вершинах рівностороннього трикутника розташовані заряди сторона визначити

вершинах рівностороннього трикутника розташовані заряди сторона визначити


задача 10183

Три однакових точкових заряди Q1 = Q2 = Q3 = 2 нКл знаходяться у вершинах рівностороннього трикутника зі сторонами а = 10 cм. Визначити модуль і напрямок сили F, що діє на один із зарядів з боку двох інших.

задача 10747

По контуру у вигляді рівностороннього трикутника йде струм силою I = 40 A. Сторона трикутника a = 30 cм. Визначити магнітну індукцію B в точці перетину висот.

задача 11688

Знайти потенційну енергію П системи трьох точкових зарядів Q1 = 10 нКл, Q2 = 20 нКл і Q3 = -30 нКл, розташованих в вершинах рівностороннього трикутника зі стороною завдовжки a = 10 см.

задача 11743

У скільки разів зміниться магнітна індукція в центрі фігури, утвореної провідником зі струмом, якщо не змінюючи його довжини і сили струму, форму фігури - окружність змінили на рівносторонній трикутник?

задача 11768

По контуру у вигляді рівностороннього трикутника йде струм I = 40 А. Довжина а сторони трикутника дорівнює 30 см. Визначити магнітну індукцію В в точці перетину висот.

задача 12029

Три негативних заряди величиною по 3·10–9 Кл кожний розташовані в вершинах рівностороннього трикутника. Який заряд q потрібно помістити в центрі трикутника, щоб система перебувала в рівновазі?

задача 12068

Позитивні точкові заряди q = 1мкл знаходяться в вершинах рівностороннього трикутника зі сторонами l = 1 м. Знайти сумарну силу, що діє з боку двох зарядів на третій.

задача 12902

Провідник зі струмом 15 А має форму рівностороннього трикутника. Визначити сторону трикутника, якщо напруженість магнітного поля у одній з його вершин дорівнює 73 А/м.

задача 13346

Визначити координати центру мас системи, що складається з чотирьох куль масами 2m, 3m, 4m і m, які розташовані в вершинах і в центрі рівностороннього трикутника зі стороною а = 20 см (рис. 15). Напрямок координатних осей вказано на малюнку.

задача 13745

Три однакових точкових заряди q1 = q2 = q3 = 2 нКл знаходяться в вершинах рівностороннього трикутника зі стороною а = 0,1 м. Який заряд потрібно помістити на перетині бісектрис, щоб заряди перебували в рівновазі?

задача 14002

Тонка однорідна пластинка у формі рівностороннього трикутника з висотою h здійснює малі коливання навколо горизонтальної осі, що збігається з однією з його сторін. Знайти період коливань і наведену довжину даного маятника.

задача 14582

У вершинах рівностороннього трикутника знаходяться рівні по модулю точкові позитивні заряди. Як спрямований вектор напруженості електричного поля в точці А?

задача 14588

У вершинах B і C рівностороннього трикутника знаходяться рівні за модулем точкові заряди. Вектор, проведений з точки А, збігається з напрямком градієнта потенціалу електростатичного поля зарядів в цій точці. Визначте знаки зарядів.

задача 14774

Три точкових позитивних заряди +q розташовані у вершинах рівностороннього трикутника, у центрі якого знаходиться точковий заряд –q. Як вони взаємодіють? (Стягуються до центру, розходяться від центру, залишаються нерухомими).

задача 14838

Три паралельних прямолінійних нескінченно довгих дроти з однаковими струмами проходять через вершини рівностороннього трикутника перпендикулярно до його площини. Як змінюється (в порівнянні з попереднім значенням) модуль індукції магнітного поля в центрі трикутника, якщо: а) прибрати один провід, 6) прибрати ще один провід?

задача 15057

Три електрона в стані спокою поміщені в вершинах рівностороннього трикутника зі стороною а = 1 см. Вони починають рухатися під дією взаємного відштовхування. Визначити їх граничну швидкість.

задача 15159

Три однакових точкових заряди q розташовані в вершинах рівностороннього трикутника, а точковий заряд q' — в центрі трикутника. Яким повинен бути заряд q', щоб сила, що діє на кожен заряд, дорівнювала нулю?

задача 15161

В вершинах рівностороннього трикутника зі стороною а знаходяться заряди +q, +q, і –q. Знайти напруженість поля в центрі трикутника.

задача 15299

Нескінченний прямолінійний провід на деякій ділянці утворює петлю у вигляді рівностороннього трикутника, вершина якого знаходиться на самій прямій, а його основа довжиною 10 см паралельна їй. Знайти магнітну індукцію в центрі петлі, якщо по проводу протікає струм силою 30 А.

задача 16117

У двох вершинах рівностороннього трикутника зі стороною 12 см знаходяться заряди -25 нКл і 18 нКл. Визначити силу (МКН), що діє з боку цих зарядів на заряд -23 нКл, що знаходиться в третій вершині. Система зарядів знаходиться в діелектрику проникністю 4,3.

задача 16203

Точкові заряди q1 = 10–16 Кл, q2 = 2·10–16 Кл і q3 = 4·10–16 Кл закріплені в вершинах рівностороннього трикутника зі стороною рівною 20 см. Знайти: 1) напруженість і потенціал електричного поля в центрі трикутника; 2) роботу, необхідну для переміщення заряду q1 з вершини в центр трикутника; 3) розрахувати енергію системи зарядів (після переміщення першого заряду).

задача 16299

По провіднику, вигнутому у вигляді рівностороннього трикутника, тече струм. Напруженість поля в центрі трикутника дорівнює 4 А/м. Не змінюючи сили струму в провіднику, йому надали форму кільця. Визначити напруженість поля в центрі кільця.

задача 16379

Два точкових заряди q1 = q2 = 2·10–8 Кл знаходяться в вершинах рівностороннього трикутника зі сторонами a = 10 см. Де потрібно помістити негативний точковий заряд q3 = –2,6·10–8 Кл, щоб напруженість електричного поля в третій вершині стала рівною нулю? Яким при цьому буде потенціал поля в цій вершині?

задача 16484

У вершинах рівностороннього трикутника зі стороною a знаходяться рівні за величиною заряди: +q, +q, –q. Знайдіть напруженість і потенціал поля в центрі трикутника. Яка робота буде здійснена при переміщенні точкового заряду +q0 з центру в середину однієї зі сторін трикутника, між позитивними зарядами?

задача 16575

У вершинах рівностороннього шестикутника зі стороною 10 см знаходяться однакові по модулю заряди 10–9 Кл. Три заряди позитивні, три негативні. 1) Визначити напруженість і потенціал в центрі шестикутника, якщо заряди розташовані: а) через один, б) по три поруч (одного знака). 2) Знайти енергію системи зарядів в обох випадках.

задача 16592

Точкові заряди q1 = 10–16 Кл, q2 = 2·10–16 Кл і q3 = 10–16 Кл розташовані в вершинах рівностороннього трикутника зі стороною рівною 8 см. Знайти: 1) напруженість електричного поля в точці, що лежить на середині сторони трикутника між зарядами; 2) енергію системи цих зарядів; 3) роботу, необхідну для переміщення заряду q1, з вершини трикутника до центру.

задача 17500

Три однакових заряди величиною q знаходяться в вершинах рівностороннього трикутника зі стороною 1 см. Знайти силу, що діє на один із зарядів з боку двох інших. Знайти енергію системи зарядів.

задача 17864

У вершинах рівностороннього трикутника зі стороною 1 см розташовані однакові точкові заряди, величина яких q = 1 нКл. Визначити: 1) роботу, яку треба зробити, щоб перенести один із зарядів з вершини в центр трикутника; 2) енергію системи зарядів після переносу заряду.

задача 19109

По контуру у вигляді рівностороннього трикутника йде струм силою 10 А. Довжина сторони трикутника 30 см. Визначити магнітну індукцію в точці перетину висот. Для порівняння визначити індукцію магнітного поля в центрі кругового дроту, вписаного в цей трикутник.

задача 19781

Два точкових електричних заряди q1 = +2 нКл і q2 = –2 нКл, розташовані в вакуумі в двох вершинах рівностороннього трикутника зі стороною a = 30 см. Знайдіть модуль напруженості EΣ результуючого електростатичного поля, створеного цими зарядами в третій вершині.

задача 20308

У скільки разів енергія взаємодії трьох однакових зарядів q, що знаходяться в вершинах рівностороннього трикутника АВС, більше енергії взаємодії двох зарядів q, що знаходяться на відстані АВ?

задача 20736

Визначте момент інерції дротяного рівностороннього трикутника зі стороною а = 10 см щодо осі, що лежить в площині трикутника і проходить через його вершину паралельно його стороні, протилежній вершині. Маса трикутника дорівнює m = 12 г і рівномірно розподілена по довжині дроту.

задача 21378

Точкові заряди q2 = q1 = 10–16 Кл і q3 = 4·10–16 Кл закріплені в вершинах рівностороннього трикутника зі стороною рівною 20 см. Визначити 1) напруженість і потенціал електричного поля в центрі трикутника; 2) роботу, необхідну для переміщення заряду q1 з вершини в центр трикутника; 3) розрахувати енергію системи зарядів (після переміщення першого заряду).

задача 21476

У вершинах і центрі правильного трикутника зі стороною 5,0 см розташовані однакові позитивні заряди 0,5 мКл кожен. Яка сила діє на негативний заряд 0,7 мКл, що знаходиться на продовженні висоти на відстані 7,0 см від вершини? Розглянути два випадки рішень.

задача 21477

У вершинах і центрі правильного трикутника зі стороною 5,0 см розташовані однакові позитивні заряди 0,5 мКл кожен. Яка сила діє на негативний заряд 0,7 мКл, що знаходиться на відстані 7,0 см від площини трикутника на перпендикуляре, відновленому з його центру? Вирішити двома способами.

задача 21959

Три однакових позитивних заряди q розташовані в вершинах рівностороннього трикутника зі стороною a. Знайдіть напруженість поля в вершині правильного тетраедра, для якого цей трикутник служить основою.

задача 22543

Точкові заряди однакової величини q = 1 нКл, розташовані в вершинах рівностороннього трикутника зі стороною 1 см. Перший і другий заряди позитивні, третій заряд - негативний. Знайти вектор напруженості електричного поля і потенціал в точці, що лежить посередині між першим і третім зарядами. Визначити енергію системи зарядів.

задача 22715

Три однакових заряди q1 = q2 = q3 = 2 нКл знаходяться в вершинах рівностороннього трикутника зі стороною а = 10 см. Визначити силу F, що діє на один з цих зарядів.

задача 23518

У вершинах рівностороннього трикутника знаходяться точкові заряди q; 2q; 3q; (де величина q = 1 нКл), сторона трикутника а = 0,1 м. Визначити напруженість електричного поля в точці знаходження заряду 3q. Визначити енергію системи зарядів.

задача 23537

Точкові заряди q1 = 10–16 Кл, q2 = –10–16 Кл і q3 = 4·10–16 Кл розташовані у вершинах рівностороннього трикутника зі стороною, що дорівнює 6 см. Знайти: 1) напруженість та потенціал електричного поля в центрі трикутника; 2) силу, що діє на заряд; 3) енергію системи зарядів; 4) роботу, необхідну для видалення заряду q2 у нескінченність.

задача 24014

У вершинах рівностороннього трикутника АВС зі стороною 10 см знаходяться точкові заряди: qA = –2 нКл, qВ = –14 нКл, qС = –6 нКл. Знайти величину та напрям сили, що діє на заряд 1 нКл, розташований у середині сторони АС.

задача 26238

Три однакових позитивних заряди q розташовані у вершинах рівностороннього трикутника зі стороною а. Визначте величину напруженості поля Е в точці, що лежить на відстані а від кожного з зарядів.

задача 26387

Три однакових точкових заряди 50 нКл знаходяться у вершинах рівностороннього трикутника зі стороною 6 см. Знайти силу, що діє на один із зарядів з боку двох інших.

задача 60092

Однакові за величиною, але різні за знаком заряди 50 нКл розташовані в двох вершинах рівностороннього трикутника, сторона якого дорівнює 57 cм. Визначити напруженість електричного поля в третій вершині трикутника.

задача 60192

Знайти напругу електричного поля в центрі рівностороннього трикутника зі стороною а, якщо поле створено трьома точковими зарядами q, що знаходяться у вершинах трикутника.

задача 60344

Три однакові заряди величиною 55 нКл кожен поміщені в вершинах рівностороннього трикутника. Сила, що діє на кожен заряд, дорівнює 80 мН. Визначити довжину сторони трикутника.

задача 60594

У двох вершинах рівностороннього трикутника зі сторонами а = 10 см знаходяться однакові позитивні заряди по 10–7 Кл. Знайти напруженість електричного поля в третій вершині.

Другие предметы