після замикання ключа конденсатор знайти через

після замикання ключа конденсатор знайти через


задача 11203

Визначити струм короткого замикання акумулятора, якщо при струмі 4 А він віддає в зовнішній ланцюг 7,2 Вт, а при струмі 6 А віддає в ту ж ланцюг 9,6 Вт

задача 13590

Знайти закон зміни в часі струму, що тече через індуктивність L в наведеній на рис. схемі після замикання ключа K в момент t = 0.

задача 22479

Чому дорівнює сила струму короткого замикання, якщо при замиканні джерела на один резистор при силі струму I1 і на інший резистор при силі струму I2 на них виділяється однакова потужність?

задача 22642

При замиканні елемента на опір 1,8 Ом в колі йде струм 0,7 А, при замиканні на опір 2,3 Ом струм в колі дорівнює 0,56 А. Визначити струм короткого замикання.

задача 60366

При замиканні акумуляторної батареї на резистор опором 9 Ом в ланцюзі йде струм силою 1 А. Сила струму короткого замикання дорівнює 10 А. Яку найбільшу корисну потужність може дати батарея?

задача 60526

Визначити опір підвідних проводів від джерела з напругою U = 120 В, якщо при короткому замиканні запобіжники з свинцевого дроту площею перетину S = 1 мм2 і довжиною L = 2 см плавляться за t = 0,03 с. Початкова температура запобіжника T0 = 27 °С.

Другие предметы