Фраунгофера максимум дифракційна решітка ширина щілини падає нормально довжина хвилі світла кут порядок знайти перший

Фраунгофера максимум дифракційна решітка ширина щілини падає нормально довжина хвилі світла кут порядок знайти перший


задача 13893

На щілину шириною а = 0,1 мм падає нормально монохроматичне світло (λ = 0,6 мкм). Екран, на якому спостерігається дифракційна картина, розташований паралельно щілини на відстані l = 1 м. Визначте відстань b між першими дифракційними мінімумами, розташованими по обидві сторони центрального фраунгоферова максимуму.

задача 16855

Монохроматичне світло падає на довгу прямокутну щілину шириною а = 12 мкм під кутом α = 30° до її нормалі. Визначте довжину хвилі λ світла, якщо напрям φ на перший мінімум (m = 1) від центрального фраунгоферова максимуму становить 33°.

задача 17375

Світло з довжиною хвилі λ = 0,50 мкм падає на щілину ширини b = 10 мкм під кутом θ0 = 30° до її нормалі. Знайти кутове положення перших мінімумів, розташованих по обидві сторони центрального фраунгоферова максимуму.

задача 17381

Світло з довжиною хвилі 535 нм падає нормально на дифракційну решітку. Знайти її період, якщо одному з фраунгоферових максимумів відповідає кут дифракції 35° і найбільший порядок спектра дорівнює п'яти.

задача 17382

Визначте довжину хвилі монохроматичного світла, що падає нормально на дифракційну гратку з періодом d = 2,2 мкм, якщо кут між напрямками на фраунгоферові максимуми першого і другого порядків δθ = 15°.

задача 17383

Світло з довжиною хвилі 530 нм падає на прозору дифракційну гратку, період якої дорівнює 1,50 мкм. Знайти кут з нормаллю до гратки, під яким утворюється Фраунгоферов максимум найбільшого порядку, якщо світло падає на решітку: а) нормально; б) під кутом 60° до нормалі.

задача 19206

Визначте довжину хвилі монохроматичного світла, що падає нормально на дифракційну гратку з періодом d = 2,2 мкм, якщо кут між напрямками на фраунгоферові максимуми першого і другого порядків δθ = 15°.

задача 22272

Монохроматичне світло падає на довгу прямокутну щілину шириною, а = 12 мкм під кутом α = 45° до її нормалі. Визначити довжину хвилі λ світла, якщо напрям на другий мінімум від центрального фраунгоферового максимуму становить 30°.

задача 22304

Світло з довжиною хвилі 625 нм падає нормально на дифракційну решітку. Знайти її період, якщо одному з фраунгоферових максимумів відповідає кут дифракції 33° і найбільший період спектра дорівнює шести.

задача 22314

Монохроматичне світло падає на довгу прямокутну щілину шириною а = 10 мкм під кутом α = 30° до її нормалі. Визначити довжину хвилі λ світла, якщо напрям на перший максимум від центрального фраунгоферова максимуму становить 15°.

Другие предметы