синусоїдальна напруга індуктивність струм частотою знайти опір

синусоїдальна напруга індуктивність струм частотою знайти опір


задача 23488

Рівняння плоскої синусоїдальної хвилі, що розповсюджується вздовж осі Ох зі швидкістю v = 500 м/с, має вигляд ξ = 0,01 sin (ωt – 2х). Циклічна частота ω дорівнює... рад·с–1. 1) 1000; 2) 159; 3) 0,02; 4) 0,001.

задача 60509

До джерела синусоїдальної напруги U = 220 В підключено активний опір R = 100 Ом. Необхідно: а) Розрахувати комплекс струму I в ланцюзі. б) Побудувати векторну діаграму напруги та струму.

Другие предметы