скотився по похилій площині

скотився по похилій площині


задача 10543

Суцільний циліндр скотився з похилої площини висотою h = 15 см. Визначити швидкість v поступального руху циліндра в кінці похилої площини.

задача 12557

Визначити швидкість поступального руху суцільного циліндра, що скотився з похилої площини висотою h = 20 см.

задача 12561

Суцільний шар скочується по похилій площині, довжина якої 1 м і кут нахилу 30°. Визначити швидкість кулі в кінці похилої площини. Тертя кулі об площину не враховувати.

задача 13140

Колесо радіусом R = 30 см і масою m = 3 кг скочується бeз тертя по похилій площині довжиною l = 5 м і кутом нахилу α = 25°. Визначити момент інерції колеса, якщо його швидкість v в кінці руху становила 4,6 м/с.

задача 16227

Два мідних кулі (велика і маленька) скочуються без прослизання з однієї і тієї ж похилої площині. Яка з них скотиться швидше? Докладне пояснення відповіді обов'язкове.

задача 17896

Спочатку диск, а потім обруч скочується з похилої площини, що становить кут 30° з горизонтом. Чому дорівнюють їх прискорення?

задача 19560

Диск і куля скочуються без ковзання з похилої площини, маючи в кінці її однакові лінійні швидкості. Визначити відношення висот, з яких вони почали скочуватися.

задача 19561

Суцільний шар і обруч, що скотилися без ковзання з похилої площини, в кінці її мають однакові лінійні швидкості. Визначити відношення висот, з яких почали скочуватися куля і обруч. Втратою енергії на подолання сил тертя знехтувати.

задача 20120

Скільки часу буде скочуватися без ковзання куля з похилої площини довжиною 3 м і висотою 10 см?

задача 40734

Суцільна куля скочується по похилій площині, довжина якої 10 м і кут нахилу 30 °. Визначити швидкість кулі в кінці похилої площини. Тертя кулі o площину нe враховувати.

Другие предметы