сумарна маса дорівнює знайти швидкість

сумарна маса дорівнює знайти швидкість


задача 10037

З пружинного пістолета з пружиною жорсткістю k = 150 H / м був зроблений постріл кулею масою m = 8 м. Визначити швидкість v кулі при вильоті її з пістолета, якщо пружина була стиснута на Δх = 4 см.

задача 10533

C якою швидкістю вилетить з пружинного пістолета кулька масою m = 10 г, якщо пружина була стиснута на Δx = 5 см і жорсткість пружини k = 200 H/м?

задача 11368

Період Т0 власних коливань пружинного маятника дорівнює 0,55 с. У в'язкому середовищі період Т того ж маятника став рівним 0,56 с. Визначити резонансну частоту νрез коливань.

задача 13467

Знайти період і енергію коливань пружинного маятника маси 2 кг з початковим відхиленням 5 см, якщо під дією цього вантажу розтягнення пружини в положенні рівноваги дорівнює 2 см.

задача 17875

З якою швидкістю вилетить з пружинного пістолета кулька масою 5 г, якщо пружина була стиснута на 3 см. Жорсткість пружини дорівнює 500 Н/м?

задача 17876

З якою швидкістю вилетить з пружинного пістолета кулька масою 5 г горизонтально, якщо пружина була стиснута на 13,7 см? Жорсткість пружини дорівнює 320 Н/м.

задача 17926

З якою швидкістю вилетить з пружинного пістолета кулька масою 10 г, якщо пружина була стиснута на 5 cм і жорсткість пружини дорівнює 1,96 Н/см?

задача 20071

Пружинний маятник, маса якого дорівнює 100 г, коливається по закону X = 0,05sin(4t–π/3), м. Визначити коефіцієнт пружності пружини і повну енергію маятника.

задача 22559

Рівняння зміни кінетичної енергії пружинного маятника масою 0,1 кг має вигляд: W = 100·(1 + cos(2t·π + π/3), мДж. Записати рівняння зміщення маятника від положення рівноваги.

задача 22566

Рівняння згасаючих коливань пружинного маятника з вантажем масою 0,1 кг має вигляд: х = 5e–0,01t·cos(2π·t + π/6), см. Визначити значення повної енергії маятника через 1/6 періоду після початку коливань.

задача 23372

Через N = 8 повних коливань пружинного маятника амплітуда коливань зменшилася у 2 рази. Знайдіть проміжок часу, за який це сталося, якщо жорсткість пружини k = 10 Н/м, а маса вантажу на пружині m = 50 гр. Розрахуйте енергію ΔЕ, втрачену маятником за 8 коливань, якщо початкова амплітуда А0 = 20 см.

задача 24058

За допомогою пружинного динамометра вантаж масою 10 кг рухається із прискоренням 5 м/с2 по горизонтальній поверхні столу. Коефіцієнт тертя вантажу об стіл дорівнює 0,1. Знайдіть подовження пружини, якщо її жорсткість 2000 Н/м.

задача 24529

Тіло маси m, прикріплене до пружини з жорсткістю k, може без тертя рухатися горизонтальною поверхнею (пружинний маятник). Який із наведених графіків відповідає залежності кінетичної енергії тіла від величини його зміщення із положення рівноваги? Відповідь обґрунтуйте.Другие предметы