гладка горизонтальна площина кут маса дорівнює тіло знайти швидкість

гладка горизонтальна площина кут маса дорівнює тіло знайти швидкість


задача 12664

По кулі масою m = 5 кг і радіусом R = 10 см, що лежить на гладкій горизонтальній поверхні, швидко наносять удар у горизонтальному напрямку, надаючи їй імпульс Р = 10 Н/с. Висота удару над центром кулі дорівнює R/2. Знайти швидкість центру мас кулі після удару і її частоту обертання.

задача 14247

Тіло кинуто з вишки в горизонтальному напрямку зі швидкістю 20 м/с. Визначити швидкість тіла і її напрямок в кінці другої секунди після початку руху.

задача 14388

Кінь везе навантажені сані, докладаючи зусилля 3 кН. Яку роботу виконає кінь на шляху 2 км, якщо голоблі складають з горизонтальним полотном дороги кут 30°?

задача 18128

Однорідна паличка довжини l і маси М може обертатися без тертя щодо горизонтальної осі О. Паличку відводять в горизонтальне положення і відпускають. У нижній точці траєкторії паличка пружно вдаряє тіло маси m (матеріальна точка), що лежить на гладкому столі. Знайти швидкості палички і тіла після удару.

задача 20165

З візка, що вільно рухається по горизонтальній поверхні зі швидкістю 2,0 м/с, в сторону, протилежну руху візка, стрибає людина, після чого швидкість візка стає рівною 3,5 м/с. Знайти модуль швидкості людини щодо візка в момент відриву від нього, якщо вектор цієї швидкості складає з горизонтом кут 30°. Маса людини дорівнює 60 кг, маса візка — 35 кг.

задача 21293

Тіло кинули горизонтально зі швидкістю v = 10 м/с. Знайти швидкість через 1 секунду.

задача 21911

Візок з піском рухається по горизонтальній площині під дією постійної сили F, співпадаючою по напрямку з її швидкістю. При цьому пісок висипається через отвір в дні з постійною швидкістю μ кг/с. Знайти прискорення і швидкість візка в момент t, якщо в момент t = 0 візок з піском мав масу т0 і її швидкість дорівнювала нулю. Тертям знехтувати.

задача 40145

Хлопчик стоїть на абсолютно гладкому льоду і кидає м'яч масою 0,5 кг. З якою швидкістю після кидка почне ковзати хлопчик, якщо горизонтальна складова швидкості м'яча дорівнює 5 м/с, a маса хлопчика дорівнює 20 кг?

задача 25895

По гладкій горизонтальній поверхні зі швидкістю v0 рухається візок. На візку знаходиться людина, маса якої М, маса візка m. Людина починає рухатися з постійною швидкістю по візку в тому ж напрямку, що і візок. При якій швидкості людини швидкість візка зменшиться в два рази?

задача 40868

Камінь кинутий по гладкій поверхні льоду зі швидкістю 12 м/с. Скільки часу буде рухатися камінь до зупинки, якщо його прискорення 0,6 м/с2? Який шлях пройде камінь до зупинки?

Другие предметы