ширина прорізи виток обмотка поперечний магнітна проникність ток мати поле умова

ширина прорізи виток обмотка поперечний магнітна проникність ток мати поле умова


задача 13588

На залізному осерді у вигляді тора із середнім радіусом R = 250 мм є обмотка із загальним числом витків N = 1000. У серцевині зроблений поперечний проріз шириною b = 1 мм. При струмі I = 0,85 A через обмотку індукція магнітного поля в зазорі B = 0,75 Тл. Нехтуючи розсіюванням магнітного потоку на краях зазору, знайти магнітну проникність заліза в цих умовах.

задача 13620

На залізному осерді у вигляді тора з середнім діаметром d = 70 мм намотана обмотка із загальним числом витків N = 600. B осерді зроблена вузька поперечна прорізь шириною b = 1,5 мм (див. малюнок). Пpи силі струму чepeз обмотку I = 4 А магнітна індукція в прорізі B0 = 1,5 Tл. Нехтуючи розсіюванням поля на краях прорізі, визначте магнітну проникність заліза для даних умов.
.

задача 13621

На залізному осерді у вигляді тора з середнім діаметром d = 70 мм намотана обмотка із загальним числом витків N = 600. У осерді зроблена вузька поперечна прорізь шириною b = 1,5 мм. Магнітна проникність заліза для даних умов ? = 500. Визначте при силі струму через обмотку I = 4 А: 1) напруженість Н магнітного поля в залізі, 2) напруженість Н0 магнітного поля в прорізі.
.

задача 21579

На залізне кільце невеликого кругового перетину рівномірно намотано 500 витків тонкого дроту. Середній діаметр кільця 25 см. Знайти магнітну індукцію В в кільці і магнітну проникність μ заліза при струмі в обмотці I = 2,5 А. При вирішенні завдання використовувати криву, представлену на рис. 17.1.

задача 22682

Струм I тече вздовж довгої тонкостінної труби радіуса R, що має по всій довжині подовжню проріз ширини h. Знайти індукцію магнітного поля всередині труби, якщо h << R.

Другие предметы