теплоємності свинцю частини розплавився свинцева куля удар швидкості момент питомий теплота плавлення температура

теплоємності свинцю частини розплавився свинцева куля удар швидкості момент питомий теплота плавлення температура


задача 23481

Лід масою 20 кг за температури t = –20°C опущений у воду ємністю 20 л за температури 70°C. Чи весь лід розплавиться?

задача 24368

Свинцева куля, що летить зі швидкістю v = 400 м/с, ударяється об стінку і входить до неї. На скільки градусів підвищилася температура кулі, якщо 10% її кінетичної енергії перетворилося на внутрішню енергію? Питому теплоємність свинцю знайти за законом Дюлонга та Пті. Молярна маса свинцю 207·10–3 кг/моль.

задача 26658

З якою мінімальною швидкістю щодо космічного корабля повинен рухатися невеликий залізний метеорит, щоб розплавитися в результаті удару? Вважати, що удар абсолютно непружний і до зіткнення температура метеорита дорівнює 100 К, а на плавлення і нагрівання йде 25% виділилася при ударі енергії.

Другие предметы