вольфрам дорівнює температура знайти

вольфрам дорівнює температура знайти


задача 14011

Визначте роботу виходу А електронів з вольфраму, якщо "червона межа" фотоефекту для нього λ0 = 275 нм.

задача 18052

Вважаючи діаметр атома вольфраму d = 2·10–10 м, оцініть кількість атомів, що покривають поверхню вістря голки. Вістря вважати півкулею радіусом r = 5·10–8 м.

задача 23967

Знайти поздовжню та поперечну швидкості звуку у вольфрамі, прийняти щільність вольфраму рівною ρ = 19,3·103 кг/м3, модуль Юнга Е = 380 гПа, модуль зсуву G = 140 ГПа.

Другие предметы