ізольований поле заряд різницю потенціалів між

ізольований поле заряд різницю потенціалів між


задача 11705

Заряджена частинка, пройшовши прискорюючу різницю потенціалів U = 600 кВ, набуває швидкість v = 5,4 Мм/с. Визначити питомий заряд частинки (відношення заряду до маси).

задача 14035

На (P,V) - діаграмі показаний процес, вироблений ідеальним газом в ізольованій посудині. Початковий і кінцевий стани будуть відповідати розподілам швидкостей, зображеним на малюнку ...задача 20727

Знайти потенціал у центрі кільця, що має радіус R = 10 см і заряд q = 10 нКл.

задача 22789

Пройшовши прискорюючу різницю потенціалів U = 600 кВ, α-частинка, що летіла зі швидкістю 5,4 Мм/с, збільшила свою швидкість на 3,9 Мм/с. Заряд α-частинки дорівнює 3,2·10–19 Кл. Визначити: 1) роботу, здійснену полем при розгоні частки; 2) питомий заряд α-частинки (відношення заряду до маси), вважаючи масу невідомою.

задача 24691

Електричне поле у гліцерині (ε = 39) утворено точковим зарядом, рівним 0,9·10–8 Кл. Яка різниця потенціалів двох точок, віддалених від заряду на 3 см та 12 см?

задача 26281

Пластини повітряного конденсатора площею S = 300 см2 віддалені одна від одної на відстань d = 3,0 мм. Між ними знаходиться ізольована металева пластина тієї ж площі товщиною d '= 1,0 мм. Конденсатор заряджений до різниці потенціалів U = 600 В і від'єднаний від джерела напруги. Яку роботу потрібно здійснити, щоб витягти ізольовану пластину з конденсатора?

Другие предметы