача 14090

Дифракційна картина спостерігається на відстані l = 18 м від точкового джерела монохроматичного світла (λ = 480 нм). На відстані а = 0,4l від джерела поміщена кругла непрозора перепона. Визначити діаметр перепони D, якщо перешкода закриває тільки центральну зону Френеля.

задача 14242

На діафрагму з діаметром отвору D = 1,96 мм падає нормально паралельний пучок монохроматичного світла (λ = 600 нм). При якій найбільшій відстані b між діафрагмою і екраном в центрі дифракційної картини ще буде спостерігатися світла пляма?

задача 14271

На щілину, вирізану в непрозорому екрані, нормально падає паралельний пучок монохроматичного світла з довжиною хвилі λ, що дорівнює чверті ширини а щілини. Скільки дифракційних максимумів (включаючи центральний) дає ця щілина?

задача 14301

Дифракційна картина спостерігається на відстані l від точкового джерела монохроматичного світла (λ = 480 нм). На відстані а = 0,4l від джерела поміщена кругла непрозора перепона радіусом R = 1,44 мм. Знайти відстань l, якщо перешкода закриває дві зони Френеля.

задача 14375

На дифракційну решітку з числом n = 600 штрихів на 1 мм робочої довжини решітки нормально падає паралельний пучок монохроматичного світла з довжиною хвилі λ = 600 нм. Знайдіть кут φmax, під яким спостерігається максимум найвищого порядку.

задача 14716

Нормально до поверхні дифракційної решітки падає монохроматичне світло. Постійна дифракційної решітки в n = 3,5 рази більше довжини світлової хвилі. Знайти загальне число максимумів, які теоретично можна спостерігати в даному випадку. Розрахуйте кут дифракції, що відповідає останньому максимуму.

задача 14720

У напрямку нормалі до поверхні дифракційної решітки падає монохроматичне світло. Період решітки d = 2 мкм. Головний максимум якого найбільшого порядку дає ця решітка для червоного світла (λ1 = 0,7 мкм) і для фіолетового (λ2 = 0,45 мкм)? Під якими кутами спостерігаються останні максимуми в обох випадках?

задача 15702

Дифракційна картина спостерігається на відстані l = 4 м від точкового джерела монохроматичного світла (λ = 500 нм). Посередині між екраном і джерелом світла поміщена діафрагма з круглим отвором. При якому радіусі R отвори центр дифракційних кілець, спостережуваних на екрані, буде найбільш темним?

задача 15703

На діафрагму з діаметром отвору d = 1,96 мм падає нормально паралельний пучок монохроматичного світла (λ = 600 нм). При якій найбільшій відстані l між діафрагмою і екраном в центрі дифракційної картини ще буде спостерігатися темна пляма?

задача 15705

На щілину шириною а = 20 мкм падає нормально паралельний пучок монохроматичного світла (λ = 500 нм). Знайти ширину А зображення щілини на екрані, віддаленому від щілини на відстань l = 1 м. Шириною зображення вважати відстань між першими дифракційними мінімумами, розташованими по обидві сторони від головного максимуму освітленості.

задача 16215

Визначити довжину хвилі λ монохроматичного світла, що падає нормально на дифракційну решітку з періодом d = 15 мкм, якщо різниця Δφ кутів дифракції, що відповідають першому і другому дифракційним максимумам, дорівнює 2°21'.

задача 16548

На дифракційну решітку довжиною l = 15 мм, що містить N = 3000 штрихів, падає нормально монохроматичне світло з довжиною хвилі λ = 550 нм. Визначте: 1) загальне число дифракційних максимумів, які спостерігаються в решітці; 2) кут, що відповідає останньому максимуму.

задача 16572

Монохроматичне світло з довжиною хвилі 500 нм падає нормально на дифракційну решітку. Обчисліть період решітки, якщо кут між напрямками на максимуми першого і другого порядку дорівнює 10°.

задача 16685

На щілину шириною а = 2 мкм падає нормально паралельний пучок монохроматичного світла (λ = 589 нм). Під якими кутами φ спостерігатимуться дифракційні мінімуми світла?

задача 16738

Дифракційна решітка містить n = 200 штрихів на 1 мм. На решітку падає нормально монохроматичне світло (λ = 600 нм). Максимум якого найбільшого порядку дає ця решітка? Чому дорівнює загальна кількість дифракційних максимумів?

задача 16742

На щілину шириною а = 2 мкм падає нормально паралельний пучок монохроматичного світла (λ = 589 нм). Під якими кутами φ спостерігатимуться дифракційні мінімуми світла?

задача 16753

На дифракційну решітку, що містить n = 300 штрихів на 1 мм, падає нормально монохроматичне світло. Зорова труба спектрометра наведена на максимум третього порядку. Щоб навести трубу на інший максимум того ж порядку, її повернули на кут Δφ = 44°. Визначте довжину хвилі λ монохроматичного світла і найбільший порядок ттах, який спостерігається за допомогою цієї решітки.

задача 16763

Посередині між точковим джерелом монохроматичного світла λ = 550 нм і екраном знаходиться діафрагма з круглим отвором. Дифракційна картина спостерігається на екрані, розташованому на відстані 5 м від джерела. Визначити радіус отвору, при якому центр дифракційних кілець, які спостерігаються на екрані, буде найбільш темним.

задача 16764

На дифракційну решітку нормально до її поверхні падає монохроматичне світло з довжиною хвилі 550 нм. На екран, що знаходиться від решітки на відстані l = 1 м, за допомогою лінзи, розташованої поблизу решітки, проектується дифракційна картина, причому перший головний максимум спостерігається на відстані l1 = 12 см від центрального максимуму. Визначити: 1) період дифракційної решітки; 2) число штрихів на 1 см її довжини; 3) загальне число максимумів, що даються решіткою; 4) кут дифракції, що відповідає останньому максимуму.

задача 16775

Дифракційна решітка містить n = 200 штрихів на 1 мм. На решітку падає нормально монохроматичне світло c довжиною хвилі λ = 550 нм. Максимум mmax якого найбільшого порядку дає решітка? Знайти загальне число Nmax дифракційних максимумів, які дає ця решітка. Визначити кут φmax дифракції, що відповідає останньому максимуму.

задача 16776

Дифракційна решітка містить n = 100 штрихів на 1 мм. На решітку падає нормально монохроматичне світло c довжиною хвилі λ = 500 нм. Максимум mmax якого найбільшого порядку дає решітка? Знайти загальне число Nmax дифракційних максимумів, які дає ця решітка. Визначити кут φmax дифракції, що відповідає останньому максимуму.

задача 16777

Дифракційна решітка містить n = 300 штрихів на 1 мм. На решітку падає нормально монохроматичне світло c довжиною хвилі λ = 650 нм. Максимум mmax якого найбільшого порядку дає решітка? Знайти загальне число Nmax дифракційних максимумів, які дає ця решітка. Визначити кут φmax дифракції, що відповідає останньому максимуму.

задача 16778

Дифракційна решітка містить n = 400 штрихів на 1 мм. На решітку падає нормально монохроматичне світло c довжиною хвилі λ = 620 нм. Максимум mmax якого найбільшого порядку дає решітка? Знайти загальне число Nmax дифракційних максимумів, які дає ця решітка. Визначити кут φmax дифракції, що відповідає останньому максимуму.

задача 16779

Дифракційна решітка містить n = 500 штрихів на 1 мм. На решітку падає нормально монохроматичне світло c довжиною хвилі λ = 690 нм. Максимум mmax якого найбільшого порядку дає решітка? Знайти загальне число Nmax дифракційних максимумів, які дає ця решітка. Визначити кут φmax дифракції, що відповідає останньому максимуму.

задача 16780

Дифракційна решітка містить n = 200 штрихів на 1 мм. На решітку падає нормально монохроматичне світло c довжиною хвилі λ = 645 нм. Максимум mmax якого найбільшого порядку дає решітка? Знайти загальне число Nmax дифракційних максимумів, які дає ця решітка. Визначити кут φmax дифракції, що відповідає останньому максимуму.

задача 16781

Дифракційна решітка містить n = 100 штрихів на 1 мм. На решітку падає нормально монохроматичне світло c довжиною хвилі λ = 580 нм. Максимум mmax якого найбільшого порядку дає решітка? Знайти загальне число Nmax дифракційних максимумів, які дає ця решітка. Визначити кут φmax дифракції, що відповідає останньому максимуму.

задача 16782

Дифракційна решітка містить n = 300 штрихів на 1 мм. На решітку падає нормально монохроматичне світло c довжиною хвилі λ = 500 нм. Максимум mmax якого найбільшого порядку дає решітка? Знайти загальне число Nmax дифракційних максимумів, які дає ця решітка. Визначити кут φmax дифракції, що відповідає останньому максимуму.

задача 16783

Дифракційна решітка містить n = 400 штрихів на 1 мм. На решітку падає нормально монохроматичне світло c довжиною хвилі λ = 600 нм. Максимум mmax якого найбільшого порядку дає решітка? Знайти загальне число Nmax дифракційних максимумів, які дає ця решітка. Визначити кут φmax дифракції, що відповідає останньому максимуму.

задача 16784

Дифракційна решітка містить n = 500 штрихів на 1 мм. На решітку падає нормально монохроматичне світло c довжиною хвилі λ = 650 нм. Максимум mmax якого найбільшого порядку дає решітка? Знайти загальне число Nmax дифракційних максимумів, які дає ця решітка. Визначити кут φmax дифракції, що відповідає останньому максимуму.

задача 16785

На дифракційну решітку нормально до її поверхні падає монохроматичне світло з довжиною хвилі λ = 550 нм. На екран, що знаходиться від решітки на відстані L = 1,5 м, за допомогою лінзи, розташованої поблизу решітки, проектується дифракційна картина, причому перший головний максимум спостерігається на відстані l = 12 см від центрального максимуму. Визначити: 1) період дифракційної решітки; 2) число штрихів на 1 см її довжини; 3) загальне число максимумів, що даються решіткою; 4) кут дифракції, що відповідає останньому максимуму.

задача 16786

На дифракційну решітку нормально до її поверхні падає монохроматичне світло з довжиною хвилі λ = 500 нм. На екран, що знаходиться від решітки на відстані L = 1,0 м, за допомогою лінзи, розташованої поблизу решітки, проектується дифракційна картина, причому перший головний максимум спостерігається на відстані l = 14 см від центрального максимуму. Визначити: 1) період дифракційної решітки; 2) число штрихів на 1 см її довжини; 3) загальне число максимумів, що даються решіткою; 4) кут дифракції, що відповідає останньому максимуму.

задача 16787

На дифракційну решітку нормально до її поверхні падає монохроматичне світло з довжиною хвилі λ = 650 нм. На екран, що знаходиться від решітки на відстані L = 1,3 м, за допомогою лінзи, розташованої поблизу решітки, проектується дифракційна картина, причому перший головний максимум спостерігається на відстані l = 10 см від центрального максимуму. Визначити: 1) період дифракційної решітки; 2) число штрихів на 1 см її довжини; 3) загальне число максимумів, що даються решіткою; 4) кут дифракції, що відповідає останньому максимуму.

задача 16788

На дифракційну решітку нормально до її поверхні падає монохроматичне світло з довжиною хвилі λ = 620 нм. На екран, що знаходиться від решітки на відстані L = 1,8 м, за допомогою лінзи, розташованої поблизу решітки, проектується дифракційна картина, причому перший головний максимум спостерігається на відстані l = 8 см від центрального максимуму. Визначити: 1) період дифракційної решітки; 2) число штрихів на 1 см її довжини; 3) загальне число максимумів, що даються решіткою; 4) кут дифракції, що відповідає останньому максимуму.

задача 16789

На дифракційну решітку нормально до її поверхні падає монохроматичне світло з довжиною хвилі λ = 690 нм. На екран, що знаходиться від решітки на відстані L = 1,0 м, за допомогою лінзи, розташованої поблизу решітки, проектується дифракційна картина, причому перший головний максимум спостерігається на відстані l = 6 см від центрального максимуму. Визначити: 1) період дифракційної решітки; 2) число штрихів на 1 см її довжини; 3) загальне число максимумів, що даються решіткою; 4) кут дифракції, що відповідає останньому максимуму.

задача 16790

На дифракційну решітку нормально до її поверхні падає монохроматичне світло з довжиною хвилі λ = 645 нм. На екран, що знаходиться від решітки на відстані L = 2,0 м, за допомогою лінзи, розташованої поблизу решітки, проектується дифракційна картина, причому перший головний максимум спостерігається на відстані l = 16 см від центрального максимуму. Визначити: 1) період дифракційної решітки; 2) число штрихів на 1 см її довжини; 3) загальне число максимумів, що даються решіткою; 4) кут дифракції, що відповідає останньому максимуму.

задача 16792

На дифракційну решітку нормально до її поверхні падає монохроматичне світло з довжиною хвилі λ = 580 нм. На екран, що знаходиться від решітки на відстані L = 2,2 м, за допомогою лінзи, розташованої поблизу решітки, проектується дифракційна картина, причому перший головний максимум спостерігається на відстані l = 9 см від центрального максимуму. Визначити: 1) період дифракційної решітки; 2) число штрихів на 1 см її довжини; 3) загальне число максимумів, що даються решіткою; 4) кут дифракції, що відповідає останньому максимуму.

задача 16793

На дифракційну решітку нормально до її поверхні падає монохроматичне світло з довжиною хвилі λ = 500 нм. На екран, що знаходиться від решітки на відстані L = 1,5 м, за допомогою лінзи, розташованої поблизу решітки, проектується дифракційна картина, причому перший головний максимум спостерігається на відстані l = 10 см від центрального максимуму. Визначити: 1) період дифракційної решітки; 2) число штрихів на 1 см її довжини; 3) загальне число максимумів, що даються решіткою; 4) кут дифракції, що відповідає останньому максимуму.

задача 16794

На дифракційну решітку нормально до її поверхні падає монохроматичне світло з довжиною хвилі λ = 600 нм. На екран, що знаходиться від решітки на відстані L = 1,6 м, за допомогою лінзи, розташованої поблизу решітки, проектується дифракційна картина, причому перший головний максимум спостерігається на відстані l = 11 см від центрального максимуму. Визначити: 1) період дифракційної решітки; 2) число штрихів на 1 см її довжини; 3) загальне число максимумів, що даються решіткою; 4) кут дифракції, що відповідає останньому максимуму.

задача 16796

На дифракційну решітку нормально до її поверхні падає монохроматичне світло з довжиною хвилі λ = 650 нм. На екран, що знаходиться від решітки на відстані L = 1,2 м, за допомогою лінзи, розташованої поблизу решітки, проектується дифракційна картина, причому перший головний максимум спостерігається на відстані l = 12 см від центрального максимуму. Визначити: 1) період дифракційної решітки; 2) число штрихів на 1 см її довжини; 3) загальне число максимумів, що даються решіткою; 4) кут дифракції, що відповідає останньому максимуму.

задача 16816

Одна і та ж дифракційна решітка висвітлюється різними монохроматичними випромінюваннями з різними інтенсивностями. Випадку освітлення світлом з найбільшою частотою (I - інтенсивність світла, φ – кут дифракції) відповідає малюнок під номером ...

задача 17014

На щілину падає нормально пучок монохроматичного світла з довжиною хвилі λ, ширина щілини 6λ. Під яким кутом буде спостерігатися третій дифракційний мінімум світла?

задача 17031

Між точковим джерелом і екраном помістили діафрагму з круглим отвором, радіус якого можна змінювати. Отвір висвітлюється монохроматическим світлом з довжиною хвилі 0,6 мкм. Визначити відстань від джерела до діафрагми, якщо в центрі дифракційної картини на екрані спостерігається максимум при радіусі отвору 1,69 мм, наступний максимум при радіусі 2 мм. Відстань від діафрагми до екрану 100 см.

задача 17032

На дифракційну решітку в напрямку нормалі до її поверхні падає монохроматичне світло. Період решітки d = 2 мкм. Якого найбільшого порядку дифракційний максимум дає ця решітка в разі червоного (λкр = 0,7 мкм) і в разі фіолетового (λф = 0,41 мкм) світла?

задача 17063

Дифракційна решітка, освітлена нормально падаючим монохроматичним світлом, відхиляє спектр третього порядку на кут 3°. На який кут відхиляється спектр четвертого порядку?

задача 17064

Дифракційна решітка, освітлена нормально падаючим монохроматичним світлом, відхиляє спектр третього порядку на кут 30°. На який кут відхиляється спектр четвертого порядку?

задача 17077

На щілину шириною 0,1 мм падає нормально паралельний пучок світла від монохроматичного джерела з довжиною хвилі 0,6 мкм. Визначити ширину центрального максимуму в дифракційній картині, проектованої за допомогою лінзи, що знаходиться безпосередньо за щілиною екрану, який розташовується від лінзи на відстані 1 м.

задача 17109

Плоска монохроматична хвиля з інтенсивністю J0 падає нормально на непрозору діафрагму з круглим отвором. Яка інтенсивність в центрі дифракційної картини на екрані, для якої отвір зробили рівним першій зоні Френеля і потім закрили його половину (по діаметру)?

задача 17151

Світло від деякого джерела являє собою дві плоскі монохроматичні хвилі з довжинами λ1 і λ2. У експериментатора є дві дифракційні гратки. Число щілин в цих гратках N1 і N2, а їх сталі d1 і d2, відповідно. При нормальному падінні світла на дифракційну решітку 1 отримано зображення в максимумі m, показане на малюнку 1. Після того, як дифракційну решітку 1 поміняли на решітку 2, зображення максимуму m стало таким, як показано на малюнку 2.

Постійна гратки і число щілин у цих граток співвідносяться наступним чином ...
1) N1 > N2, d1 = d2
2) N1 = N2, d1 > d2
3) N2 > N1, d1 = d2
4) N1 > N2, d1 > d2

задача 17224

На щілину падає нормально монохроматичне світло з довжиною хвилі 700 нм. При цьому дифракційну максимум третього порядку спостерігається під кутом 7°. Потім на цій же установці спостерігається дифракція монохроматичного світла з невідомою довжиною хвилі і під кутом 6° спостерігається максимум четвертого порядку. Обчисліть ширину щілини і невідому довжину хвилі.

задача 17225

На щілину падає нормально монохроматичне світло з довжиною хвилі 700 нм. При цьому дифракційний максимум третього порядку спостерігається під кутом 14°. Потім на цій же установці спостерігається дифракція монохроматичного світла з невідомою довжиною хвилі і під кутом 12° спостерігається максимум четвертого порядку. Визначити ширину щілини і невідому довжину хвилі.

задача 17240

Дифракційна картина спостерігається на відстані L від точкового монохроматичного джерела (λ = 600 нм). На відстані a = 0,5L від джерела поміщена кругла непрозора перепона діаметром 0,1 см. Чому дорівнює відстань L, якщо перешкода закриває тільки центральну зону Френеля?

задача 17241

Дифракційна картина спостерігається на відстані l від точкового джерела монохроматичного світла (λ = 600 нм). На відстані а = 0,5l від джерела поміщена кругла непрозора перепона діаметром D = 1 см. Знайти відстань l, якщо перешкода закриває тільки центральну зону Френеля.

задача 17242

Дифракційна картина спостерігається на відстані L від точкового монохроматичного джерела (λ = 600 нм). На відстані а = 0,5l від джерела світла поміщена кругла непрозора перепона діаметром D = 0,3 см. Знайти відстань l, якщо перешкода закриває тільки центральну зону Френеля.

задача 17243

Дифракційна картина спостерігається на відстані L від точкового монохроматичного джерела (λ = 700 нм). На відстані a = 0,4l від джерела світла поміщена кругла непрозора перепона діаметром D = 2,0 мм. Чому дорівнює відстань l, якщо перешкода закриває тільки центральну зону Френеля?

задача 17752

На діафрагму з двома однаковими паралельними щілинами нормально падає монохроматичне світло (λ = 500 нм). Ширина щілини b = 0,02 мм, відстань між щілинами а = 0,03 мм. Дифракційна картина проектується на екран, паралельний площині діафрагми, за допомогою лінзи, розташованої поблизу діафрагми. Фокусна відстань лінзи 0,5 м. Побудувати графік розподілу інтенсивності світла I. Визначити відстань між спектрами першого порядку.

задача 17753

На діафрагму з трьома однаковими паралельними щілинами нормально падає монохроматичне світло (λ = 500 нм). Ширина щілини b = 0,01 мм, відстань між щілинами а = 0,02 мм. Дифракційна картина проектується на екран, паралельний площині діафрагми, за допомогою лінзи, розташованої поблизу діафрагми. Фокусна відстань лінзи 0,75 м. Побудувати графік розподілу інтенсивності світла I. Визначити відстань між спектрами другого порядку.

задача 17754

На діафрагму з двома однаковими паралельними щілинами нормально падає монохроматичне світло (λ = 500 нм). Ширина щілини b = 0,01 мм, відстань між щілинами а = 0,02 мм. Дифракційна картина проектується на екран, паралельний площині діафрагми, за допомогою лінзи, розташованої поблизу діафрагми. Фокусна відстань лінзи 0,45 м. Побудувати графік розподілу інтенсивності світла I. Визначити відстань між спектрами другого порядку.

задача 17908

Екран, на якому спостерігається дифракційна картина, розташований на відстані l = 2 м від точкового джерела монохроматичного світла (λ = 0,7 мкм). Посередині між екраном і джерелом поміщена діафрагма з круглим отвором. При якому найменшому радіусі отвору центр дифракційної картини буде світлим?

задача 18277

Світло від монохроматичного джерела (λ = 0,6 мкм) падає на діафрагму з круглим отвором r = 0,6 мм. Темним чи світлим буде центр дифракційної картини на екрані, що знаходиться на відстані b = 0,3 м від діафрагми?

задача 18305

Стала дифракційної решітки 2,5 мкм. Визначити кут дифракції в спектрі 2-го порядку і найбільший порядок спектра при нормальному падінні монохроматичного світла з довжиною хвилі 0,62 мкм.

задача 18306

Постійна дифракційної решітки дорівнює 2,5 мкм. Визначити найбільший порядок спектра, загальне число головних максимумів в дифракційній картині і кут дифракції в спектрі третього порядку при нормальному падінні монохроматичного світла з довжиною хвилі 0,59 мкм.

задача 18969

На поверхню дифракційної решітки нормально падає монохроматичне світло. Дифракційна решітка з періодом d = 0,01 мм знаходиться на відстані L = 2 м від екрану. Решітка висвітлюється монохроматическим світлом. Відстань між двома найближчими світлими лініями, що лежать по різні боки від центральної смуги дифракційної картини, дорівнює 3 см. Скільки дифракційних максимумів можна спостерігати в даному випадку?

задача 19173

Є 4 решітки з різними постійними d, освітлювані одним і тим же монохроматическим випромінюванням різної інтенсивності. Який малюнок ілюструє положення головних максимумів, створюваних дифракційною решіткою з найменшою сталою решітки? (J — інтенсивність світла, φ — кут дифракції).

задача 19203

Плоска монохроматична світлова хвиля (λ = 0,64 мкм) з інтенсивністю I0 падає на круглий отвір радіусом r = 1,2 мм. Оцінити інтенсивність світла в центрі дифракційної картини на екрані, розташованому на відстані b = 150 см.

задача 19205

На щілину шириною а = 0,5 мм падає нормально монохроматичне світло (λ = 0,6 мкм). Визначити кут між початковим напрямом пучка світла і напрямком на четверту темну дифракційну смугу.

задача 19226

Дифракційна решітка знаходиться на відстані L = 3 м від екрану. При висвітленні її нормально падаючим монохроматичним світлом з довжиною хвилі λ = 500 нм на екрані вийшла дифракційна картина, на якій другий головний максимум віддалений від центрального максимуму на 0,6 м. Чому дорівнює постійна d решітки?

задача 19231

На щілину в діафрагмі падає нормально монохроматичне світло з довжиною хвилі λ = 600 нм. Дифракційна картина проектується на екран за допомогою лінзи, відстань від лінзи до екрана L = 1 м. Ширина центрального максимуму на екрані l = 3 см. Яка ширина щілини?

задача 19247

Дифракційна решітка освітлена нормально падаючим монохроматичним світлом з λ = 0,55 мкм. У дифракційній картині максимум другого порядку відхилений на кут φ = 12,7°. На який кут відхилений максимум третього порядку? Розрахуйте період дифракційної решітки і число щілин на ширині 1 мм.

задача 19470

На непрозору перешкоду з отвором радіуса 1 мм падає плоска монохроматична світлова хвиля. Коли відстань від перешкоди до екрана дорівнює 0,575 м в центрі дифракційної картини спостерігається максимум інтенсивності. При збільшенні відстані до екрану до 0,862 м максимум інтенсивності змінюється мінімумом. Визначити довжину хвилі.

задача 19471

На щілину нормально падає монохроматичне світло з довжиною хвилі 700 нм. При цьому дифракційний максимум третього порядку спостерігається під кутом 7°. Потім на цій же установці спостерігається дифракція монохроматичного світла з невідомою довжиною хвилі і під кутом 6° знаходиться максимум четвертого порядку. Визначити довжину хвилі світла.

задача 19478

На щілину шириною 30 мкм падає нормально паралельний пучок монохроматичного світла з довжиною хвилі 600 нм. Знайти ширину центрального дифракційного максимуму на екрані, віддаленому від щілини на 1 м.

задача 19555

На щілину шириною 2 мкм падає монохроматичне світло з довжиною хвилі 0,6 мкм. Який найбільший порядок максимумів, які спостерігаються за щілиною, і під яким кутом спостерігається максимум найбільшого порядку?

задача 19694

Одна і та ж дифракційна решітка висвітлюється різними монохроматичними випромінюваннями з різними інтенсивностями (J - інтенсивність світла, φ — кут дифракції). Випадку освітлення світлом з найменшою довжиною хвилі відповідає малюнок під номером

задача 19700

На дифракційну решітку падає нормально монохроматична хвиля (λ = 600 нм). Постійна дифракційної решітки d = 4 мкм. Визначити загальне число дифракційних максимумів, включаючи центральний, які дає ця решітка.

задача 19718

Одна і та ж дифракційна решітка висвітлюється різними монохроматичними випромінюваннями з різними інтенсивностями (J - інтенсивність світла, φ – кут дифракції). Випадку освітлення світлом з найбільшою довжиною хвилі відповідає рисунок під номером

задача 19719

Є 4 решітки з різним числом штрихів n на одиницю довжини, освітлювані одним і тим же монохроматическим випромінюванням різної інтенсивності. На малюнку наведено розподіл інтенсивності світла на екрані, що отримується внаслідок дифракції. (J — інтенсивність світла, φ — кут дифракції). Решітці з найбільшим числом штрихів на одиницю довжини відповідає малюнок під номером…

задача 19745

На круглий отвір падає нормально монохроматичне світло (λ = 6·10–7 м). На відстані 2 м від отвори розташований екран. Яким повинен бути діаметр отвору, щоб центр дифракційної картини на екрані мав максимальну інтенсивність?

задача 19748

На дифракційну решітку падає нормально до її поверхні монохроматичне світло. Період ґратки 3 мкм. Якого найбільшого порядку дифракційний максимум дає ця решітка в разі червоного світла (λ1 = 0,7 мкм) і в разі фіолетового (λ2 = 0,4 мкм)?

задача 19749

На пластину зі щілиною, ширина якої 0,05 мм, падає нормально монохроматичне світло довжиною хвилі 0,7 мкм. Визначити кут відхилення променів, що відповідають другому дифракційному максимуму.

задача 19753

На круглий отвір діаметром 6 мм падає нормально пучок монохроматичного світла з довжиною хвилі 0,6 мкм. Екран знаходиться від отвору на відстані 0,5 м. Темна або світла пляма спостерігається в центрі дифракційної картини на екрані?

задача 19764

Дифракційна картина спостерігається на відстані 1 м від діафрагми з круглим отвором. Визначити радіус отвору, при якому центр дифракційної картини на екрані буде найбільш темним, якщо на діафрагму нормально падає монохроматичне світло (λ = 0,5 мкм).

задача 20148

Дифракційна решітка має N = 200 штрихів на мм. На грати нормально падає монохроматичне світло довжиною хвилі 5750 Å. Обчислити найбільший порядок спектра, а також загальне число головних максимумів дифракційної картини.

задача 21244

Дві плоскі монохроматичні хвилі з однаковими довжинами хвиль падають нормально на дві щілини. Отримані від них спектральні максимуми нульового і першого порядку зображені на малюнках. Порівняйте розміри щілин.

задача 21456

Одна і та ж дифракційна решітка висвітлюється різними монохроматичними випромінюваннями з різними інтенсивностями. Нагоди освітлення світлом з найменшою частотою? (I — інтенсивність світла, φ — кут дифракції) відповідає рисунок під номером ...

задача 21743

На пластину зі щілиною, ширина якої 0,05 мм, падає нормально монохроматичне світло з довжиною хвилі 0,7 мкм. Обчисліть кут відхилення променів, що відповідають першому дифракційному максимуму.

задача 21854

Світло від точкового монохроматичного джерела падає на діафрагму з круглим отвором, радіус якого можна змінювати довільно. На екрані, розташованому на відстані l1 = 125 см від діафрагми, вийшла дифракційна картина. Знайти довжину хвилі падаючого світла, якщо в центрі дифракційної картини максимум спостерігається при r1 = 1 мм, а наступний за ним r2 = 1,29 мм. Відстань від джерела до діафрагми l2 = 100 см.

задача 22023

На непрозору пластинку з круглим отвором діаметром d = 1,0 мм падає нормально плоска хвиля монохроматичного світла. На шляху променів, які пройшли через отвір, поміщають екран. Максимальна відстань від пластинки до екрану, при якій в центрі дифракційної картини ще спостерігається темна пляма Lmax = 25 см. Найти длину волны падающего света.

задача 22196

На дифракційну решітку з постійною 6 мкм нормально падає монохроматичне світло. Кут між максимумами першого і другого порядків дорівнює 4°36'. Визначити довжину світлової хвилі.

задача 22221

На дифракційну решітку падає нормально пучок монохроматичного світла. Максимум третього порядку спостерігається під кутом 38° до нормалі. Знайдіть сталу d решітки, виражену в довжинах хвиль падаючого світла.

задача 22245

На вузьку щілину шириною а = 0,05 мм нормально падає монохроматичне світло з довжиною хвилі λ = 694 нм. Визначити напрямок світла на другу світлу дифракційну смугу (по відношенню до початкового напрямку світла).

задача 22254

На дифракційну решітку довжиною 20 мм і періодом 10 мкм падають нормально дві монохроматичні хвилі з довжинами хвиль λ1 = 600,0 і λ2 = 599,5 нм. Дифракційна картина спостерігається на екрані, розташованому в фокальній площині збиральної лінзи, що знаходиться за решіткою. Відстань між екраном і лінзою дорівнює 1,5 м. Визначити повне число дифракційних максимумів для цих хвиль. Знайти відстань на екрані між другим максимумом для хвилі λ1 и первым максимумом для волны λ2.

задача 22261

На щілину шириною а = 0,1 мм падає нормально монохроматичне світло з довжиною хвилі λ = 0,5 мкм. Дифракційна картина спостерігається на екрані, розташованому паралельно щілини. Визначте відстань l від щілини до екрана, якщо ширина центрального дифракційного максимуму b = 1 см.

задача 22267

На вузьку щілину шириною а = 0,05 мм нормально падає монохроматичне світло з довжиною хвилі λ = 520 нм. Визначити напрямок світла на другу світлу дифракційну смугу (по відношенню до початкового напрямку світла).

задача 22292

На вузьку щілину шириною а = 0,06 мм нормально падає монохроматичне світло з довжиною хвилі λ = 680 нм. Визначити напрямок світла на другу темну дифракційну смугу (по відношенню до початкового напрямку світла).

задача 22298

На щілину шириною 1,2 мкм падає нормально паралельний пучок монохроматичного світла з довжиною хвилі λ = 589 мкм. Знайдіть кути, в напрямку яких спостерігатимуться максимуми світла.

задача 22391

На щілину шириною А = 0,2 мм перпендикулярно падає монохроматичне світло з довжиною хвилі λ = 0,6 мкм. Дифракційна картина спостерігається на екрані, розташованому паралельно щілині. Визначте відстань l між дифракційними мінімумами другого порядку, якщо відстань L від щілини до екрана дорівнює 1,5 м.

задача 22776

На дифракційну решітку, що містить 600 штрихів на 1 мм, падає нормально монохроматичне світло з довжиною хвилі 0,546 мкм. Визначити зміну кута відхилення променів другого дифракційного максимуму, якщо взяти решітку з 100 штрихами на 1 мкм.

задача 22915

Монохроматичне світло з довжиною хвилі 0,575 мкм нормально падає на дифракційну решітку з періодом 2,4 мкм. Визначити максимальний порядок діапазону та загальна кількість основних максимумів у дифракційній картині.

задача 23528

Дифракційна решітка, освітлена нормально падаючим монохроматичним світлом, дає максимум третього порядку під кутом. φ1 = 30°. Під яким кутом дифракції φ2 видно мінімум четвертого порядку?

задача 23650

Дифракційна гратка містять 200 штрихів на міліметр. На неї нормально падає монохроматичне світло із довжиною хвилі 0,6 мкм. Максимум якого найбільшого порядку дає ця гратка?

задача 23651

Дифракційна решітка містить 200 штрихів на міліметр. На неї нормально падає монохроматичне світло із довжиною хвилі 0,6 мкм. Знайти загальну кількість дифракційних максимумів у спектрі цієї дифракційної решітки.

задача 23652

На дифракційну решітку, що містить 500 штрихів на 1 мм, нормально падає монохроматичне світло з довжиною хвилі 0,6 мкм. Знайти загальну кількість дифракційних максимумів, які дає решітка.

задача 23683

На дифракційну сітку довжиною l = 1,5 мм, що містить N = 3000 витків штрихів, падає нормально монохроматичне світло з довжиною хвилі λ = 550 нм. Визначити найбільший порядок максимумів, що спостерігаються у спектрі дифракційної решітки.

задача 23689

Дифракційні грати містять 120 штрихів на 1 мм. Знайдіть довжину хвилі монохроматичного світла, що падає на грати, якщо кут між променями, що формують два максимуми першого порядку, дорівнює 8°.

задача 23690

На дифракційну решітку, що містить 200 штрихів на 1 мм, падає нормально монохроматичне світло з довжиною хвилі 0,6 мкм. Визначити максимум максимального порядку та кількість максимумів.

задача 23793

Визначити довжину хвилі монохроматичного світла, що падає нормально на решітку з періодом 2,6 мкм, якщо кут між максимумами першого та другого порядку дорівнює 20°. Визначити кутову відстань між головним максимумом та найближчим до нього мінімумом. Грати мають 500 штрихів на 1 мм.

задача 24475

Дифракційна решітка шириною 0,8 см відхиляє монохроматичне світло з λ = 0,5 мкм на кут φ = 5,74° у максимумі першого порядку. Ці грати передбачається використовувати для поділу двох випромінювань з довжинами хвиль λ1 = 540,2 нм і λ2 = 540,4 нм. У максимумі якого порядку це можна зробити?

задача 24780

Знайдіть найменший радіус круглого отвору в діафрагмі, щоб при висвітленні його плоскою монохроматичною хвилею в центрі дифракційної картини на екрані спостерігалася темна пляма. Відомо, що радіус третьої зони Френеля при такому розташуванні діафрагми і екрану дорівнює 2 мм.

задача 24796

Дифракційна решітка освітлена падаючим нормально монохроматичним світлом. У дифракційної картині головний максимум другого порядку відхилений на кут φ = 14°. На який кут відхилений головний максимум третього порядку?

задача 26251

На дифракційну решітку з періодом d = 14 мкм падає нормально монохроматична світлова хвиля. На екрані, віддаленому від решітки на L = 2,0 м, відстань між спектрами другого і третього порядку s = 8,7 см. Яка довжина хвилі λ падаючого світла?

задача 26260

Монохроматичне світло з довжиною хвилі λ = 520 нм падає нормально на дифракційну решітку, що має 500 штрихів на міліметр. Визначте найбільший порядок спостережуваного спектру kmax.

задача 80008

На щілину шириною a = 0,1 мм падає нормально паралельний пучок світла від монохроматичного джерела (λ = 0,6 мкм). Визначити ширину l центрального максимуму в дифракційній картині, проектованій за допомогою лінзи, що перебуває безпосередньо за щілиною, на екран, віддалений від лінзи на відстані L = 1 м.

задача 80240

На дифракційну решітку, що містить N штрихів на 1 мм (постійна дорівнює d = 2 мкм), в напрямку до її поверхні падає монохроматичне світло з довжиною хвилі λ = 700 нм. Яке загальне число дифракційних максимумів, яке дає ця решітка? Знайти N?

задача 80277

Інтенсивність світла, створювана на екрані деякою монохроматичною хвилею в відсутність перепон I0. Визначити інтенсивність світла в центрі дифракційної картини від круглого отвору, радіус якого відповідає: а) 1/3 першої зони Френеля, б) першій зоні; в) 1,5 зони Френеля.

задача 80325

Світло від точкового джерела монохроматичного світла (λ = 465 нм) падає на діафрагму з круглим отвором діаметром 676 мкм. Відстань від джерела до діафрагми 99 см. Визначити, де треба помістити екран (щодо отвору), щоб центр дифракційної картини був найбільш темним?

задача 80327

Скільки всього спостерігається дифракційних максимумів при нормальному падінні на щілину шириною 2 мкм монохроматичного випромінювання з довжиною хвилі λ = 589 нм.

задача 80454

На щілину шириною 0,1 мм нормально падає паралельний пучок світла від монохроматичного джерела (довжина хвилі дорівнює 0,5 мкм). Визначити ширину центрального максимуму в дифракційній картині, що спостерігається на екрані, віддаленому від щілини на відстань 3 м.

задача 80455

Яку різницю довжин хвиль може дозволити дифракційна решітка довжиною 2 см і періодом 5 мкм в області червоних променів (довжина хвилі 0,7 мкм) в спектрі другого порядку? Скільки дифракційних максимумів можна спостерігати за допомогою цієї решітки в разі падіння на грати монохроматичного світла з довжиною хвилі 0,7 мкм?

задача 80493

На вузьку довгу щілину в непрозорому екрані нормально падає плоска монохроматична світлова хвиля. Кут відхилення, відповідний другого дифракційному максимуму, дорівнює φ = 1°30'. Знайдіть відношення ширини щілини до довжини хвилі падаючого світла.

задача 80498

На невеликий круглий отвір діаметром d = 0,4 см в непрозорому екрані падає нормально плоска монохроматична хвиля (λ = 500 нм). Точка спостереження знаходиться на осі отвору на відстані b = 1 м від екрану. Темне або світле пляма буде в центрі дифракційної картини, якщо в точці спостереження помістити другий екран?

задача 80499

На вузьку довгу щілину шириною b = 0,1 мм падає нормально плоска монохроматична світлова хвиля з довжиною λ = 0,7 мкм. Який кут утворюють між собою дифраговані хвилі, що відповідають напрямку на перший і четвертий дифракційні максимуми?

задача 80500

При нормальному падінні плоскої монохроматичної світлової хвилі на дифракційну решітку кут, що відповідає напрямку на четвертий дифракційний максимум, дорівнює φ4 = 15°. Довжина хвилі світла λ = 0,6 мкм. Скільки штрихів на 1 см довжини має дифракційна решітка?

задача 80501

Чому дорівнює найбільше число дифракційних максимумів, що дається граткою зі сталою d = 10 мкм, якщо на неї нормально падає плоска монохроматична світлова хвиля з довжиною λ = 0,4 мкм?

задача 80502

Знайти найменший радіус круглого отвору на екрані, якщо при висвітленні його плоскою монохроматичною хвилею в центрі дифракційної картини спостерігається темна пляма, а радіус третьої зони Френеля 2 мм.

задача 80504

Монохроматичний пучок світла (довжина хвилі 500 нм) падає нормально на дифракційну решітку. Знайти (в мкм) її період, якщо максимальна кількість наблюдающихся головних максимумів дорівнює 11.

задача 80567

Знайти найменший радіус круглого отвору на екрані, якщо при висвітленні його плоскою монохроматичною хвилею в центрі дифракційної картини спостерігається темна пляма, а радіус третьої зони Френеля 2 мм.

Другие предметы