вершинах рівностороннього трикутника розташовані заряди сторона визначити

вершинах рівностороннього трикутника розташовані заряди сторона визначити


задача 10183

Три однакових точкових заряди Q1 = Q2 = Q3 = 2 нКл знаходяться у вершинах рівностороннього трикутника зі сторонами а = 10 cм. Визначити модуль і напрямок сили F, що діє на один із зарядів з боку двох інших.

задача 10747

По контуру у вигляді рівностороннього трикутника йде струм силою I = 40 A. Сторона трикутника a = 30 cм. Визначити магнітну індукцію B в точці перетину висот.

задача 11688

Знайти потенційну енергію П системи трьох точкових зарядів Q1 = 10 нКл, Q2 = 20 нКл і Q3 = -30 нКл, розташованих в вершинах рівностороннього трикутника зі стороною завдовжки a = 10 см.

задача 11743

У скільки разів зміниться магнітна індукція в центрі фігури, утвореної провідником зі струмом, якщо не змінюючи його довжини і сили струму, форму фігури - окружність змінили на рівносторонній трикутник?

задача 11768

По контуру у вигляді рівностороннього трикутника йде струм I = 40 А. Довжина а сторони трикутника дорівнює 30 см. Визначити магнітну індукцію В в точці перетину висот.

задача 12029

Три негативних заряди величиною по 3·10–9 Кл кожний розташовані в вершинах рівностороннього трикутника. Який заряд q потрібно помістити в центрі трикутника, щоб система перебувала в рівновазі?

задача 12068

Позитивні точкові заряди q = 1мкл знаходяться в вершинах рівностороннього трикутника зі сторонами l = 1 м. Знайти сумарну силу, що діє з боку двох зарядів на третій.

задача 12902

Провідник зі струмом 15 А має форму рівностороннього трикутника. Визначити сторону трикутника, якщо напруженість магнітного поля у одній з його вершин дорівнює 73 А/м.

задача 13346

Визначити координати центру мас системи, що складається з чотирьох куль масами 2m, 3m, 4m і m, які розташовані в вершинах і в центрі рівностороннього трикутника зі стороною а = 20 см (рис. 15). Напрямок координатних осей вказано на малюнку.

задача 13745

Три однакових точкових заряди q1 = q2 = q3 = 2 нКл знаходяться в вершинах рівностороннього трикутника зі стороною а = 0,1 м. Який заряд потрібно помістити на перетині бісектрис, щоб заряди перебували в рівновазі?

задача 14002

Тонка однорідна пластинка у формі рівностороннього трикутника з висотою h здійснює малі коливання навколо горизонтальної осі, що збігається з однією з його сторін. Знайти період коливань і наведену довжину даного маятника.

задача 14582

У вершинах рівностороннього трикутника знаходяться рівні по модулю точкові позитивні заряди. Як спрямований вектор напруженості електричного поля в точці А?

задача 14588

У вершинах B і C рівностороннього трикутника знаходяться рівні за модулем точкові заряди. Вектор, проведений з точки А, збігається з напрямком градієнта потенціалу електростатичного поля зарядів в цій точці. Визначте знаки зарядів.

задача 14774

Три точкових позитивних заряди +q розташовані у вершинах рівностороннього трикутника, у центрі якого знаходиться точковий заряд –q. Як вони взаємодіють? (Стягуються до центру, розходяться від центру, залишаються нерухомими).

задача 14838

Три паралельних прямолінійних нескінченно довгих дроти з однаковими струмами проходять через вершини рівностороннього трикутника перпендикулярно до його площини. Як змінюється (в порівнянні з попереднім значенням) модуль індукції магнітного поля в центрі трикутника, якщо: а) прибрати один провід, 6) прибрати ще один провід?

задача 15057

Три електрона в стані спокою поміщені в вершинах рівностороннього трикутника зі стороною а = 1 см. Вони починають рухатися під дією взаємного відштовхування. Визначити їх граничну швидкість.

задача 15159

Три однакових точкових заряди q розташовані в вершинах рівностороннього трикутника, а точковий заряд q' — в центрі трикутника. Яким повинен бути заряд q', щоб сила, що діє на кожен заряд, дорівнювала нулю?

задача 15161

В вершинах рівностороннього трикутника зі стороною а знаходяться заряди +q, +q, і –q. Знайти напруженість поля в центрі трикутника.

задача 15299

Нескінченний прямолінійний провід на деякій ділянці утворює петлю у вигляді рівностороннього трикутника, вершина якого знаходиться на самій прямій, а його основа довжиною 10 см паралельна їй. Знайти магнітну індукцію в центрі петлі, якщо по проводу протікає струм силою 30 А.

задача 16117

У двох вершинах рівностороннього трикутника зі стороною 12 см знаходяться заряди -25 нКл і 18 нКл. Визначити силу (МКН), що діє з боку цих зарядів на заряд -23 нКл, що знаходиться в третій вершині. Система зарядів знаходиться в діелектрику проникністю 4,3.

задача 16203

Точкові заряди q1 = 10–16 Кл, q2 = 2·10–16 Кл і q3 = 4·10–16 Кл закріплені в вершинах рівностороннього трикутника зі стороною рівною 20 см. Знайти: 1) напруженість і потенціал електричного поля в центрі трикутника; 2) роботу, необхідну для переміщення заряду q1 з вершини в центр трикутника; 3) розрахувати енергію системи зарядів (після переміщення першого заряду).

задача 16299

По провіднику, вигнутому у вигляді рівностороннього трикутника, тече струм. Напруженість поля в центрі трикутника дорівнює 4 А/м. Не змінюючи сили струму в провіднику, йому надали форму кільця. Визначити напруженість поля в центрі кільця.

задача 16379

Два точкових заряди q1 = q2 = 2·10–8 Кл знаходяться в вершинах рівностороннього трикутника зі сторонами a = 10 см. Де потрібно помістити негативний точковий заряд q3 = –2,6·10–8 Кл, щоб напруженість електричного поля в третій вершині стала рівною нулю? Яким при цьому буде потенціал поля в цій вершині?

задача 16484

У вершинах рівностороннього трикутника зі стороною a знаходяться рівні за величиною заряди: +q, +q, –q. Знайдіть напруженість і потенціал поля в центрі трикутника. Яка робота буде здійснена при переміщенні точкового заряду +q0 з центру в середину однієї зі сторін трикутника, між позитивними зарядами?

задача 16575

У вершинах рівностороннього шестикутника зі стороною 10 см знаходяться однакові по модулю заряди 10–9 Кл. Три заряди позитивні, три негативні. 1) Визначити напруженість і потенціал в центрі шестикутника, якщо заряди розташовані: а) через один, б) по три поруч (одного знака). 2) Знайти енергію системи зарядів в обох випадках.

задача 16592

Точкові заряди q1 = 10–16 Кл, q2 = 2·10–16 Кл і q3 = 10–16 Кл розташовані в вершинах рівностороннього трикутника зі стороною рівною 8 см. Знайти: 1) напруженість електричного поля в точці, що лежить на середині сторони трикутника між зарядами; 2) енергію системи цих зарядів; 3) роботу, необхідну для переміщення заряду q1, з вершини трикутника до центру.

задача 17500

Три однакових заряди величиною q знаходяться в вершинах рівностороннього трикутника зі стороною 1 см. Знайти силу, що діє на один із зарядів з боку двох інших. Знайти енергію системи зарядів.

задача 17864

У вершинах рівностороннього трикутника зі стороною 1 см розташовані однакові точкові заряди, величина яких q = 1 нКл. Визначити: 1) роботу, яку треба зробити, щоб перенести один із зарядів з вершини в центр трикутника; 2) енергію системи зарядів після переносу заряду.

задача 19109

По контуру у вигляді рівностороннього трикутника йде струм силою 10 А. Довжина сторони трикутника 30 см. Визначити магнітну індукцію в точці перетину висот. Для порівняння визначити індукцію магнітного поля в центрі кругового дроту, вписаного в цей трикутник.

задача 26238

Три однакових позитивних заряди q розташовані у вершинах рівностороннього трикутника зі стороною а. Визначте величину напруженості поля Е в точці, що лежить на відстані а від кожного з зарядів.

задача 26387

Три однакових точкових заряди 50 нКл знаходяться у вершинах рівностороннього трикутника зі стороною 6 см. Знайти силу, що діє на один із зарядів з боку двох інших.

задача 60092

Однакові за величиною, але різні за знаком заряди 50 нКл розташовані в двох вершинах рівностороннього трикутника, сторона якого дорівнює 57 cм. Визначити напруженість електричного поля в третій вершині трикутника.

задача 60192

Знайти напругу електричного поля в центрі рівностороннього трикутника зі стороною а, якщо поле створено трьома точковими зарядами q, що знаходяться у вершинах трикутника.

задача 60344

Три однакові заряди величиною 55 нКл кожен поміщені в вершинах рівностороннього трикутника. Сила, що діє на кожен заряд, дорівнює 80 мН. Визначити довжину сторони трикутника.

задача 60594

У двох вершинах рівностороннього трикутника зі сторонами а = 10 см знаходяться однакові позитивні заряди по 10–7 Кл. Знайти напруженість електричного поля в третій вершині.