питома теплота пароутворення теплоємність маса пара температура води

питома теплота пароутворення теплоємність маса пара температура води


задача 26389

Експериментатор запустив секундомір в момент часу, коли в чайнику закипіла вода. Вся вода википіла через 1781 секунду. Експериментатор заповнив чайник льодом тієї ж маси при нульовій температурі, запалив газ і одночасно запустив секундомір. Експериментатор написав у журнал, що в другому випадку чайник википів через 2θ15 секунд. Цифра θ зображена нерозбірливо, це може бути 0, 3 або 6. Яка цифра записана в журналі? Теплоємність води с = 4,2·103 Дж/(кг·К), теплота плавлення льоду λ = 3,34·105 Дж/кг, теплота пароутворення q = 2,26·106 Дж/кг.

задача 50131

Питома теплота пароутворення води при температурі кипіння дорівнює 2,26·106 Дж/кг. Чому вона дорівнює при критичній температурі 647 К? Чому?